[Dział: Poczta komercyjna]

Jak skonfigurować program Poczta usługi Windows Live 2011 do obsługi konta (protokół POP3)?

Ustawienia niezbędne do skonfigurowania połączenia:

1. Uruchom program Poczta usługi Windows Live.
Jeżeli program wyświetli identyczne okno, oznacza to, że został uruchomiony po raz pierwszy i automatycznie przystępuje do konfiguracji nowego konta. W takim przypadku kliknij przycisk „Anuluj”.

2. Kliknij na przycisku umieszczonym w lewym górnym rogu ekranu. Przejdź do "Opcje" -> "Konta e-mail".

3. Kliknij "Dodaj".

4. Zaznacz "Konto e-mail".
Kliknij "Dalej".

5. Wypełnij pola w następujący sposób:
Adres e-mail: wpisz adres e-mail, np. biuro@firma.com.pl
Hasło: wpisz hasło do konta
Nazwa wyświetlana wysyłanych wiadomości: wpisz imię i nazwisko lub nazwę posiadacza konta
Zaznacz pole "Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie".
Kliknij "Dalej".

6. Wypełnij pola w następujący sposób:
Informacje o serwerze poczty przychodzącej:
Typ serwera: POP
Adres serwera: poczta.ck.gliwice.pl
Port: 995
Zaznacz pole "Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
Uwierzytelnij za pomocą: Wyczyść tekst
Nazwa użytkownika logowania: wpisz pełen adres e-mail, np. biuro@firma.com.pl
Informacje o serwerze poczty wychodzącej:
Adres serwera: poczta.ck.gliwice.pl
Port: 587
Zaznacz pole "Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
Zaznacz pole "Wymaga uwierzytelniania"
Kliknij "Dalej".

7. Kliknij "Zakończ".

8. Zaznacz nowo dodane konto i kliknij przycisk "Właściwości" w zakładce "Konta".

9. Znajdujesz się w zakładce "Ogólne". Upewnij się, że pola zostały wypełnione następująco:
Nazwa: imię i nazwisko lub nazwa posiadacza konta
Adres e-mail: adres e-mail np. biuro@firma.com.pl
Przejdź do zakładki "Serwery".

10. Upewnij się, że pola zostały wypełnione następująco:
Poczta przychodząca (POP3): poczta.ck.gliwice.pl
Poczta wychodząca (SMTP): poczta.ck.gliwice.pl
Nazwa użytkownika poczty e-mail: pełen adres e-mail, np. biuro@firma.com.pl
Hasło: hasło do konta
Wg własnego uznania zaznacz lub nie zaznaczaj opcji "Zapamiętaj hasło".
Zaznacz pole "Logowanie przy użyciu uwierzytelniania opartego na zwykłym tekście".
Zaznacz pole "Serwer wymaga uwierzytelniania".
Kliknij "Ustawienia" w sekcji "Serwer poczty wychodzącej".

11. Upewnij się, że wybrna jest opcja "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej".
Kliknij "OK".

12. Przejdź do zakładki "Zaawansowane".

13. Upewnij się, że wpisane są następujące numery portów:
POP3 - 995
SMTP - 587
Upewnij się, że dla serwerów POP3 i SMTP zaznaczone są opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)".
Wyczyść zaznaczenie pola "Umieść kopie wiadomości na serwerze".
Kliknij OK.

14. Kliknij "Zamknij".

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Poczta komercyjna