[Dział: Poczta komercyjna]

Jak skonfigurować program MS Office Outlook 2007 do obsługi konta (protokół POP3)?

Ustawienia niezbędne do skonfigurowania połączenia:

1. Uruchom program MS Office Outlook.

2. Jeżeli MS Office Outlook został uruchomiony po raz pierwszy, zobaczysz identyczną planszę. W takim przypadku kliknij „Dalej”, na kolejnej planszy wybierz „Nie”, potwierdź klikając „Dalej”. Zaznacz „Kontynuuj bez obsługi poczty e-mail” i kliknij „Zakończ”.

3. Z górnego menu wybierz opcję „Narzędzia” -> „Ustawienia kont”.

4. W zakładce „Poczta e-mail” wybierz „Nowy”.

5. Jeżeli program wyświetli następującą planszę wybierz „Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP” i kliknij „Dalej”. Jeżeli plansza nie została wyświetlona, przejdź do kolejnego punktu.

6. Zaznacz „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typu serwerów” i kliknij „Dalej”.

7. Zaznacz „Internetowa poczta e-mail” i wybierz „Dalej”.

8. W wyświetlonym oknie uzupełnij dane w następujący sposób:
- Imię i nazwisko – wprowadź imię oraz nazwisko lub nazwę posiadacza konta,
- Adres e-mail – wprowadź pełny adres e-mail w postaci biuro@firma.com.pl,
- Typ konta – wybierz „POP3”,
- Serwer poczty przychodzącej – wpisz „poczta.ck.gliwice.pl”,
- Serwer poczty wychodzącej – wpisz „poczta.ck.gliwice.pl”,
- Nazwa użytkownika – wprowadź pełny adres e-mail skrzynki (np. biuro@firma.com.pl),
- Hasło – wprowadź hasło użytkownika,
- Według własnego uznania zaznacz lub nie pole „Zapamiętaj hasło”,
- NIE zaznaczaj pola „Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła”.
Kliknij „Więcej ustawień”.

9. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę „Serwer wychodzący”.

10. Zaznacz opcję „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania”. Pozostaw aktywną opcję „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.
Przejdź do zakładki „Zaawansowane”.

11. Dla serwera POP3 zaznacz opcję „Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) i wpisz port numer 995.Dla serwera SMTP wybierz szyfrowanie „TLS” i port numer 587.
Kliknij „OK”.

12. Kliknij „Dalej”.

13. Kliknij „Zakończ”. Zamknij pozostałe okna. Konfiguracja konta została zakończona.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Poczta komercyjna