Podstawowym zadaniem Centrum Komputerowego jest 24-godzinna obsługa potrzeb sieciowych Politechniki Śląskiej, co obejmuje między innymi utrzymanie w ruchu sieci szkieletowej Uczelni, (zarządzanie siecią, konserwacja urządzeń, konfiguracja), zarządzanie zasobami adresowymi IP i ich przydział, utrzymywanie uczelnianej struktury serwerów DNS, zapewnienie bezpieczeństwa działania sieci w tym odporności na awarie losowe oraz wrogie działania.
 
Inne zadania Centrum Komputerowego to między innymi pomoc techniczna w zakresie projektowania i realizacji sieci budynkowych, koordynacja podłączania i utrzymania sieci w Domach Studenckich oraz utrzymanie linii telefonicznego wsparcia technicznego.

Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej  jest również odpowiedzialne za budowę i eksploatację oraz obsługę operatorską Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ŚASK, która służy zdecydowanej większości wyższych uczelni i instytutów naukowych na terenie Górnego Śląska. Śląska Akademicka Siec Komputerowa jest jedną z najrozleglejszych terytorialnie komputerowych sieci naukowo-akademickich w kraju. Łączy ona wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, szkoły, jednostki administracji samorządowej oraz inne przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego, udostępniając usługi transportu danych swoim użytkownikom - uczelniom akademickim i jednostkom badawczym.
 
Centrum Komputerowe należy do samofinansujących się jednostek Politechniki Śląskiej. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług internetowych. Szczegóły można znaleźć w ofercie.

Pomoc techniczna dostępna jest całodobowo od poniedziałku do niedzieli pod numerem telefonu: 32 237-15-69, e-mail:  sysoper@polsl.pl 

Odpowiedzi na podstawowe problemy techniczne znajdują się w na stronie pomocy informatycznej dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Centrum Komputerowe