Obszar działania

Obszarem działania jest regionalna sieć komputerowa - Śląska Akademicka Sieć Komputerowa (ŚASK) oraz sieć uczelniana Politechniki Śląskiej. ŚASK jest włączona do ogólnopolskiej sieci naukowo - akademickiej POL34/PIONIER. Dział sieci rozległych Centrum Komputerowego był jednym z współtwórców tejże sieci.

Sieć regionalna obejmuje miasta: Bielsko- Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Gliwice, Jastrzębie, Katowice, Rybnik, Sosnowiec oraz Zabrze. Do sieci regionalnej dołączone są sieci lokalne jednostek - użytkowników ŚASK. Jedną z nich, o największej sieci, jest Politechnika Śląska. Pozostali użytkownicy to uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo - badawcze. Istotna jest również grupa użytkowników pozanaukowych, którym dostarczamy dostęp do sieci oraz usług na tym dostępie opartych.

Funkcje

Wypełniane funkcje obejmują świadczenie usług w zakresie udostępniania możliwości korzystania z sieci, a w szczególności:
 • dostęp do sieci Internet: umożliwienie korzystania z sieci Internet i jej usług poprzez dystrybucję adresów IP, zestawienie logicznego połączenia między użytkownikiem a zewnętrzem sieci regionalnej (routing),
 • Intranet Uczelni: wyodrębnienie wirtualnej prywatnej sieci dla potrzeb bezpiecznego transportu i przechowywania danych w obrębie Uczelni, administrowanie siecią,
 • utrzymanie sprzętu, wsparcie techniczne: utrzymanie w sprawności sprzętu sieciowego wchodzącego w skład administrowanych segmentów sieci, pomoc techniczna w tym samym zakresie dla lokalnych administratorów segmentów sieci nie dozorowanych przez Centrum,
Zadania

Wymienione funkcje wypełniane są przez wykonywanie określonych niżej zadań szczegółowych. W poniższym wykazie przedstawiono zadania dotyczące bezpośrednio obsługi informatycznej Uczelni - pominięto działania w zakresie sieci regionalnej. Zadania zgrupowano według obszaru przez nie obejmowanego.

Utrzymanie sieci uczelnianej:
 • Utrzymanie w ruchu sieci szkieletowej Uczelni - zarządzanie siecią, konserwacja i konfiguracja urządzeń;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci;
 • Utrzymanie linii telefonicznego wsparcia technicznego w zakresie sieci;
Wsparcie utrzymania sieci wydziałowych / budynkowych:
 • Utrzymanie w ruchu sieci pośredniego poziomu - zarządzanie sieciami (lub wsparcie w tym zakresie), konserwacja urządzeń, konfiguracja,
 • Pomoc techniczna w zakresie projektowania i realizacji sieci budynkowych,
 • Koordynacja podłączania i utrzymania sieci w Domach Studenckich;
Wsparcie utrzymania sieci lokalnych instytutów:
 • Pomoc techniczna w zakresie projektowania i konfiguracji sieci;
Obsługa Administracji Centralnej:
 • Utrzymanie w ruchu sieci Administracji Centralnej - zarządzanie siecią, konserwacja urządzeń, konfiguracja.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas