O nas

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa (ŚASK) łączy wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, szkoły, jednostki administracji samorządowej, oraz inne przedsiębiorstwa z terenu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Główne węzły sieci ŚASK zlokalizowane są obecnie w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu, Rybniku, Bielsku-Białej i Cieszynie.

ŚASK jest członkiem konsorcjum PIONIER - Polski Internet Optyczny. Konsorcjum jest reprezentowane w międzynarodowych organizacjach TERENA i CEENet.

Jednostką wiodącą Sieci ŚASK jest Politechnika Śląska w Gliwicach. Z ramienia Politechniki budową sieci kieruje Centrum Komputerowe. W szkielecie sieci ŚASK wykonanej w technologii DWDM i GBE pracuje zestaw routerów Juniper oraz przełączników Cisco.
  
 
Struktura łączy szkieletowych ŚASK (.pdf)

  
Poniższe zestawienie przedstawia przepustowość łączy szkieletowych sieci ŚASK:

Relacja Przepustowość Technologia Medium
Gliwice - Katowice 2x10Gb + 2x1Gb DWDM 10Gb , GBE Światłowody
Gliwice - Opole 2x10Gb DWDM 10Gb Światłowody
Gliwice - Rybnik 1 Gbps GE Światłowody
Gliwice - Zabrze 1 Gbps GE Światłowody
Katowice - Sosnowiec 1 Gbps GE Światłowody
Katowice - Bielsko-Biała 10 Gbps GE Kanał cyfrowy
Bielsko-Biała - Cieszyn 1 Gbps GE Światłowody

Łączna długość światłowodów sieci ŚASK przekracza 300 km.

Sprawy techniczne - mgr inż. Piotr Sąsiedzki

  • Telefon do CK - 032 230-76-86 w. 117, fax 237-21-75

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dział Sieci Rozległych