INFORMACJE O CIB

 

   AKTULANOŚCI:

 

 

26 listopada 2012 r. podczas posiedzenia Senatu Politechniki Śląskiej nastąpiło uroczyste wręczenie tytułu honorowego profesora Politechniki Śląskiej prof. Janowi Marciniakowi.

Profesor Jan Marciniak został uhonorowany tytułem honorowego profesora Politechniki Śląskiej „za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne w obszarze inżynierii biomedycznej oraz działalność na rzecz rozwoju i propagowania dobrego imienia Politechniki Śląskiej”.

 

 

 

            Prof. Jan Marciniak z Wydziału Inżynierii Biomedycznej uhonorowany został Platynowym Laurem Kompetencji i Umiejętności. Wyróżnienie przyznawane jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczyste wręczenie wyróżnień  odbyło się  19 stycznia 2019 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Celem przyznawanych Laurów Kompetencji i Umiejętności było uhonorowanie wybitnych postaci, które swoją działalnością wnoszą wkład w rozwój regionu śląskiego i opolskiego.

        Prof. Jan Marciniak, dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, został wyróżniony w kategorii medycyna i inżynieria biomedyczna. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za ogromny dorobek badawczy, publicystyczny i wdrożeniowy z dziedziny biomechaniki, inżynierii biomateriałów i rehabilitacji oraz za zaangażowanie w działalność dydaktyczną, podczas której dzielił się swoją wiedzą i doświadczaniem z nowym pokoleniem naukowców.

              

 

Rektor Politechniki Śląskiej składa gratulacje i wręcza okolicznościowy Medal Politechniki Śląskiej prof. Janowi Marciniakowi

 

Wręczenie prof. Janowi Marciniakowi Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego przez prof. Marka Gzika

 

W dniach 17 do 19 października 2019 r. odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach VII Konferencja „Innovations in Biomedical Engineering”. Jedna z sesji poświęcona została „Jubileuszowi 50-lecia działalności zawodowej prof. Jana Marciniaka”. W sesji udział wzięli rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tadeusz Szczepański, konsultant krajowy w dziedzinie inżynierii medycznej prof. Tadeusz Pałko, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik, prezes American Heart of Poland SA prof. Paweł Buszman, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland prof. Krzysztof Milewski, a także burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, a także liczni reprezentanci wydziałów Politechniki Śląskiej, krajowych uczelni, i instytutów naukowo-badawczych, producentów wyrobów medycznych, a także wychowankowie jubilata oraz członkowie rodziny. Prof. Zbigniew Paszenda kierownik Katedry Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych przedstawił sylwetkę jubilata, a następnie rektor Politechnik Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk złożył profesorowi życzenia oraz podziękował  za tak dużą aktywność w podejmowanych działaniach na rzecz zwiększenia i utrwalania rozpoznawalności uczelni oraz wręczył jubilatowi okolicznościowy medal Politechniki Śląskiej. Z kolei prof. Marek Gzik jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego wręczył profesorowi Janowi Marciniakowi Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju naukowego, gospodarczego i społecznego województwa śląskiego. Z tej okazji wydana została również okolicznościowa monografia ukazująca dorobek profesora Jana Marciniaka zawierająca również wypowiedzi o profesorze znakomitych profesorów z krajowych uczelni  i instytutów naukowo-badawczych współpracujących z profesorem.

 

W dniach 19 – 20 maja 2018 r. odbyła się w Krakowie Ogólnopolska Konferencja nt. „Monitorowanie Jakości w Służbie Zdrowia” organizowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia działająca przy Ministerstwie Zdrowia. Na konferencji dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej prof. Jan Marciniak wygłosił referat nt ”Kryteria jakości metalowych wyrobów implantacyjnych stosowanych w chirurgii”. W konferencji uczestniczył także prodziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Zbigniew Paszenda, który wygłosił referat nt. „Jakość instrumentarium chirurgicznego a skuteczność dekonatminacji”. W materiałach konferencji zostały zaprezentowane poszerzone referaty.

- prof. dr hab. inż. J. Marciniak: „Kryteria jakości wyrobów medycznych,

- prof. dr hab. inż. Z. Paszenda, dr hab. inż. W. Walke, prof. dr hab. inż. M. Gzik: „Jakość instrumentarium chirurgicznego a skuteczność dekontaminacji”.

 

Prof. Jan Marciniak uczestniczył w konferencji „Majówka Młodych Biomechaników”, która odbyła się w Wiśle w dniach  18-20 maja 2018 r. Na konferencji prowadzono promocję ofertową i wdrożeniową wyników prac prowadzonych w Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Uczestniczył także w seminarium Sekcji Biomechaniki  PAN w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w dniu  5 maja 2018 r.

 

 

 Pod Patronatem Honorowym Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej odbyły się w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym w Sosnowcu Ogólnopolskie Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHA Silesia.
W sesji plenarnej prof. J. Marciniak wygłosił referat nt: „Inżynieria rehabilitacyjna w programach Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej”. Targi i towarzysząca im konferencja została zorganizowana pod kierownictwem naukowym dr hab. n. med. Jacka Durmały z Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie wydarzenia zaprezentowały się firmy i dystrybutorzy najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz produktów i rozwiązań  dla środowiska medycznego, okołomedycznego oraz osób niepełnosprawnych.

Podczas REHexpo nie zabrakło licznych wydarzeń towarzyszących pod postacią: konferencji naukowych, wykładów, warsztatów, pokazów, panelów dyskusyjnych i spotkań związanych z branżą. Była to niezwykła okazja do zaczerpnięcia wiedzy od specjalistów z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, osteopatii, balneoterapii, medycyny fizykalnej i opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na: www.rehexpo.pl

 

 

 

Przygotowano propozycje wdrożeniowe nowych technologii i wyrobów medycznych na kanwie zakończonych prac naukowo-badawczych  

Opracowano i przygotowano oferty do wdrożenia następujących wyrobów o perspektywicznym znaczeniu klinicznym. 

 • Przygotowano dokumentację wykonawczą do wdrożenia „Uniwersalnego prowadnika PFL-ACL” do zabiegów artroskopii stawu kolanowego. Innowacyjne rozwiązanie narzędzia chirurgicznego nieprodukowanego w kraju i konkurencyjnego do rozwiązań zachodnich.
 • Wiertła chirurgiczne. Opracowano kryteria dotyczące jakości wykonania i użytkowania wierteł kostnych na bazie szczegółowych analiz numerycznych i badań doświadczalnych.
 • Płytki do osteosyntezy kości długich o ograniczonym kontakcie i kontrolowanej sztywności przestrzennej oraz zwiększonym zakresie regulacji. (Zgłoszenie patentu nr P. 387934).
 • Stabilizatory transpedikularne kręgosłupowe o kontrolowanej sztywności przestrzennej i zwiększonym zakresie regulacji, (Zgłoszenie patentu nr P. 365719).
 • Gwóźdź śródszpikowy, rozprężany do leczenia złamań kości długich. (Patent nr
  P. 382 247).
 • Wkręty kostne dwuchodowe. Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego.
 • Implanty ze stopów z pamięcią kształtu i technologie ich obróbki powierzchniowej.
 • Technologie obróbki powierzchniowej stopów tytanu Ti6Al4V ELI i Ti6Al7Nb.
 • Modelowanie cech użytkowych i badania implantów metodami numerycznymi i doświadczalnymi w warunkach in vitro i in vivo.
 • System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu kinematycznym zamkniętym.
 • Mechatroniczne urządzenie rehabilitacyjne kończyn dolnych zadające wielopłaszczyznowy ruch bierny lub czynny zgodny z metodami neurofizjologicznymi.
 • Zrobotyzowane urządzenie rehabilitacyjne do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu biernego i czynnego kończyn górnych z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności