INFORMACJE O CIB

 
 

Konferencje 2011


Konferencje międzynarodowe

 • IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, 29.09-02.10.2011, Międzyzdroje – 1 referat.
 • XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine,
  13-16.10.2011 Rytro – 8 referatów.
 • 4th International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials EDEM & 5th Conference Materials Engineering and Technologies – COMET, 16-18.05.2011, Gdańsk – 2 referaty.

Konferencje krajowe  

 • Majówka Młodych Biomechaników, 20-22.05 2011, Ustroń – 8 referatów.
 • IX Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, 17-19.03.2011, Włodowice – 1 referat.
 • XXI Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie Elektro-magnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, 05-08.06.2011, Lubliniec  - 3 referaty .
 • Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii, 01-03.07.2011, Ustroń - 7 referatów.
 • II Kongres Mechaniki Polskiej, 28-31.08.2011, Poznań – 3 referaty.
 • XXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS,
  15-17.09.2011, Zakopane – 1  referat.
 • 54 Zjazd PTChem i SIT PTChem, 18-22.09.2011, Lublin – 1 referat.
 • 8 Konferencja Naukowa „Inżynieria Powierzchni” – INPO 2011”,
  20-23.09.2011, Wisła Jawornik – 1 referat.
 • XVII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna,
  11-14.10.2011, Gliwice/Tarnowskie Góry – 1 referat.
 • XI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii. 06-09.10.2011, Ustroń – 3 referaty.
 • Konferencja Inżynieria Powierzchni – INPO 2011, Wisła Jawornik, 20-23.09.2011 – 1 referat.
 • XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Krynica Zdrój, 27-30.09.2011 -
  1 wykład zaproszony.

 

Kursy szkoleniowe 

 • I Kurs Szkoleniowy nt. „Nowoczesne Techniki Diagnostyczne i Protetyczne”, Ustroń, 1-3.07.2011 – 8 wykładów.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.
  Kurs zatwierdzony przez Ministra Zdrowia dla kierowników centralnych sterylizatorni i dezynfekcji oraz osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Katowice,
  24-26.06.2011 r. – 8 wykładów.

 

Tematyka wykładów:

 1.  Problematyka stosowania instrumentarium chirurgicznego.
 2. Klasyfikacja chirurgicznego instrumentarium zabiegowego.
 3. Materiały metalowe na chirurgiczne instrumentarium zabiegowe.
 4. Zagadnienie jakości narzędzi chirurgicznych.
 5. Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej.
 6. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka implantów.
 7. Charakterystyka biomateriałów stosowanych na implanty.
 8. Zagadnienia odporności korozyjnej biomateriałów metalowych.
 • IX Śląski Kurs Osteosyntezy, Szczyrk, październik  20011 – 1 wykład.

 

Konferencje 2012

Konferencje międzynarodowe

 •  Advanced Forming Technologies and Nanostructured Materials  “KONTECH”, 6-9.05.2012,  Poznań - 1 wykład zaproszony.
 • 3rd International Conference: “Biomedical Engineering and Technology” – 15-16.03.2012, Kijów, Ukraina - 1 referat.
 • 3rd Conference on Information Technologies in Biomedicine – ITIB 2012, 11-13.06.2012, Kamień Śląski 2012. – 8 referatów.
 • XX International Scientific Conference on "Achievements in Mechanical and Materials Engineering – AMME`2012”, 09-12.09.2012 Kołobrzeg - 1 referat.

 

Konferencje krajowe

 • IX Majówka Młodych Biomechaników, 11-13.05.2012 Wisła – 3 referaty.
 • BIOMECHANICS 2012 – International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 16-19.09.2012 Białystok – 4 referaty.
 • Konferencja Naukowa „Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii”,
  25-27.05.2012 Wisła – 14 referatów.
 • XXII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu – PTZE 2012, nt. „Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce”, 09-12.09.2012 Sandomierz - 4 referaty.
 • 51. Sympozjon ,,Modelowanie w Mechanice'', 25.02-29.02.2012, Ustroń - 1 referat.
 • IV Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice, Kleszczów, czerwiec 2012 – 1 referat.
 • Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(11) 2012, - 1 referat. 

Kursy szkoleniowe 

 • Kurs doszkalający nt. „Ocena wyrobów medycznych w świetle obowiązujących zaleceń normatywnych”. kwiecień – maj 2012, TϋV Nordheinald Polska, Sp. z o.o.
 • II Kurs Szkoleniowy nt. ”Nowoczesne Techniki Diagnostyczne i Protetyczne”, Wisła, -26.05.2012 – 4 wykłady i zajęcia praktyczne.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.
  Kurs zatwierdzony przez Ministra Zdrowia dla kierowników centralnych sterylizatorni i dezynfekcji oraz osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej, Katowice, 27.10.2012 r. – 8 wykładów.

  Tematyka wykładów:

 1. Problematyka stosowania instrumentarium chirurgicznego.
 2. Klasyfikacja chirurgicznego instrumentarium zabiegowego.
 3. Materiały metalowe na chirurgiczne instrumentarium zabiegowe.
 4. Zagadnienie jakości narzędzi chirurgicznych.
 5. Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej.
 6. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka implantów.
 7. Charakterystyka biomateriałów stosowanych na implanty.
 8. Zagadnienia odporności korozyjnej biomateriałów metalowych.

 

Konferencje 2013

Konferencje zagraniczne

 • 112 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, 30.04-12.05.2013 r, Francja, Paryż, Uzyskanie Złotego Medalu przez zespół prof. dr hab. inż. Ewy Majchrzak.

 


  

 • International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences – 2013, 24-28.05.2013 r., USA, Seattle – 4 referaty.
 • 7th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (ACE-X2013) - 01-04.07.2013 r., Hiszpania, Madryt - 4 referaty.
 • 15th European Burns Association Congress 2013 – 28-31.08.2013 r., Austria, Wiedeń – 1 referat. 

Konferencje międzynarodowe

 • 3rd International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials – IPM 2013 – 24-27.04.2013 r., Baranów Sandomierski – 1 referat.
 • 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2013, 27-31.08.2013 r., Poznań – 2 referaty.
 • XXI International Scientific Conference on "Achievements in Mechanical and Materials Engineering – AMME`2013”, 23-26.06.2013 r., Kraków - 2 referaty.

Konferencje krajowe

 • X Majówka Młodych Biomechaników, 10-12.05.2013 r., Wisła – 4 referaty.
 • XXIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu – PTZE 2012, nt. „Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie”, 16-19.06.2013, Mikołajki - 4 referaty.
 • 52. Sympozjon ,,Modelowanie w Mechanice'', 23-27.02.2013, Ustroń - 12 referatów.
 • XXIII Konferencja  Naukowa  nt. „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, 10-13.10.2013 r., Rytro – 3 referaty.

Kursy szkoleniowe 

 

Wykłady w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, i  Medycznym Studium Zawodowym w Tychach dotyczące kształcenia w zawodzie „Technik sterylizacji medycznej”.

 

Tematyka wykładów:

 1. Tworzywa metalowe w medycynie.
 2. Tworzywa polimerowe w medycynie.
 3. Mechanizmy niszczenia korozyjnego materiałów medycznych.
 4. Metody modyfikacji powierzchni biomateriałów.

 

Konferencje 2014

Kursy szkoleniowe

 • II Kurs Szkoleniowy nt „Nowoczesne Techniki Diagnostyczne i Protetyczne”, Wisła, 7.06.2014 – 4. Wykłady i zajęcia praktyczne.
 • Kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji - zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. Kursy dla kierowników centralnych sterylizatornii i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji, Jaworzno - Katowice, kwiecień – listopad – po 8 wykładów.

 Tematyka wykładów:

 1. Problematyka stosowania instrumentarium chirurgicznego.
 2. Klasyfikacja chirurgicznego instrumentarium zabiegowego.
 3. Materiały metalowe na chirurgiczne instrumentarium zabiegowe.
 4. Zagadnienie jakości narzędzi chirurgicznych.
 5. Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej.
 6. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka implantów.
 7. Charakterystyka biomateriałów stosowanych na implanty.
 8. Zagadnienia odporności korozyjnej biomateriałów metalowych.

  

Konferencje z udziałem Centrum Inżynierii Biomedycznej

Centrum Inżynierii Biomedycznej i Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wyróżnione

W dniu 30 października w Chorzowie odbyła się konferencja pt. „Biznes - Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju” w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Podczas gali nagrodę marszałka województwa śląskiego i tytuł Innowator Śląska 2013 za zajęcia I miejsca w kategorii Instytucja Sektora Badawczo - Rozwojowego otrzymało Centrum Inżynierii Biomedycznej i Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Konferencja zorganizowana została przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Enterprise Europe Network, Sieć Regionalnych Obserwatorów Specjalistycznych i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach konferencji odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Innowator Śląska 2013”. Nagrodę marszałka województwa śląskiego i tytuł „Innowator Śląska 2013” za zajęcie I miejsca w kategorii „Instytucja Sektora Badawczo - Rozwojowego” przyznano Centrum Inżynierii Biomedycznej i Wydziałowi Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej za opracowanie i wdrożenie do produkcji oraz zastosowań klinicznych stabilizatorów do leczenia operacyjnego zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej typu „kurzego” lub „lejkowatego” wraz z instrumentarium oraz monografią z informacjami o technice operacyjnej i ryzykiem powikłań. Zaprezentowane wyniki są rezultatem projektu naukowo - badawczego zrealizowanego w Centrum Inżynierii Biomedycznej sponsorowanego przez NCBiR.

Autorami opracowania oraz wdrożenia do produkcji i praktyki klinicznej stabilizatorów są: prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki ze ŚUM, dr n. med. Zbigniew Pilecki z Chorzowskiego Centrum Pediatrii, prof. Jan Marciniak, dr inż. Anita Kajzer, dr inż. Wojciech Kajzer z Katedry Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, dr inż. Bożenia Gzik-Zroska i dr inż. Wojciech Wolański z Katedry Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz inż. Jerzy Cieplak z BHH Mikromed w Dąbrowie Górniczej.

Opracowanie uniwersalnej postaci stabilizatorów nowej generacji do leczenia operacyjnego zniekształceń klatki zarówno typu „kurzego”, jak i „lejkowatego” o zróżnicowanych cechach geometrycznych stosownych do pacjentów w wieku 3 do 15 lat oraz odpowiednich własnościach mechanicznych z alternatywnie pod względem reaktywności osobniczej dobranych biomateriałów metalowych zapewniło nowe możliwości korekcji klatki piersiowej o większym zróżnicowaniu wadliwości oraz przyczyniło się do zdecydowanego zmniejszenia ryzyka powikłań pooperacyjnych i zwiększyło komfort rehabilitacji fizycznej i psychicznej pacjentów. System umożliwił regulacje stabilnego ryglowania płyty nośnej stabilizatorów, co pozwala pewnie uformować owalny kształt klatki niezależnie czy deformacja jest symetryczna, niesymetryczna czy płaska. Nowa metoda terapii wpływa istotnie na zmniejszenia bólu pooperacyjnego chorego. Sposób ryglowania stabilizatora na żebrach likwiduje jego  ruchomość, zmniejszając tym samym odczyn okostnowy i destrukcję żeber w miejscach podparcia płyty nośnej stabilizatora. Możliwe są różne układy płyt w zależności od stopnia zniekształcenia tj. równoczesne założenie płyt wewnętrznie i podskórnie.

Innowacyjny stabilizator został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP i  jest konkurencyjny do stabilizatorów amerykańskich opatentowanych oddzielnie do leczenia klatki typu „lejkowatego” przez Nussa i typu kurzego” przez Abramsona. Nową metodą zoperowano już ok. 1000 pacjentów w kraju i za granicą. Osobiście przez prof. J. Dzielickiego operowanych zostało ok. 700 pacjentów w tym 70 w Chorzowskim Centrum Pediatrii. Koszt leczenia operacyjnego zmniejszył się czterokrotnie w odniesieniu do metod lansowanych w USA.Dyplomy i statuetka  Innowator Śląska 2013

 

Prof. J. Marciniak wśród laureatów instytucji sektora badawczo – rozwojowego


 Prof. Z. Paszenda, prof. J. Dzielicki, dr W. Kajzer, dr A. Kajzer. prof. J. Marciniak, inż. J.Cieplak na tle ekspozycji wystawy Politechniki Śląskiej w ramach konferencji

 

Prof. J. Dzielicki, prof. J.Marcinak i dr Z. Pilecki na sali operacyjnej w Chorzowskim Centrum PediatriiPacjent przed i po zabiegu operacyjnym lejkowatej klatki piersiowej. Widoczne stabilizatory i monografia opracowana przez twórców metody

W dniach 10-12 maja 2013 w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbyła się jubileuszowa X Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. Dagmary Tejszerskiej. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Biomechaniki, Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W konferencji uczestniczyło dotychczas ok. 150 osób reprezentujących środowisko inżynierii biomedycznej i klinicznej, a głównie doktorantów i studentów specjalności związanych z inżynierią  biomedyczną, a w szczególności z biomechaniką w Polsce.

 

 

  

 Laury umiejętności i Kompetencji 2014

W dniu 17.01.2015 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się Uroczysta Gala wręczenia „Laurów Umiejętności i Kompetencji” zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Tegoroczna, XXIII edycja Laurów Umiejętności
i Kompetencji wpisała się w uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia odrodzenia się
w naszym kraju samorządu gospodarczego oraz powołania Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie w tym także Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach. Laury przyznawane są ludziom niezwykłym, którzy w ostatnim okresie wyróżnili się swoimi umiejętnościami, kompetencjami, a swoim autorytetem podnoszą rangę zachodzących procesów przemian regionalnych, krajowych
i zagranicznych tworząc  pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Corocznie przyznawane są Laury Diamentowe, Kryształowe, Platynowe i Złote
w różnych kategoriach. Laureaci wywodzą się z różnych środowisk – z obszaru nauki, gospodarki, polityki oraz kultury.

W kategorii „Nauka i Innowacyjność” Kapituła przyznała „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2014” prof. Janowi Marciniakowi, Kierownikowi Katedry Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych oraz Dyrektorowi Centrum Inżynierii Biomedycznej. Nagroda została przyznana w uznaniu za kilkadziesiąt lat owocnej pracy naukowo-dydaktycznej, dzięki której Politechnika Śląska uznawana jest za jeden z najbardziej prężnych ośrodków akademickich w obszarze inżynierii biomedycznej, a także za bogaty dorobek naukowy i badawczy z dziedziny inżynierii materiałowej i biomedycznej oraz za dążenie do utworzenia nowatorskiej jednostki organizacyjne w Politechnice Śląskiej znaną jako Centrum Inżynierii Biomedycznej, która integruje współpracę uczelni Wyższych Województwa Śląskiego i wiodących producentów wyrobów medycznych w kraju.

 

Wręczenie prof. Janowi Marciniakowi Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji przez Członków Kapituły          

 Konferencje 2015

 
Konferencje międzynarodowe 

 • 27th European Conference on Biomaterials, Kraków 2015 - 2 referaty.
 • 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, Kraków 2015 - 2 referaty.
 •  International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting – ACE-X, Munich, Germany, 2015 – 2 referaty.

 Konferencje krajowe 

 • XIII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej “Majówka Młodych Biomechaników”, Ustroń, 2016 – 1 referat.
 •  XII Konferencja Naukowa "BioMedTech Silesia", Zabrze 2015 - 1 referat.
 • IV Konferencja "Śląska Inżynieria Biomedyczna", Gliwice 2015 - 8 referatów.

  

Konferencje 2016

 

Konferencje międzynarodowe 

 • 1st International Conference on Materials Design and Applications, Faculty of Engineering, University of Porto, Porto, Porugal 2016 - 2 referaty.
 • Internationale Conference Advances in Intelligent Systems and Computing, Kamień Śląski 2016 - 7 referatów.
 •  International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting – ACE-X, Munich, Germany, 2017 – 2 referaty.
 • XXV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Ryto 2016 - 2 referaty.
 • V Internationale Conference ion Innovations in Biomedical Engineering, Gliwice 2016 - 20 referatów.

 Konferencje krajowe 

 • II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne Eskulap, Lublin 2016 -2 referaty.
 • XIII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej “Majówka Młodych Biomechaników”, Ustroń, 2016 – 1 referat.

  

  

 Konferencje 2017


Konferencje międzynarodowe 

 • 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering – PCBBE Kraków 2017 -1 referat.
 • 2nd International Conference InterNanoPoland 2017, Katowice 2017-2 referaty.
 • 5th Conference of Nano and Micromechanics, Wrocław - 2 referaty.
 • XXVI Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro 2017 – 2 referaty.
 • VI Internationale Conference on Innovations in Biomedical Engineering, Gliwice 2017 – 43 referaty.

      Konferencje krajowe

 • 34 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Gdańsk 2017.
 • XVII Ogólnopolska Konferencja „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń 2017 -1 referat.

 

     Konferencje 2018


Konferencje międzynarodowe

 • VII Internationale Conference on Innovations in Biomedical Engineering, Katowice 2018 – 56 referatów.
 • XXVII Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro 2018 – 2 referaty.

Konferencje krajowe

 • XVIII Ogólnopolska Konferencja „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń 2018 -1 referat.
 • XIV Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej “Majówka Młodych Biomechaników”, Ustroń, 2018 – 21 referaty.

  

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencje