INFORMACJE O CIB

 
Kształcenie:
  • Opracowywanie programów kształcenia z zakresu inżynierii biomedycznej i ich wdrażanie w zainteresowanych jednostkach.

  • Organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz kursów aktualizacji wiedzy zawodowej z różnych dziedzin inżynierii biomedycznej.

  • Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej wyrobów i technik medycznych w ośrodkach krajowych.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kształcenie, doskonalenie i aktualizacja wiedzy zawodowej