INFORMACJE O CIB

 

 

VIII Międzynarodowe Sympozjum
ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE

Gliwice, 25 września 2012,
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej 

          Sympozjum było ósmą edycją cyklicznych spotkań specjalistów podejmujących w swoich badaniach i działalności projektowej tematykę prozdrowotnych rozwiązań w architekturze i urbanistyce. Sympozjum adresowane było głównie do środowiska architektów i urbanistów, jak również do inżynierów budowlanych, inżynierów środowiska i socjologów. Dotychczasowe spotkania udowodniły, że prozdrowotne rozwiązania w środowisku zbudowanym stanowią o jakości architektury. Zagadnienie wpływu środowiska, a zwłaszcza środowiska zbudowanego na zdrowie publiczne jest tematyką poruszaną zarówno na szczeblu instytucji sterujących polityką, jak i w zakresie pojedynczo rozwiązywanych problemów projektowych. Żyjemy w czasach, w których zmęczeni presją cywilizacji poszukujemy harmonii, poszukujemy także waloru zdrowotności w architekturze. Znaczna część tych poszukiwań dotyczy przestrzeni miejskiej – często niebezpiecznej, pozbawionej ludzkiego wymiaru i funkcjonalności. Poszukiwania te dotyczą również rozwiązań technologicznych w zakresie środowiska wewnętrznego budynków. Coraz silniej do głosu w tych poszukiwaniach dochodzą także współczesne możliwości zastosowania tradycyjnych materiałów i technologii jako swoistego powrotu do natury i harmonii.

Tematyka Sympozjum  była skoncentrowana wokół kilku zasadniczych kwestii, a mianowicie:

-  rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne wynikające z potrzeb starzejącego się społeczeństwa w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej oraz w środowisku mieszkaniowym,

- architektura szpitali,

-  rozwiązania architektoniczne, urbanistyczne i technologie przyjazne dla środowiska i kształtujące dobrej jakości środowisko wewnętrzne pomieszczeń,

- architektoniczne i technologiczne rozwiązania energooszczędne, proekologiczne i ich na jakość życia

                                                                           

Komitet Naukowy:

 1. Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej
 2. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK - Politechnika Śląska (Przewodniczący)
 3. Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO, Dziekan Wydziału Architektury, Politechnika Śląska
 4. Dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER – Wydział Architektury Politechnika Wrocławska
 5. Dr Christa KLIEMKE - Technical University of Berlin
 6. Prof. PG, dr hab. inż. arch. Andrzej KOHNKE – Wydział Architektury Politechnika Gdańska
 7. Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK – Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska
 8. Dr hab. Krystyna PAWLAS - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 9. Doc. ing. Ivana ŽABIČKOVÁ, CSc., - Faculty of Architecture, Brno University of Technology

Komitet Organizacyjny:

 • Dr inż. arch. Iwona Benek
 • Dr inż. arch. Krzysztof Gerlic
 • Dr inż. Marcin Kaczmarek
 • Dr inż. arch. Anna Szewczenko
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
VIII Międzynarodowe Sympozjum