INFORMACJE O CIB

 

Publikacje 2012 r.

 

Konferencje Międzynarodowe:

 

·      Advanced Forming Technologies and Nanostructured Materials  “KONTECH”, 6-9.05.2012,  Poznań - 1 wykład zaproszony.

·      3rd International Conference: “Biomedical Engineering and Technology” – 15-16.03.2012, Kijów, Ukraina - 1 referat.

·     3rd Conference on Information Technologies in Biomedicine – ITIB 2012, 11-13.06.2012, Kamień Śląski 2012. – 8 referatów.

·      XX International Scientific Conference on "Achievements in Mechanical and Materials Engineering – AMME`2012”, 09-12.09.2012 Kołobrzeg - 1 referat.

Konferencje Krajowe:

 

·      IX Majówka Młodych Biomechaników, 11-13.05.2012 Wisła – 3 referaty

·      BIOMECHANICS 2012 – International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 16-19.09.2012 Białystok – 4 referaty.

·      Konferencja Naukowa „Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii”,
25-27.05.2012 Wisła – 14 referatów.

·      XXII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu – PTZE 2012, nt. „Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce”, 09-12.09.2012 Sandomierz - 4 referaty.

·       51. Sympozjon ,,Modelowanie w Mechanice'', 25.02-29.02.2012, Ustroń,
- 1 referat.

·       IV Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice, Kleszczów, czerwiec 2012 – 1 referat.

·      Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 1(11) 2012, - 1 referat.

Kursy szkoleniowe:

 

·     Kurs doszkalający nt. „Ocena wyrobów medycznych w świetle obowiązujących zaleceń normatywnych”. kwiecień – maj 2012, TϋV Nordheinald Polska,
Sp. z o.o.

·     II Kurs Szkoleniowy nt. ”Nowoczesne Techniki Diagnostyczne i Protetyczne”, Wisła, -26.05.2012 – 4 wykłady i zajęcia praktyczne.

·     Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.
Kurs zatwierdzony przez Ministra Zdrowia dla kierowników centralnych sterylizatorni i dezynfekcji oraz osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej, Katowice, 27.10.2012 r. – 8 wykładów.

                Tematyka wykładów:

1.            Problematyka stosowania instrumentarium chirurgicznego.

2.            Klasyfikacja chirurgicznego instrumentarium zabiegowego.

3.            Materiały metalowe na chirurgiczne instrumentarium zabiegowe.

4.            Zagadnienie jakości narzędzi chirurgicznych.

5.            Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej.

6.            Klasyfikacja i ogólna charakterystyka implantów.

7.            Charakterystyka biomateriałów stosowanych na implanty.

8.            Zagadnienia odporności korozyjnej biomateriałów metalowych.

 

 Monografie:

 

·      J.Margielewicz: Modelowanie numeryczne w rozpoznawaniu stanów Biomechanicznych układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

·     G.Chladek: Materiały nanokompozytowe ulepszane nanosrebrem na długoczasowe miękkie podścielenia protez stomatologicznych. Open Access Library, vol. 3(9) 2012.
·    J.Żmudzki: Uwarunkowania materiałowe wydolności czynnościowej całkowitych osiadających protez zębowych. Open Access Library, vol. 4(10) 2012.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje2012