INFORMACJE O CIB

 
   
Publikacje 2014 r. 

 

 

a.         Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (lista filadelfijska)

 

1.        Kiel-Jamrozik M., Szewczenko J., Basiaga M., Nowińska K., Technological capabilities of surface layers formation on implants made of Ti-6Al-4V ELI alloy. DOI: 10.5277/ABB-00065-2014-03. Acta of Bioengineering and Biomechanics.

2.        Nakonieczny D., Walke W., Majewska J., Paszenda Z.: Characterization of magnesia-doped yttria-stabilized zirconia powders for dental technology applications. Acta Biomechanics and Bioengineering. Vol. 16, No 4, 2014, pp.

3.        Pochrząst M., Basiaga M., Marciniak J, Kaczmarek M.: Biomechanical analysis of limited-contact plate used for osteosynthesis. Acta of Bioengineering and Biomechanics 16, 1, 2014, pp. 99-105.

4.        Śmiga-Matuszowicz M., Jaszcz K., Łukaszczyk J., Kaczmarek M., Staszuk M.: Preliminary studies on the properties of novel polymeric composite materials based on polysuccinates. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 63(10), 2014, pp. 493-501.

 

b.         Publikacje wymienione w wykazie MNiSW (lista B)

 

1.        Semenowicz J., Mroczka A., Kajzer A., Kajzer W., Koczy B., Marciniak J.: Endoprotezoplastyka stawu biodrowego z użyciem bezcementowej panewki Avantage u chorych z czynnikami ryzyka pooperacyjnej niestabilności endoprotezy. Total hip arthroplasty using  cementlees Avantage cup in patients with risk of hip prosthesis instability. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 07/2014; 16(3):253-263. DOI: 10.5604/15093492.1112282

2.        Loska S., Paszenda Z., Basiaga M., Ziębowicz A., Kiel-Jamrozik M.: Biomechanical analysis of dental post-and-core using finite element method, Engineering of Biomaterials, prawdopodobnie kwiecień 2015 [w druku].

3.        Walke W., Basiaga M., Paszenda Z.: Tests of mechanical properties of SiO2 layers for implants used in vascular system. Engineering of Biomaterials, 124, Vol. XVII, 01.2014, pp. 36-41.

4.        Gwoździk M, Nitkiewicz Z, Basiaga M., Bałaga Z.: Evaluation of the degree of wear of rotational instruments used in dentistry.  Inżynieria Materiałowa nr 2, 2014, pp.139-142.

5.        Gwoździk M, Nitkiewicz Z., Stradomski Z., Basiaga M.: Wear resistance of dental burs with a diamond coating. Inżynieria Materiałowa nr 2, 2014, pp. 143-146.

6.        Bączkowski B., Ziębowicz A., Wojtyńska E., Michalik R., Mierzwińska-Nastalska E.: Właściwości fizykochemiczne tlenku cyrkonu stosowanego w wykonawstwie łączników implantologicznych. XII Kongres Stomatologów Polskich, Journal of Stomatology, 2014, 67, supl. 1.

 

c.         Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science,

 

1.        Grygiel M., Kaczmarek M.: Influence of radiation on mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene in: Piętka E., Kawa J.: Information technologies in biomedicine. Vol. 4. Book Series: Advances in Intelligent Systems and Computing Springer, 2014, pp. 395-401.

2.        Basiaga M., Paszenda Z., Walke W., Karasiński P., Marciniak J.: Electrochemical impedance spectroscopy and corrosion resistance of SiO2 coated cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Information Technologies in Biomedicine, Vol. 4, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 284, 2014, pp. 411-420.

3.        Basiaga M., Pawlik M.: Numerical analysis of Taylor-Type external fixator by means of FEM. Information Technologies in Biomedicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 284. Springer 2014, pp. 387-394.

4.        Walke W., Paszenda Z., Basiaga M., Karasiński P., Kaczmarek M.: EIS study of SiO2 oxide film on 316L stainless steel for cardiac implants. Information Technologies in Biomedicine, Vol. 4, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 284, 2014, pp. 403-410.

5.        Paszenda Z., Zorychta M., Nieradka B., Loska S.: Corrosion resistance of the selected dental implants. SEMDOK 2014. 19th International seminar of Ph.D. students, Terchova, Slovakia, 29-31 January, 2014. University of Zilina. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Materials Engineering. Zilina : EDIS - Editing Centre ZU. University of Zilina, 2014, s. 80-83.

6.        Loska S., Paszenda Z., Basiaga M., Kiel-Jamrozik M.: Zastosowanie MES w analizie układu wkład koronowo-korzeniowy – ząb. Inżynieria biomedyczna w stomatologii. IBwS 2014. III Konferencja naukowa, Wisła, 06-08.06.2014. [Dokument elektroniczny]. 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 46-47.

7.        Loska S., Paszenda Z., Basiaga M., Kiel-Jamrozik M.: Application of finite elements method for the analysis of a prefabricated post-and-core – tooth system, in: Markowski K. A., Gajadhur M., Badyda A. :THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY SCIENCE. Theory and Applications. Warsaw, September 2014, ISBN 978-83-935118-1-5, s.7-8.

8.        Grygiel M.: Badanie zmiany własności wytrzymałościowych polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej pod wpływem promieniowania rentgenowskiego, BioMedTech Silesia 2014, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze.

9.        Wróbel K., Walke W., Basiaga M.: Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb–cement–wkład koronowo-korzeniowy. III Konferencja Naukowa „Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii – IBwS 2014”, Materiały konferencyjne (CD) 2014, s. 48-49.

10.     Loska S., Paszenda Z., Basiaga M., Kiel-Jamrozik M. Zastosowanie MES w analizie układu wkład koronowo-korzeniowy – ząb. III Konferencja Naukowa „Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii – IBwS 2014”, Materiały konferencyjne 2014, s. 46-47.

11.     Walke W., Paszenda Z., Karasiński P., Marciniak J., Basiaga M.: Investigations of mechanical properties of SiO2/TiO2 coatings deposited by sol-gel method on cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. International Conference on Advanced Computational Engineering and ExperimentingACE-X 2014, Paris, France, Abstract Book, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 122.

12.     Basiaga M., Paszenda Z., Karasiński P., Kajzer A., Walke W.: Mechanical properties of anodically oxidized cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. International Conference on Advanced Computational Engineering and ExperimentingACE-X 2014, Paris, France, Abstract Book, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 169.

13.     Basiaga M., Walke W., Paszenda Z., Kajzer A.: The effect of EO and steam sterilization on mechanical and electrochemical properties of titanium Grade4. 22nd International Conference on Materials and Technology – ICMT 2014, 20–22.10.2014, Portoroż, Słowenia, Program and Book of Abstracts, pp. 44.

14.     Walke W., Basiaga M., Paszenda Z., Marciniak J.: Physicochemical properties of Ti67 alloy after EO and steam sterilization. 22nd International Conference on Materials and Technology – ICMT 2014, 20–22.10.2014, Portoroż, Słowenia, Program and Book of Abstracts, pp. 249.

15.     Górawska A., Basiaga M.: Zastosowanie inżynierii odwrotnej do analizy obiektów w układzie stomatognatycznym z wykorzystaniem skanera 3D, Konferencja BioMedTech Silesia 2014, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, 09.03.2014 http://biomedtech.eu/index.php/pl/referaty

16.     Bączkowski B., Ziębowicz A., Nitwinko E., Rusin T.: Badania zmęczeniowe śródkostnych implantów dentystycznych, Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii, 2014.

 

d.        Publikacje o zasięgu międzynarodowym w innych czasopismach anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym,

 

1.        Basiaga M., Walke W., Paszenda Z., Karasiński P., Szewczenko J.: The effects of a SiO2 coating on the corrosion parameters cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Biomatter, Vol. 4, e28535s. 2014, pp. 1-6.

2.        Majrzchak E. et all: 8th International Conference on Advanced Computational Engineering ad Experiment –ACE-X 2014, Paryż 2014.

 

e.         Publikacje w czasopismach krajowych w języku polskim,

 

1.        Wróbel-Bednarz K., Walke W., Basiaga M.: Analiza wytrzymałościowa układu ząb – cement – wkład koronowo-korzeniowy wykonany z dwutlenku cyrkonu. Protetyka Stomatologiczna, LXIV, 2014, s. 110-120.

 

Kursy szkoleniowe

·          II Kurs Szkoleniowy nt „Nowoczesne Techniki Diagnostyczne i Protetyczne”, Wisła, 7.06.2014 – 4. Wykłady i zajęcia praktyczne.

·          Kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji - zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. Kursy dla kierowników centralnych sterylizatornii i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji, Jaworzno - Katowice, kwiecień – listopad – po 8 wyładów.

         Tematyka wykładów:

1.      Problematyka stosowania instrumentarium chirurgicznego.

2.      Klasyfikacja chirurgicznego instrumentarium zabiegowego.

3.      Materiały metalowe na chirurgiczne instrumentarium zabiegowe.

4.      Zagadnienie jakości narzędzi chirurgicznych.

5.      Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej.

6.      Klasyfikacja i ogólna charakterystyka implantów.

7.      Charakterystyka biomateriałów stosowanych na implanty.

8.      Zagadnienia odporności korozyjnej biomateriałów metalowych.

 

Monografie:

·           J.Szewczenko: Kształtowanie własności fizykochemicznych warstw powierzchniowych stopów tytanu przeznaczonych na implanty dla traumatologii i ortopedii. Monografia, praca habilitacyjna. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.

·         E.Majchrzak, Ł.Turchan: Recent Advances in Computational Mechanics, Lodygowski, Rakowski & Litewka (Eds.), Taylor & Francis Group, London 2014.

·          E.Majchrzak, M.Paruch, M.Dziewoński, S.Freus, K.Freus: Computational Modelling, Optimization and Manufacturing Simulation of Avanced Engineering Materials, (ed.) P.A. Munz-Rojas, Springer.

·          M.Dziewoński, E.Majchrzak, M.Ciesielski, S. Freus: Advances in Intelligent and Soft Computing. Informations Technologies in Biomedicinie, Springer 2014.

·          D.Spinczyk: Advances in Intelligent and Soft Computing. Informations Technologies in   
Biomedicinie, Springer 2014.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje2014