Publikacje  2015

a. publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (lista filadelfijska)

1. Kajzer, W. Kajzer, J. Dzielicki, D. Matejczyk: The study of physicochemical properties of stabilizing plates removed from the body after treatment of pectus excavatum. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2015, Vol. 2, pp. 35-44,

2. P. Karasinski, E. Gondek, S. Drewniak, A. Kajzer, N. Waczynska-Niemiec, M. Basiaga, W. Izydorczyk, Y. Kouari. Porous titania films fabricated via sol gel rout – Optical and AFM characterization. Optical Materials 2015 DOI: 10.1016/j.optmat.2015.10.010.

3. Katunin, A. Gnatowski, W. Kajzer: Evolution of static and dynamic properties of GFRP laminatd during ageing in deionized and seawater. Advanced Composites Letters, Vol. 24, Issue 3, 2015, pp. 38-43.

4. J. Marciniak, J. Szewczenko, W. Kajzer, Surface modification of implants for bone surgery. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 3B, 20015,
pp. 2123-2129.

5. M. Kiel-Jamrozik, J. Szewczenko, M. Basiaga, K. Nowińska: Technological capabilities of surface layers formation on implant made of Ti-6Al-4V ELI alloy. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2015, Vol.15, no 1, pp. 31-37.

6. M. Basiaga, R. Jendruś, W. Walke, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, M. Popczyk: Influence of surface modification on properties of stainless steel used for implants. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, issue 4, 2015, pp. 2955-2959.

7. W. Walke, Z. Paszenda, P. Karasiński, J. Marciniak, M. Basiaga: Investigations of mechanical properties of SiO2/TiO2 coatings deposited by sol-gel method on cpTi and Ti-6Al-7Nb. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. Doi: 10.1177/1464420715595537

 

b. publikacje wymienione w wykazie MNiSW (lista B)

1. Kajzer, W. Kajzer, J. Semenowicz, A. Mroczka: Corrosion resistance of hip endoprosthesis cups in the initial state and after implantation. Solid State Phenomena. Vol. 227 (2015), pp. 523-526.

2. W. Kajzer, A. Kajzer, I. Pindycki: Biomechanical Analysis Of The Intervertebral Disc Implant Using The Finite Element Method, Advances in Materials Science, Vol. 15, No. 3 (45), September 2015, pp. 57-67.

3. J. Szewczenko, A. Zabuga, M. Kaczmarek, M. Basiaga, W. Kajzer, Z. Paszenda,
K. Nowińska: Influence of ultrasound bone union stimulation on corrosion resistance of titanium alloys. Solid State Phenomena Vol. 227 (2015), pp. 463-466.

4. Walke, Z. Paszenda, M. Basiaga, P. Karasiński, M. Kaczmarek: Electrochemical properties of cpTi with modified surface used for implants in blood and vascular system. Solid State Phenomena Vol. 227, 2015, pp. 487-490.

5. M. Basiaga, Z. Paszenda, W. Walke, P. Karasiński, J. Marciniak: Impact of surface modification of Ti-6Al-7Nb alloy on electrochemical properties in the environment of artificial blood plasma. Solid State Phenomena Vol. 227, 2015, pp. 491-494.

6. J. Szewczenko, M. Basiaga, M. Kiel-Jamrozik, M. Kaczmarek, M. Grygiel: Corrosion resistance of Ti6Al7Nb alloy after various surface modifications. Solid State Phenomena, Vol. 227, 2015, pp. 483-486.

7. N. Wolska, J. Jaglarz, J. Szewczenko, M. Basiaga, Niestandardowe metody optyczne w badaniach powierzchni pasywowanych elektrochemicznie stopów TiAl4V. Ochrona przed Korozją 2015 R. 58 nr 5, s. 205.

8. Król, W. Walke, M. Basiaga: Ocena wybranych własności użytkowych warstwy SiO2 naniesionej na powierzchnię stopu Ni-Ti. Aktualne Problemy Biomechaniki, 9, 2015, pp. 61-66.

9. W. Kajzer, A. Kajzer, O. Grzeszczuk, J. Semenowicz, A. Mroczka: Electrochemical study of uncemented hip endoprosthesis cups. Inżynieria Biomateriałów/Engineering of Biomaterials, 132 (2015) 16-23.

10. Ziębowicz, A. Ziębowicz, M. Dziekońska, The influence of sterilization on the properties of the polyethylene used in biomedical applications, Archives of Materials Science and Engineering, 2015. w  druku.

 

c. publikacje o zasięgu międzynarodowym w innych czasopismach anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym

1. M. Basiaga, Z. Paszenda, P. Karasiński, A. Kajzer, W. Walke. Mechanical Properties of Anodically Oxidized cpTi and Ti-6Al-7Nb Alloy. Applications of Computational Tools in Biosciences and Medical Engineering. Adv. Struct. Mater. 71. Chapter 8 Springer. DOI 10.1007/978-3-319-19470-7_8.

2. J. Jaglarz, J. Szewczenko, K. Marszałek, M. Basiaga, M. Marszałek, R. Gaweł:

Nonstandard Optical Methods as a Tool for Rough Surface Analysis. Materials Today: Proceedings 2, 7, 2015, 4046-405

 

d.    materiały konferencyjne

1.  P. Karasiński, A. Kajzer, M. Basiaga, Z. Paszenda:  Warstwy dielektryczne wytwarzane metodą zol-żel do zastosowań biomedycznych, Modelowanie i Pomiary w Medycynie, MPM'2015 (AGH) Wydaw. Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015, s. 69-70.

2. Król, W. Walke, M. Basiaga: Ocena wybranych własności użytkowych warstwy SiO2 naniesionej na powierzchnię stopu Ni-Ti. 12 Konferencja naukowa „Majówka Młodych Biomechaników 2013” 8-10.05.2015, Wisła, Materiały konferencyjne. 2015, dysk optyczny (CD-ROM).

3. J. Granieczny, J. Szewczenko, W. Walke: Charakterystyka impedancyjna stopu Ti-6Al-4V po różnym czasie ekspozycji w roztworach fizjologicznych. 12 Konferencja naukowa „Majówka Młodych Biomechaników 2015” Materiały konferencyjne. 2013, dysk optyczny (CD-ROM).

4. P. Kurtyka, W. Walke: Analiza numeryczna wybranych zastawek serca. XII konferencja naukowa „BioMedTech Silesia 2015”, 24.04.2015, Zabrze 2015.

5. Szewczenko J., Basiaga M., Kiel-Jamrozik M., Kaczmarek M., Grygiel M., Corrosion resistance of Ti6Al7Nb alloy after various surface modifications. Corrosion and surface engineering. Selected, peer reviewd papers from the International Scientific Conference Corrosion 2014, November 18-21, 2014, Gliwice, Poland. Ed. by Joanna Michalska and Maciej Sowa. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications, 2015,
pp. 438-448.

6. W. Kajzer, A. Kajzer, O. Grzeszczuk, J. Semenowicz, A. Mroczka: Electrochemical study of uncemented hip endoprosthesis cups. ESB 2015, 30 August - 3 September, Kraków Poland. 27th European Conference on Biomaterials Book of Abstracts,
p. 516.

7. Kajzer, W. Kajzer, E. Kieruzel: The comparison of wettability and surface energy of biomaterials and bone tissue. ESB 2015, 30 August - 3 September, Kraków, Poland. 27th European Conference on Biomaterials Book of Abstracts, p. 558.

8. M. Basiaga, W. Walke, M. Staszuk: Study of electrochemical properties of 316LVM steel with TiO2 layer deposited by means ALD method. International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting – ACE-X 2015, Munich, Germany, Abstract Book, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 158.

9. M. Basiaga, M. Staszuk, W. Walke: Mechanical properties of ALD TiO2 layers on stainless steel substrate. International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting – ACE-X 2015, Munich, Germany, Abstract Book, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 154.

10. W. Walke, A. Kajzer, M. Basiaga, Z. Paszenda, R. Jendruś, M. Popczyk: Influence of surface modification on physico-chemical properties of Ti-6Al-7Nb alloy. 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface – ISSIS 2015. 02-04.09.2015, Kraków. Book of Abstracts  P-86,
pp. 169-170.  

11. M. Basiaga, W. Walke, W. Kajzer, M. Staszuk, A. Kajzer, Z. Opilski: Influence of ALD process parameters on the physical and chemical properties of the surface of vascular stents. 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface – ISSIS 2015. 02-04.09.2015, Kraków. Book of Abstracts  P-8, pp. 71-72.  

12. M. Basiaga, W. Kajzer, W. Walke, M. Staszuk, A. Kajzer, Z. Opilski: Evaluation of selected properties of surface modified titanium alloys for bone surgery implants. 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface – ISSIS 2015. 02-04.09.2015, Kraków. Book of Abstracts  P-26, pp. 93-94.

 

 e. dane o monografiach:

 a)  wykaz monografii w języku polskim

1.  Marcin Kaczmarek: Kształtowanie własności fizykochemicznych warstw powierzchniowych nadsprężystego stopu NiTi przeznaczonego na stenty wieńcowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, ISBN 978-83-7880-305-8.

b)  wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż polski

1. M. Basiaga, Z. Paszenda, P. Karasiński, A. Kajzer, W. Walke: Mechanical properties of anodically oxidized cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Advanced Structured Materials 71: Applications of Computational Tools in Biosciences and Medical Engineering, A. Oechsner and H. Altenbach (eds), Springer, Switzerland, 2015, pp. 123-132.

c) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim

1.  Rozdział w książce: Inżynieria Biomedyczna Podstawy i Zastosowania, red.
W. Torbicz, R. Maniewski, A. Liebert, Tom 3, Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna w: M. Gzik, M. Lewandowska-Szumieł, M. Pawlikowski, M. Wychowański (red.): Z. Paszenda, W. Walke, W. Kajzer, Implanty w chirurgii małoinwazyjnej, 651-674, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2015.

 

Ogółem:

  • 1 monografia, 2 artykułów w monografiach,
  • 19 publikacji, i 12 referatów na konferencjach,
  • 3 prace habilitacyjne (1 w toku, 2 zakończone),
  • 2 kursy szkoleniowe.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje2015