Publikacje 2016

            a) publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (lista filadelfijska)

1.    P. Karasinski, E. Gondek, S. Drewniak, A. Kajzer, N. Waczynska-Niemiec, M. Basiaga, W. Izydorczyk, Y. Kouari: Porous titania films fabricated via sol gel rout – Optical and AFM characterization. Optical Materials 56, 2016, pp. 64-70.

2.  D. Babilas, E. Urbańczyk, M. Sowa, D. Korotin, I. Zhidkov, K. Szymańskaa, K. Suchanek, M. Basiaga, M. Krok-Borkowicz, L. Szyk-Warszyńska, E. Pamuła, E. Kurmaev, S. Cholakh, W. Simka: On the electropolishing and anodic oxidation of Ti-15Mo alloy. Electrochimica Acta 205, 2016, pp. 256-265.

3.  B. Ziębowicz, A. Ziębowicz, B. Bączkowski, W. Kajzer, A. Kajzer: Biomechanical analysis of individual all-ceramic abutments used in dental implantology. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, Issue 3, 2016,  pp. 1011÷1016 

4.    J. Szewczenko, J. Marciniak, W. Kajzer, A. Kajzer: Evaluation of corrosion resistance of titanium alloys used for medical implants. Arch. Metall. Mater. 2016 Vol. 61, Issue. 2, pp. 695-699.

5.  W. Walke, M. Basiaga, Z. Paszenda, J. Marciniak, P. Karasiński: Physicochemical properties of Ti67 alloy after EO and steam sterilization. Materiali in Technologije / Materials and Technology 50, 3, 2016, pp. 323-329.

6.    M. Basiaga, W. Walke, Z. Paszenda, A. Kajzer: The effect of EO and steam sterilization on mechanical and electrochemical properties of titanium Grade4. Materiali in Technologije / Materials and Technology 50, 1, 2016, pp. 153-158

7.    M. Basiaga, M. Staszuk, W. Walke, Z. Opilski: Mechanical properties of atomic layer deposition (ALD) TiO2 layers on stainless steel substrates. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 47, No 5/6, 2016, pp. 512-520.

8.  W. Walke, Z. Paszenda, P. Karasiński, J. Marciniak, M. Basiaga: Investigations of mechanical properties of SiO2/TiO2 coatings deposited by sol-gel method on cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Journal of Materials Design and Applications L, 230(3),  2016, pp. 799-804

9.    W. Walke, Z. Paszenda, T. Pustelny, Z. Opilski, S. Drewniak, M. Kościelniak-Ziemniak,  M. Basiaga: Evaluation of physicochemical properties of SiO2 – coated stainless steel after sterilization. Materials Science and Engineering C, Vol. 63, 2016, pp. 155-163. doi: 10.1016/j.msec.2016.02.065

10.  M. Basiaga, W. Walke, M. Staszuk, T. Tański, W. Kajzer: Potentiostatic, potentiodynamic and impedance study of TiO2 layers deposited of 316 LVM steel used for coronary stents. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, No 2, 2016, pp. 821-824. 

11. A. Kajzer, W. Kajzer, K. Gołombek, M. Knol, J. Dzielicki, W. Walke: Corrosion resistance, EIS and wettability of the implants made of 316 LVM steel used in chest deformation treatment. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, No. 2, 2016, pp. 767-770.

12. M. Basiaga, W. Kajzer, W. Walke, A. Kajzer, M. Kaczmarek: Evaluation of physicochemical properties of surface modified Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys used for orthopedic implants. Materials and Engineering C, 68, 2016, pp. 851-860.

13. P. Boryło, K. Lukaszkowicz, M. Szindler, J. Kubacki, K. Balin, M. Basiaga, J. Szewczenko: Structure and properties of Al2O3 thin films deposited by ALD process. Vacuum 131, 2016, pp. 319-326.

    b) publikacje wymienione w wykazie MNiSW (lista B)

1.    B. Szamatowicz, A. Kajzer: Własności Mechaniczne Udowych Kości Bydlęcych
o Różnym Stopniu Uwodnienia / Mechanical Properties of Femoral Bovine Bones With Varying Degrees Of Hydration. Aktualne Problemy Biomechaniki, 2016, s. 75-80.

2.   A. Kajzer. M. Antonowicz: Badania własności fizykochemicznych płytki kątowej ze stali AISI 316L, Hutnik 2016 R. 83 nr 7, s. 302-304.

3.    A. Kajzer, K. Dydlińska: Wpływ modyfikacji powierzchni tytanu  (Grade 4) oraz stopu Ti6Al7Nb na zwilżalność i energię powierzchniową/Influence of surface modification of titanium (Grade 4) and Ti6Al7Nb alloy for the wettability and surface energy, Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling, 2016, R. 61, nr 5 s. 217-220.

4. J. Solarz, M. Grygiel-Pradelok, W. Kajzer, J. Szewczenko: Badanie własności mechanicznych powłoki polimerowej na podłożu ze stopu Ti6Al7Nb. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2016 z. 10, s. 69-74.

5.   D. Loncierz, W. Kajzer: Wpływ parametrów druku 3D w technologii FDM na własności mechaniczne i użytkowe obiektów wykonanych z PLA. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2016 z. 10, s. 43-48.

6.    K. Wnętrzak, M. Basiaga: Wpływ parametrów nanoszenia warstw TiO2 metodą ALD na ich adhezję do metalicznego podłoża. Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 10/2016, 85-90.

7.    J. Smółka, M. Basiaga: Wpływ procesu sterylizacji na własności elektrochemiczne stali 316 LVM z warstwą TiO2 naniesioną metodą ALD. Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 10/2016, 63-68.

c) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Scienc

d) publikacje o zasięgu międzynarodowym w innych czasopismach anglojęzycznych o za-sięgu międzynarodowym

1.  J. Szewczenko, M. Grygiel-Pradelok, W. Walke, K. Nowińska, J. Granieczny, M. Kaczmarek, J. Marciniak: Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy in modified SBF enviroments. Key Engineering Materials, Vol. 687, 2016, pp. 79-86.

  e) materiały konferencyjne

1.    M. Grygiel-Pradelok, J. Szewczenko Janusz, W. Kajzer, M. Antonowicz: Ocena wpływu warstwy polimerowej (PLGA) na proces degradacji metalowego podłoża, Książka Abstraktów ESKULAP 2015, II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne Eskulap, 2015r. ISBN 978-83-65272-29-4. Postery naukowe str. 193÷194, Kamil Maciąg, Monika Olszówka, Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin 

2.  M. Antonowicz, A. Kajzer, M. Grygiel-Pradelok: Dobór własności mechanicznych materiałów stosowanych na elementy stabilizatora zewnętrznego do leczenia kurzej klatki piersiowej. Książka abstraktów eskulap 2015, II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne Eskulap, 2015r.  ISBN: 978-83-65272-29-4. Postery naukowe str. 159-160, Kamil Maciąg, Monika Olszówka, Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin.

3.    W. Walke, M. Kaczmarek, M. Staszuk, M. Basiaga: Influence of purge, wait times and TiCl4 dosing time in a low-pressure ALD reactor on properties of TiO2 layer. (Abstract), Metalurgija, 55, 3, 2016, pp. 556.

4.    M. Basiaga, W. Walke, A. Hyla: Physicochemical properties of TiO2 nanoparticle thin films deposited on stainless steel. (Abstract) Metalurgija, 55, 3, 2016, pp. 573.

5.    M. Basiaga, W. Walke, M. Staszuk, W. Kajzer: Characteristics of SiO2 layer deposited by ALD method on 316 LVM stainless steel used in cardiology. Book of Abstracts of the 1st international Conference on Materials Design and Applications 2016 30 June - 1 July, 2016, Faculty of Engineering, University of Porto, Porto, Portugal (CD), pp. 90, 2016.

6.    M. Basiaga, W. Walke, A Hyla: Comparison of physicochemical properties of TiO2 layer deposited on 316 LVM steel by sol-gel and ALD methods. Book of Abstracts of the 1st international Conference on Materials Design and Applications 2016 30 June - 1 July, 2016, Faculty of Engineering, University of Porto, Porto, Portugal (CD),
pp. 83, 2016

7.  A. Król, W. Walke, M. Basiaga, P. Karasiński: Ocena własności fizykochemicznych warstwy SiO2 w warunkach odkształcenia. Majówka Młodych Biomechaników. XIII Konferencja naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń, 20-22 maja 2016. Streszczenia referatów 2016, pp. 73-74.

8.   W. Walke, A. Hyla, J. Marciniak, K. Nowińska, Application of Electrochemical Impedance Spectroscopy in Analysis of SiO2 Layer Used for Implants in Bone Surgery, Engineering of Biomaterials 138 (2016) pp. 113.

9.     M. Basiaga, W. Walke, A. Kajzer, W. Kajzer, M. Staszuk, P. Kurtyka, Adhesion of SiO2 Layers Deposited by Means of Sol-Gel and ALD Methods on 316LVM Steel. Engineering of Biomaterials, 138 (2016). pp.114.

   Dane o monografiach:

    f) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż polski

1.     M. Antonowicz, A. Kajzer, W. Kajzer: Application of reverse engineering in supporting the treatment of pectus carinatum. W: Information Technologies in Medicine, Advances in Intelligent Systems and Computing Springer International Publishing, 2016 pp. 217-225.

2.    W. Kajzer, A. Kajzer, M. Grygiel-Pradelok, A. Ziębowicz, B. Ziębowicz: Evaluation of physicochemical properties of TiO2 layer on AISI 316 LVM stainless steel intended for urology. Information Technologies in Medicine, Advances in Intelligent Systems and Computing Springer International Publishing, 2016  Springer, 2016, pp. 385-398.

3.   P. Kurtyka, W. Walke, M. Kaczmarek: Fluid flow analysis using Finite Element Method, determining the effects of the implantable mechanical heart valves on aortic blood flow. Information Technologies in Medicine, Advances in Intelligent Systems and Computing Springer International Publishing 2016, pp. 255-266.

4.   A. Hyla, W. Walke: Electrochemical properties of TiO2 oxide film on 316LVM stainless steel for orthopedic implants. Information Technologies in Medicine, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing 2016, pp. 375-384.

5.  M. Basiaga, J. Szewczenko, W. Walke, Z. Paszenda, M. Antonowicz, A. Hyla: Electrochemical properties of TiO2 oxide layer deposited on Ti-6Al-7Nb alloy. Innovations in biomedical engineering. Eds. M. Gzik, Ew. Tkacz, Z. Paszenda, E.Piętka. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 3-10 (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 526 2194-5357)

6.    A. Mondrzejewska, A. Ziębowicz, B. Bączkowski, M. Rybarska: Periimplantitis as the cause of the prosthetic bridge separation based on implant. Innovations in biomedical engineering. Eds. M. Gzik, Ew. Tkacz, Z. Paszenda, E.Piętka. Cham: Springer International Publishing, 2017,  pp. 57-66 (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 526 2194-5357)

7.     A. Kajzer, E. Głąb, W. Kajzer, T. Wróbel, M. Antonowicz: Corrosion resistance of stabilizers for funnel chest treatment.  Innovations in biomedical engineering. Eds. M. Gzik, Ew. Tkacz, Z. Paszenda, E. Piętka. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 25-32, (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 526 2194-5357)

8.    W. Kajzer, G. Prajsnar A. Kajzer, Ł. Rodak, J. Marciniak, M. Mielnik, J. Semenowicz, J. Hermanson, B. Koczy: Application of Dynamic Hip Screw System In Treatment Of Intertrochanteric Fracture.  Innovations in biomedical engineering. Eds. M. Gzik, Ew. Tkacz, Z. Paszenda, E. Piętka. Cham: Springer International Publishing, 2017,  pp. 124-131, (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. vol. 526 2194-5357)

9.    J. Szewczenko, M. Basiaga, M. Grygiel-Pradelok, M. Kaczmarek.Characteristics of surface layers of Ti6Al4V implants. W: Innovations in biomedical engineering. Eds. M. Gzik, Ew. Tkacz, Z. Paszenda, E.Piętka. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 76-84, (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 526 2194-5357)

10.  M. Kaczmarek, P. Kurtyka, Corrosion resistance of surface treated NiTi alloy tested in artificial plasma. W: Innovations in biomedical engineering. Eds. M. Gzik, Ew. Tkacz, Z. Paszenda, E. Piętka. Cham: Springer International Publishing, 2017,
pp. 17-24, (Advances in Intelligent Systems and Computing;  Vol. 526 2194-5357)

   g) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim

1.  M. Grygiel-Pradelok, J. Szewczenko, W. Kajzer, M. Antonowicz: Ocena wpływu biodegradowalnej warstwy polimerowej (PLGA) na korozję podłoża ze stopów tytanu. Biomedyczny przegląd naukowy. T. 2. Red.: Beata Zdunek, Agata Pietraszek. Lublin: Wydaw. Naukowe TYGIEL, 2016, s. 344-356

2.  M. Antonowicz, A. Kajzer, M. Grygiel-Pradelok: Dobór własności mechanicznych materiałów stosowanych na elementy stabilizatora zewnętrznego do leczenia kurzej klatki piersiowej. Biomedyczny przegląd naukowy. T. 2. Red.: Beata Zdunek, Agata Pietraszek. Lublin: Wydaw. Naukowe TYGIEL, 2016, s. 277-292,

 

Ogółem:

  • 12 artykułów w monografiach,
  • 21 publikacji, 9 referatów na konferencjach,
  • 1 prace habilitacyjne (1 w toku).
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje2016