Publikacje 2017

 

1.      Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (lista filadelfijska) 

a)      Nakonieczny, Z. Paszenda, M. Basiaga, S. Drewniak, W. Bogacz, J. Podwórny,
T. Radko: Phase composition and morphology characteristics of ceria-stabilized zirconia powders obtained via sol-gel method with various pH conditions Acta of Bioenginering and Biomechanics Vol. 19, No. 2, 2017, pp. 21-30.

b)     Nakonieczny, A. Ziębowicz, Z. Paszenda, C. Krawczyk: Trends and perspectives in modification of zirconium oxide for a dental prosthetic applications – a review. Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 37, 3, 2017, pp. 453-465.

c)      A Ziębowicz, B. Ziębowicz, A. Woźniak, J. Świerzy: The study of electrochemical properties of surface-modified casting alloys used in dental prosthetic. Arch. Metall. Mater.

d)     Kajzer, O. Grzeszczuk, W. Kajzer, K. Nowińska, M. Kaczmarek, M. Tarnowski, T. Wierzchoń, Properties of Ti-6Al-7Nb titanium alloy nitrocarburized under glow discharge conditions. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 19, 4,2017, pp. 250-256.

e)      Kajzer, M. Antonowicz, B. Ziębowicz: Studies of the corrosion resistance properties of bone screws made of 316L steel, 2016. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 63, 1/2018  

2.      Publikacje wymienione w wykazie MNiSW (lista B) 

a)      W. Walke, M. Basiaga, M. Antonowicz, Z. Paszenda: Suitability of gradient coatings of TiO2/SiO2 in improving heamocompatibility of AISI 316LVM base. Engineering of Biomaterials, 143, 2017. 

3.      Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science 

a)      M. Basiaga, W. Walke, D. Nakonieczny, A. Hyla: Physicochemical properties of TiO2 nanoparticle thin films deposited on stainless steel. Metalurgija. Vol. 56 (1-2), 2017, pp. 171-174. 

4.      Publikacje w czasopismach krajowych w języku polskim 

a)      Krauz, A. Ziębowicz, B. Bączkowski: Ocena jakości stanu powierzchni wszczepu śródkostnego po jego dezintegracji z kością. Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 12, 2017, s. 51-56.

b)     Bączkowski, A. Ziębowicz, B. Ziębowicz, E. Wojtyńska E., Mierzwińska-Nastalska E.: Właściwości fizykochemiczne tlenku cyrkonu stosowanego
w wykonawstwie indywidualnych łączników implantologicznych, P3. 34 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, 1-3 czerwca 2017, Gdańsk. Protetyka Stomatologiczna, t. 7 kwiecień-czerwiec (2) 2017 – referat.
 

5.      Materiały konferencyjne 

a)      M. Kaczmarek, Z. Paszenda, M. Basiaga, W. Walke: Pitting corrosion resistance of NiTi alloy in simulated physiological solutions. 20th Polish Conference on Biocyber-
netics and Biomedical Engineering – PCBBE 2017, Abstract Book, 2017, p. 71.

b)     Ziębowicz B., Ziębowicz A., Makselon M., Łanuszewska A.: Atomic force microscopy as a used in dentistry. 2nd International Conference InterNanoPoland 2017. Abstracts book. tool for assesing the quality of ZrO2 layer superimposed ALD methods on the surface of titanium Ed. By Zaborowska M., Piekara A. Katowice 2017, p. 99.

c)      Ziębowicz, A. Ziębowicz, M. Pawełczyk, A. Łanuszewska, M. Szatkowski: Research coatings on dental materials using atomic force microscopy. 2nd International Konference InterNanoPoland 2017. Abstracts book. Ed. By Zaborowska M., Piekara
A.  Katowice 2017, p. 97.

d)     M. Rudek, A. Ziębowicz, B. Ziębowicz, P. Janus, A. Sierakowski, T. Gotszalk,
A. Szmigiel: Microfabricated stage for scanning thermal microscopy calibration. 5th
Conference of Nano and Micromechanics, Wrocław 4-6 July, 2017.
 

6.    Dane o monografiach 

A.    Monografie w języku polskim 

a)      S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4, w: W. Torbicz, R. Maniewski, A. Liebert (red): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2017. Monografia została wyróżniona „Dyplomem Uznania” przez IV Wydział Nauk Technicznych PAN.                     

b)     W.Walke: Zjawiska powierzchniowe na podłożach tytanowych z powłoką SiO2
w układzie krwionośnym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017 (monografia habilitacyjna). Monografia uzyskała nagrodę IV Wydziału Nauk Technicznych PAN.     

B.    Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż polski 

a)      J. Szewczenko, M. Basiaga, M. Grygiel-Pradelok, M. Kaczmarek: Characteristics of surface layers of Ti6Al4V implants, in: Gzik M., Tkacz E., Paszenda Z., Piętka E. (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 526 Innovations in Biomedical Engineering, Springer 2017, pp. 76-84.

b)     M. Kaczmarek, P. Kurtyka: Corrosion resistance of surface treated NiTi alloy tested in artificial plasma, in: Gzik M., Tkacz E., Paszenda Z., Piętka E. (Eds.): Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 526, Innovations in Biomedical Engineering, Springer, 2017, pp.17-24.

c)      A. Kajzer, E. Głąb, W. Kajzer, T. Wróbel, M. Antonowicz: Corrosion resistance of stabilizers for funnel chest treatment, in: Gzik M., Tkacz E., Paszenda Z., Piętka E. (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 526, Innovations in Biomedical Engineering, Springer, 2017, pp. 25-32.

d)     W. Kajzer, G. Prajsnar A. Kajzer, Ł. Rodak, J. Marciniak, M. Mielnik, J. Semenowicz, J. Hermanson, B. Koczy: Application of dynamic hip screw system in treatment of intertrochanteric fracture, in: Gzik M., Tkacz E., Paszenda Z., Piętka E. (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 526, Innovations in Biomedical Engineering, Spinger, 2017, pp. 124-131.

e)      B. Bączkowski, A. Ziębowicz, B. Ziębowicz, E. Wojtyńska: Laboratory evaluation of the fit of anti-rotational elements at the hybrid implant abutments used in prosthetic dentistry, in: Gzik M., Tkacz E., Paszenda Z., Piętka E. (Eds.): Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 623 Innovations in Biomedical Engineering, Springer, 2018, pp. 11-16

f)      A. Mondrzejewska, A. Ziębowicz, B. Bączkowski, M. Rybarska: Periimplantitis as the cause of separation the prosthetic bridge based on implant, in: Gzik M., Tkacz E., Paszenda Z., Piętka E. (Eds.): Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 623 Innovations in Biomedical Engineering, Springer, 2018, pp. 57-66 

C.    Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim 

a)      Z. Paszenda, W. Walke, W. Kajzer: Implanty w chirurgii małoinwazyjnej, w:
W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz,
J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017,
s. 253-271.

b)     J. Marciniak, J. Szewczenko, A. Kajzer: Stale austenityczne. w: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 146-165.

c)      W. Kajzer, A. Kajzer: Stopy na osnowie kobaltu. W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały, t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 190-198.

d)     J. Marciniak, M. Kiel-Jamrozik: Implanty metalowe w chirurgii układu kostnego. W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 233-253.

e)      J. Marciniak: Biomateriały – Definicje, podział i kryteria jakości. W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 1- 13.

f)      J. Marciniak: Wybrane zagadnienia inżynierii biomateriałów. W: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 126 – 143.

g)     J. Marciniak, J. Szewczenko: Tytan i stopy tytanu, w: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 166 -190.

h)     M. Kaczmarek: Stopy z pamięcią kształtu, w: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017 s. 199 – 210.

i)       J. Marciniak: Stopy na osnowie metali szlachetnych, w: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały, t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 210 – 217.

j)       J. Marciniak: Korozja biomateriałów metalowych, w: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 217 – 233.

k)     J. Marciniak, S. Loska, A. Ziębowicz: w: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017 s. 271 – 281.

l)       J. Marciniak: Biozgodność biomateriałów metalowych, W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 282 – 295.

m)   J. Tyrlik –Held, Z. Paszenda: Dekonatminacja wyrobów medycvznych, w W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 813 – 827.

n)     J. Marciniak: Wyroby medyczna – klasyfikacja, procedury zgodności i zarządzanie ryzykiem, w: W. Torbicz (red.): Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, S. Błażewicz, J. Marciniak (red.): Biomateriały t. 4. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2017, s. 829 – 847.

o)     Ziębowicz: Dysfunkcje układu stomatognatycznego - przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2018 (po recenzjach, w druku).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje2017