Publikacje 2018

 

1.        Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (lista filadelfijska)

a)     Kajzer, M. Antonowicz, B. Ziębowicz, Studies of the corrosion resistance properties of bone screws made of 316L steel, 2016. Archives of Metallurgy and Materials. (Arch. Metall. Mater.) 63 (2018), 1, 323-328, DOI: 10.24425/118944 (Lista A –30 pkt. IF= 0.625).

b)     Kajzer, K. Rabij, M. Basiaga, K. Nowińska, M. Kaczmarek, T. Borowski,
T. Wierzchoń, Influence of sterilization and exposure to the Ringer’s solution on mechanical and physicochemical properties of nitrocarburized 316 LVM steel, Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 3, 1257-1266, DOI: 10.24425/123799 (Lista A –30 pkt.
IF= 0.625).

c)     W. Kajzer, J. Jaworska, K. Jelonek, J. Szewczenko, A. Kajzer, K. Nowińska,
A. Hercog, M. Kaczmarek, J. Kasperczyk. Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with caprolactone-based biodegradable polymeric coatings. Eksploat.
i Niezawodn. 2018 vol. 20 nr 1, s. 30-38, bibliogr. 23 poz. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 25.000.

d)     J. Jaworska, K. Jelonek, W. Kajzer, J. Szewczenko, B. Kaczmarczyk, A. Marcinkowski, H. Janeczek, M. Pastusiak, M. Basiaga, J. Kasperczyk. Comparison of biodegradable poly(glycolide-ε-caprolactone) and poly(glycolide-ε-caprolactone-D,L-lactide) coatings enriched with ciprofloxacin formed on Ti6Al4V alloy. Polym. Degrad. Stab. 2018, Vol. 155, s. 136-144, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 3.193. Punktacja MNiSW 35.000.

e)     D. S. Nakonieczny, M. Basiaga, A. Sambok, M. Antonowicz, Z. K. Paszenda,
A. Ziębowicz, C. Krawczyk, B. Ziębowicz, H. Lemcke, P. Kałużyński, Ageing of Zirconia Dedicated to Dental Prostheses for Bruxers Part 1: Influence of Accelerating Ageing for Surface Topography and Mechanical Properties, Reviews on Advanced Materials Science, August 2019.IF 2.500, MNiSW 20.

f)     D. S. Nakonieczny, A. Sambok, M. Antonowicz, M. Basiaga, Z. K. Paszenda,
C. Krawczyk, B. Ziębowicz, H. Lemcke, P. Kałużyński, Ageing of Zirconia Dedicated to Dental Prostheses for Bruxers Part 2: Influence of Heat Treatment for Surface Morphology, Phase Composition and Mechanical Properties, Reviews on Advanced Materials Science, August 2019. IF 2.500, MNiSW 20.

g)    Woźniak, B. Ziębowicz, A. Ziębowicz, W. Walke: Physicochemical properties of  oxide ZrO2 layer deposited by sol-gel method on Ti-6Al-7Nb alloy. Archives of Metallurgy and Materials, 63, 3, 2018, pp. 1209-1215.

h)     Ziębowicz, A. Woźniak, B. Ziębowicz, K. Kosiel, G. Chladek: The effect of atomic layer deposition of ZrO2 on the physicochemical properties of cobalt based alloys intended for prosthetic dentistry. Arch. Metall. Mater. 2018, Vol. 63, iss. 3, pp. 1077-1082.

i)     M. Basiaga, W. Walke, A. Domanowska, A. Michalewicz, B. Ziębowicz, A. Hyla, C. Krawczyk: Analysis of the corrosion protective ability of ALD silica-based coatings deposited on 316LVM steel. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Materials Science and Engineering, 49, 1, 2018, pp. 1-6.

j)     M. Basiaga, W. Walke, W. Kajzer, A.  Hyla, A. Domanowska, A. Michalewicz, C. Krawczyk. Analysis of the corrosion protective ability of atomic layer deposition silica-based coatings deposited on 316LVM steel. Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik,  49 , 5, 2018, pp. 551-561.

k)     M. Basiaga, W. Walke, M. Antonowicz, A. Sambok-Kiełbowicz, D. Nakonieczny, M. Gawlikowski, B. Zawidlak-Węgrzyńska, C. Krawczyk. Effect of thin SiO2 layers deposited by means of atomic layer deposition method on the mechanical and physical properties of stainless steel. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 2018 vol. 49 iss. 5, pp 562-567.

 

2.        Publikacje wymienione w wykazie MNiSW (lista B)

a)     A. Hyla, W. Walke, W. Kajzer, M. Basiaga, Z. Paszenda, Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) as biodegradable layer used in cardiology. Eng. Biomater. 2018, Vol. 21 spec. iss. 148, s. 110.

b)     M. Basiaga, W. Walke, Z. Paszenda, Surface modification of metalic biomaterials with antibacterial coatings. Eng. Biomater. 2018, Vol. 21 spec. iss. 148, s. 111.

c)     A. Kajzer, W. Kajzer, J. Marciniak, Z. Pilecki. Biomechanical analysis of plates used
  for  chest treatment. Eng. Biomater. 2018, Vol. 21 spec. iss. 148, s. 26. 

d)    J. Szewczenko, J. Marciniak, W. Kajzer, M. Antonowicz, K Nowińska: Biocompatibility of oxidized anodically titanium alloys. Eng. Biomater. 2018, Vol. 21 spec. iss. 148, s. 38. 

 

3.        Materiały konferencyjne

a)     J. Lisoń, M. Basiaga,. Badania własności użytkowych polipropylenowych siatek chirurgicznych. Materiały i technologie XXI wieku. XX Międzyna-
rodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 17 maja 2018 r.. Red. Marcin Godzierz, Adam Gryc, Patryk Wrześniowski. Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Katowice : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], 2018, s. 27.

b)     J. Szewczenko, W. Kajzer, A. Kajzer, M. Basiaga, J. Jaworska, K. Jelonek,
J. Kasperczyk: Wpływ procesu sterylizacji na własności fizyczne biodegra-
dowalnych powłok polimerowych na podłożu ze stopu Ti6Al7Nb, in: Advances in Applied Biomechanics. 15 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2018 im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń, 2018. Streszczenia referatów [online]. Zabrze : Katedra Biomechatroniki. Wydział Inżynierii Biomedycznej. Politechnika Śląska, 2018, s. 63.

c)     T. Dąbrowa, T. Gotszalk, W. Więckiewicz, W. Majstrzyk, A. Ziębowicz,
B. Ziębowicz: Wpływ adhezji jako składowej siły retencji protez typu overdenture. Badania własne na podstawie pomiarów mikroskopii sił atomowych AFM wybranych biomateriałów. XVIII Konferencja Biomateriały
i Mechanika w Stomatologii 2018, Ustroń, s. 66.

d)    W. Majstrzyk, M. Rudek, T. Gotszalk, T. Dąbrowa, A. Ziębowicz,
B. Ziębowicz: Mikroskopia bliskich odziaływań w badaniach materiałów
i konstrukcji biomedycznych. XVIII Konferencja Biomateriały i Mechanika
w Stomatologii 2018, Ustroń s. 69.

e)     Woźniak, A. Ziębowicz, M. Adamiak: Electrochemical and physicochemical properties of cobalt based alloys.  Problemy nedropol'zovaniâ. Meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh, Sankt-Peterburg, 18-20 aprelâ 2018 g. Sbornik naučnyh trudov. Čast' 1. Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2018, pp. 112-114

 

4.        Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż polski

a)     M. Basiaga, M. Antonowicz, W. Walke, Z. Paszenda, B. Ziębowicz. The funcionalization of Grade 4 surface used for blood contacting implants. in: Innovations in biomedical engineering. IBE 2017. Eds. Marek Gzik, Ewaryst Tkacz, Zbigniew Paszenda, Ewa Piętka. Cham : Springer International Publishing, Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 623, 2194-5357.

b)    A. Kajzer, E. Głąb, W. Kajzer, T. Wróbel, J. Semenowicz, Assessment Of Hip Endoprosthesis Cups After Reimplantation in: Gzik M., Tkacz E., Paszenda Z., Piętka E. (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 623 Innovations in Biomedical Engineering, Springer 2018, pp. 311-318.

c)    A. Ziębowicz, A. Woźniak, B. Ziębowicz: The influence of technology on the physicochemical and electrochemical properties of the prosthetic materials. Innovations in biomedical engineering. IBE 2017. Eds. Marek Gzik, Ewaryst Tkacz, Zbigniew Paszenda, Ewa Piętka. Cham : Springer International Publishing, 2018,
pp. 349-357. 
  

 

5.        Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim.

a)     A. Ziębowicz: Dysfunkcje układu stomatognatycznego – przyczyny i zapobieganie. "Zagrożenia i problemy cywilizacyjne XXI w. – przegląd i badania", Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,  Lublin 2018, s.62-73. ISBN 978-83-65598-72-1.

 

  

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje2018