INFORMACJE O CIB

 
 

Publikacje 2005 r.

Gertych A, Piętka E, Huang H.K. Active contour technique in post-segmentation edge smoothing applied to hand radiograph regions of interest. Proc. Computer Recognition Systems, CORES 2005, Springer, 2005, pp. 511 – 518

Kawa J, Piętka E, Image clustering with median and myriad spatial constraint enhanced FCM. Proc. Computer Recognition Systems, CORES 2005, Springer, 2005, pp. 211 – 218.

Piętka E, Witko K, Gertych A., Remotely accessible e-atlas for bone age assessment. Proc. CARS’05, Berlin, 2005, pp. 260-265.

Piętka E. Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej w medycynie. Konf. Diagnostyka Procesów Przemysłowych, DPP’05, Rajgród, 2005, ss. 16 – 18, (wykład zaproszony).

Pośpiech-Kurkowska S., Gertych A., Piętka E.: Rozmyty system do szacowania rozwoju kostnego na podstawie rentgenogramów. XIV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2005, ss. 1056-1061.

Piętka E, Kawa J, Spinczyk D, Konopka M: Computer-aided Diagnosis Workstation for Detection and Volumetric Measurement of Demyelination Plaques in Multiple Sclerosis, Proc. Radiological Society of North America, RSNA 2005, 855, Scientific Merit Award.

Piętka E, Gertych A, Witko K, Informatics Infrastructure of CAD system, Comp. Med. Img. Graph. 29, 2005, pp. 157-169.

Fujarewicz K., Kimmel M., Świerniak A.: On fitting of mathematical model sof cell signaling pathways using adjoint systems. Mathematical Biosciences and Engineering, 2005, Vol. 2, 3, pp.527-534.

Świerniak A., Śmieja J.: Analysis and optimization of drug resistant and Phase-Specific cancer chemotherapy models. Mathematical Biosciences and Enbineering, , 2005, , Vol. 2, 3, pp.657-670.

Jarząb B., Wiech M., Fujarewicz K., Simek K., Jarząb M., Oczko-Wojciechowska M., Włoch J., Czarniecka A., Chmielik E., Lange D., Pawlaczek A., Szpak S., Gubała E., Świerniak A.: Bene expression profile of papillary thyroid Cancer: sources of variability and diagnostic implications, Cancer reserch, 2005, Vol. 65, pp.1-11.

Świerniak A., Simek K.: Class prediction and pattern discovery in microarray data Preprints: Molecular endocrinology: from enen to disease, Gliwice. 2005.

W.Chrzanowski, J.Marciniak: Biomechanical and biomaterial aspects of the intramedullary lock nailing Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, Gliwice-Wisła 2005, pp. 319¸324.

Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, J.Lelątko: Structure investigations of passive layer on Cr-Ni-Mo implants. Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, Gliwice-Wisła 2005, pp. 335¸340.

Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, J.Lelątko: Badania struktury warstwy pasywnej na implantach ze stali Cr-Ni-Mo. Nauka•Innowacje•Technika, 2/2005 (9), ss. 79¸82.

A.Ziębowicz, J.Marciniak: Chirurgia szczękowo-twarzowa – nowa generacja implantów. Nauka•Innowacje•Technika, 2/2005 (9), ss. 71¸78.

W.Walke, Z.Paszenda, J.Filipiak: Experimental and numerical biomechanical analysis of vascular stent. The 13th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering AMME'2005, Gliwice-Wisła, pp. 699÷702.

W.Walke, Z.Paszenda, J.Filipiak: Experimental and numerical biomechanical analysis of vascular stent. Journal of Materials Processing Technology, COMMENT’2005, Journal of Materials Processing Technology, 2005, Vol 164-165, pp. 1263÷1268.

W.Kajzer, M.Kaczmarek, J.Marciniak: Biomechanical analysis of stent – oesophagus system. The 13th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering AMME'2005, Gliwice-Wisła, pp. 283÷286.

A.Krauze, A.Ziębowicz, J.Marciniak: Corrosion resistance of intramedullary nails used in elastic osteosynthesis of children. The Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT'2005. Journal of Materials Processing Technology, 2005, Vol. 162-163, pp. 209÷214.

W.Chrzanowski, J.Szewczenko, J.Tyrlik-Held, J.Marciniak, J.Żak: Influence of the anodic oxidation on the physicochemical properties of the Ti6Al4V ELI alloy. Journal of Materials Processing Technology, 2005, Vol 162-163, pp. 163÷168.

Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, W.Chrzanowski, J.Lelatko: Structure investigations of passive-carbon layer on coronary stents of Cr-Ni-Mo steel. XV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine. Rytro, Inżynieria Biomateriałów, 2005, 46, pp. 6÷8.

W.Chrzanowski, J.Marciniak, L.F.Ciupik, G.Nawrat: Evaluation of usefulness of electrochemical treatment for spine implants surface modification. XV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine. Rytro, Inżynieria Biomateriałów, 2005, 46, pp. 18÷21.

W.Walke, Z.Paszenda, J.Marciniak: Corrosion resistance of Co-Cr-W-Ni alloy designed for implants used in operative cardiology. XV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine. Rytro, 13÷16.10. Inżynieria Biomateriałów, 2005, 47-53, pp. 96÷99.

J.Lelątko, P.Paczkowski, T.Goryczka, T.Wierzchoń, Z.Paszenda, H.Morawiec: Surface structure and corrosion resistivity of the nitrided Ni-Ti alloys for medical applications. XV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine. Rytro, Inżynieria Biomateriałów, 2005, nr 47-53, pp. 133÷135.

Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, J.Marciniak, J.Lelątko: Structure and morphology investigations of passive-carbon film on Cr-Ni-Mo implantation steel. ESB 2005 - 19th European Conference on Biomaterials (including the 4th Young Scientist Forum), Sorrento (Włochy), 2005, pp. 360, 526.

W.Kajzer, J.Marciniak: Biomechanical FEM analysis of stent-urethra system. ESB 2005 - 19th European Conference on Biomaterials (including the 4th Young Scientist Forum), Sorrento (Włochy), 2005, pp. 280, 441.

W.Walke, Z.Paszenda, J.Filipiak: Experimental and numerical biomechanical analysis of vascular stent. ESB 2005 - 19th European Conference on Biomaterials (including the 4th Young Scientist Forum), Sorrento (Włochy), 2005, pp. 282, 440.

A.Krauze, J.Marciniak: Biomechanical analysis of a femur-intramedullary nails system in children. 22nd DAS – 2005, Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods and Solid Mechanics, Parma (Włochy), 2005, pp. 80÷81.

M.Kaczmarek, J.Marciniak, J.Szewczenko, A.Ziębowicz: Plate stabilizers in elastic osteosynthesis. Conference CAM3S’2005 Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science. Gliwice-Zakopane, 2005, pp. 436÷443.

W.Kajzer, W.Chrzanowski, J.Marciniak: Corrosion resistance of Cr-Ni-Mo steel intended for urological stent. Conference CAM3S’2005 Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science. Gliwice-Zakopane, 2005, pp. 37.

A.Krauze, J.Marciniak: Numerical method in biomechanical analysis of intramedullary osteosynthesis in children. Conference CAM3S’2005 Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science. Gliwice-Zakopane, 2005, pp. 42.

W.Walke, Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held: Corrosion resistance and chemical composition investigation of passive layer on the implants surface of Co-Cr-W-Ni alloy. Conference CAM3S’2005 Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, Gliwice-Zakopane, 2005, pp. 64.

Guzik A., Michnik R., Jurkojć J.: Identyfikacja sił mięśniowych kończyny górnej człowieka w trakcie wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, t. 27, Gliwice 2005.

Guzik A., Michnik R., Tejszerska D., Świtoński E.: Identification of muscular forces during typical therapeutic exercises of upper limb. Materiały XXI Międzynarodowej Konferencji „Computational Mechanics 2005”, Hrad Nectiny, Czechy 2005, ss. 175-180.

Guzik A., Michnik R., Tejszerska D.: Modelling of loads of upper limb joint. Międzynarodowa Konferencja „Applied Mechanics 2005”, Hrotovice, Czechy 2005.

Gzik M., Małachowski J.: Consequences of motorcycle and car accidents on human cervical spine, November, Roma, Italia, 2005, Advances in Transportation Studies, An International Journal, Vol. VII, pp. 41-50.

Gzik M., Wolański W.: Modelling research in aspect of injures and treatment of human cervical spine. IX Międzynarodowe Seminarium Modelling and Optimization of Physical Systems, ZN KMS, Gliwice 2005, 28, ss. 39-42.

Gzik-Zroska B., Tejszerska D.: Changes of stress in human chest after stabilization with a plate by Donald Nuss Method. 8th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź, 2005.

Michnik R., Tejszerska D., Jurkojć J.: Evaluation of the rehabilitation process with the help of the mathematical model of human lower limb, Proceedings of the Scientific Conference „Applied Mechanics”, Hrotovice, 2005.

Tejszerska D., Guzik A., Michnik R.: The mathematical modelling of human upper limb as an assistance in the rehabilitation process, Engineering Mechanics, 2005, Vol. 12, 5, pp. 369-376.

Tejszerska D., Gzik M., Gąsiorek D., Wolański W.: Interactive toys for children and teenagers’ faulty posteres correction – Rehatoys. IX Międzynarodowe Seminarium Modelling and Optimization of Physical Systems, ZN KMS, Gliwice 2005, 28, ss. 129-132.

Tejszerska D., Wolański W.: Model studies of interbody fusion of cervical spine. Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. Proceedings of 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, Gliwice 2005, pp. 793 -798.

Majewski S. Chladek W., Majewski P.: Badania modelowe metodą elementów skończonych Kasperski J., Żmudzki J., Chladek W.: Symulacyjne badania wpływu własności mechanicznych mas wyciskowych na jakość odwzorowania podłoża protetycznego. Protetyka Stomatologiczna LV, 3, 2005.

Chladek W., Chladek G., Krukowska J., Lipski T.: Stres distribution In anchoring regions of post cooperating with overdentures. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Vol. 7, 1, 2005.

Publikacje 2004 r.

Piętka E, CAD HI-PACS Integration, EuroPACS-MIR, 2004, (invited) http://www.tbs.trieste.it/europacs2004.

Borowik Ł, Piętka E, E-learning tool for multimodality images, EuroPACS-MIR, 2004, http://www.tbs.trieste.it/europacs2004.

Piętka E, Gertych A, Witko K, Remotely Accessible Computer Assisted Skeletal Maturity Assessment, Proc. Radiological Society of North America, RSNA, 2004, 807, Scientific Merit Award.

Gertych A, Piętka E, Post-Segmentation Edge Detection Improvement in Computer-Aided Bone Age Assessment. Pattern Analysis & Applications Journal,

Piętka E, CAD Systems: A new Challenge in imaging practice, Imaging Management, 4 (3), 15, 2004 (cover story).

Piętka E, Gertych A, Pośpiech-Kurkowska S, Cao F, Huang HK, Gilsanz V, Computer Assisted Bone Age Assessment: Graphical User Interface for Image Processing and Comparison, Journal of Digital Imaging, 17(3), 2004, pp. 175-188.

Simek K., Dujarewicz K., Świerniak A., Kimmel M., Jarząb B., Wiench M., Rzeszowska J.: Using SVD and SVM methods for selection, classification, clustering and modeling of DNA microarray data. Artificial Intelligence, Engineering Application of AI, 2004, Vol. 17, pp.417-427.

Piętka E: Zintegrowany System Informacyjny w Obsłudze Szpitala, WN PWN Warszawa, 2004.

Paszenda Z., Tyrlik-Held J., Nawrat Z., Żak J., Wilczek J.: Usefulness of passive-zarbon layer for implants applied in interventional cardiology. Journal of Materials Processing Technology, 2004, Vol.157-158C, pp.399-404.

Piętka E. Medical Imaging Informatics Infrastructure (MIII), w: Huang HK, PACS and Imaging Informatics (Huang HK), Wiley-Liss, 2004, pp. 487-491.

Piętka E. Bone Age Assessment with a Digital Hand Atlas, w: Huang HK, PACS and Imaging Informatics (Huang HK), Wiley-Liss, 2004, pp. 512-537.

Burczyński T., Kuś W., Długosz A., Orantek P.: Optimization and defekt identification using distributed evolutionary algorithms. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 17, Elsevier. 2004, pp.337-344.

Białecki R., Burczyński T., Długosz A., Kuś W., Ostrowski Z.: Evolutionary shape optimization of thermoelastic Dobies exchanging heat by convention and radiation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2004.

M.Gibas, T.Kupka, M.Tanasiewicz, W.Malec: Reactive methacrylate systems for dental bioadhesives. Macromolecular Symposia, 210, 2004, pp.237-240.

J.Łukaszczyk, P. Benecki, M. Śmiga, K.Jaszcz: Versatility of potential use of functional polysuccinates, Macromol. Symp., 210, 2004, p. 465.

J.Łukaszczyk: Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne. Polimery, 49, 2004, s. 79.

J.Łukaszczyk, E.Łękawska, K.Lunkwitz, G. Petzold: Sorbents for removal surfactants from aqueous solutions. Surface modification of natural solids to enhance sorption ability. J. Appl.Polym. Sci., 92, 2004, p. 1510,.

B.Mochnacki, E.Majchrzak, G.Kałuża: Modelling of biological tissue freezing process with regard to sensitivity analysis, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, pp. 480-484.

E.Majchrzak, M.Jasiński: Sensitivity analysis of burns integrals, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 11, 2/3, 2004, pp. 125-136.

T.Burczyński, E.Majchrzak, W.Kuś, P.Orantek, M.Dziewoński: Evolutionary computation in inverse problems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2004, pp. 33-46.

E.Majchrzak, M.Jasiński, D.Janisz: Identification of thermal parameters of biological tissue, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, pp. 467-470.

E.Majchrzak, M.Paruch: Estimation of internal heat source in a tumor region on the basis of skin surface temperature, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Suppl. 1, 2004, pp. 471-475.

nad wpływem zaniku kości peri-implant na wytężenie filarów obciążonych strukturą protetyczną. Implantoprotetyka 1, 2004.

Chladek W., Chladek G., Krukowska J.,Lipski T.: Porównanie kompatybilności mechanicznej wybranych systemów mocowania protez overdenture. Implantoprotetyka 4, 2004.

Chladek W., Mol M.: Symulacyjne badania konstrukcji nośnych protez zębowych overdenture mocowanych na złączu beleczkowym. Annales Academiae Medicae Silesiensis . Suppl. 83, 2004.

Chladek W., Mol M.: Badania przestrzennych modeli konstrukcji protez overdenture mocowanych na złączu beleczkowym. Annales Academiae Medicae Silesiensis . Suppl. 83, 2004.

Lipski T., Chladek W., Żmudzki J.: Symulacyjne badania MES obciążeń stawów skroniowo-żuchwowych oraz sił mięśni dla charakterystycznych typów twarzy. Annales Academiae Medicae Silesiensis . Suppl. 83, 2004.

Chladek W., Majewski S.: Some aspects of biomechanice In implantology-personal reserch. Central – European VII Brno Implantology Symposium. Brno, 2004.

Chladek W., Chladek G., Krukowska J., Lipski T.: Porównanie kompatybilności biomechanicznej wybranych systemów umocowania protez overdenture. Implantoprotetyka TV 4, (16), 2004.

A.Ziębowicz, J.Marciniak: Experimental and numerical method in biomechanical analysis of miniplate osteosynthesis of mandible fracture. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, Vol.6, 4, pp. 17¸22.

W.Chrzanowski, J.Marciniak: Displacement analysis in the femoral bone – intramedullary locked nail system. Proceedings of The Congress European Society of Biomechanics ESB 2004, Hertogenbosch, Holandia 2004.

Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, Z.Nawrat, J.Żak, J.Wilczek: Usefulness of passive-carbon layer for implants applied in interventional cardiology. Journal of Materials Processing Technology, 2004, 157-158C, pp. 399¸404.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje_2005-2004