INFORMACJE O CIB

 
      Publikacje 2007 r.

W.Walke, Z.Paszenda, W.Jurkiewicz: Biomechanical behaviour of coronary stent design with OCC Technology. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 01/02, 2007, vol. 20, pp. 199-202.

J.Marciniak, Z.Paszenda, M.Kaczmarek, J.Szewczenko, M.Basiaga, M.Gierzyńska-Dolna, P.Lacki: Wear investigations of tools used in bone surgery. Journal of Achievements in Materials and manufacturing Engineering, vol. 20, Issue 1-2, 2007, pp. 259-262. (dodatkowo na CD-ROM z konferencji pozycja 1.424).

W.Kajzer, M.Kaczmarek, A.Krauze, J.Marciniak: Surface modification and corrosion resistance of Ni-Ti alloy used for urological stents. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20, Issue 1-2, 2007, pp. 123-126.

A.Krauze, J.Marciniak, A.Marchacz: Biomechanical analysis of plates used in treatment of pectus excavatum. Archives of Materials Science and Engineering, Vol 28, Issue 5, May 2007, pp. 301-304.

M.Kaczmarek, W.Walke, W.Kajzer: Chemical composition of passive layers formed on metallic biomaterials. Archives of Material Science and Engineering, Vol. 20, Issue 5, May 2007, pp. 273-276.

W.Kajzer, J.Marciniak: Experimental and numerical analysis of urological stents. Archives of Material Science and Engineering, Vol. 20, Issue 5, May 2007, pp. 297-300.

M.Kaczmarek: Corrosion resistance of NiTi alloy in simulated body fluids. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 20, Issue 5, May 2007, pp. 269-272.

J.Marciniak, J.Tyrlik-Held, W.Walke, Z.Paszenda: Corrosion resistance of Cr-Ni-Mo steel after sterilization process. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 20, Issue 5, May 2007, pp. 289-292.

W.Walke, Z.Paszenda, A.Ziębowicz: Corrosion behaviour of Co-Cr-W-Ni alloy in diverse body fluids. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 20, Issue 5, May 2007, pp. 293-296.

J.Marciniak, Z.Paszenda, W.Walke, M.Basiaga, J.Smolik: DLC coatings on martensitic steel used for surgical instruments. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 20, Issue 5, May 2007, pp. 285-288.

J.Szewczenko: Influence of bone union electrostimulation on corrosion of bone stabilizer in rabbits. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 20, Issue 5, May 2007, pp. 277-280.

A.Marchacz, A.Krauze: Analiza biomechaniczna płytek do leczenia asymetrycznej klatki piersiowej.  Kongres Studenckich Kół Naukowych, COKÓŁ. 2007, zeszyt nr 13, ss. 3-12.

P.Śpiewakowski, A.Krauze: Metody obróbki powierzchniowej implantów ze stali Cr-Ni-Mo. Kongres Studenckich Kół Naukowych, COKÓŁ. 2007, zeszyt nr 13, ss. 99-104.

M.Kiel, A.Krauze: Odporność na korozję wżerową implantów ze stali Cr-Ni-Mo do stabilizacji złamań kości długich. Kongres Studenckich Kół Naukowych, COKÓŁ. 2007, zeszyt nr 12, ss. 101-108.

W.Kajzer, J.Marciniak: Modyfikacja powierzchni stentów urologicznych z biomateriałów metalowych. Streszczenie. Materiały Konferencyjne. IV Warsztaty Inżynierii Medycznej. Kraków 17-18.05.2007, s. 29.

W.Kajzer, W.Chrzanowski, J.Marciniak: Corrosion resistance of Cr-Ni-Mo steel intended for urological stents. Int. Journal of Microstructure and Materials Properties, Vol. 2, No. 2, 2007, pp. 188-201.

M.Basiaga: Badania własności fizykochemicznych narzędzi stosowanych w chirurgii kostnej, publikacja na stronie internetowej http://www.frk.pl/biomedtech/.

W.Walke, Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held: Electrochemical behavior of Co-Cr-W-Ni alloy with passive layer. Advances in Materials Science, Gdansk Scientific Society, June 2007, Vol. 7, No 2(12), pp. 179-188.

D.Szewieczek, J.Tyrlik-Held, S.Lesz: Influence of crystallization of amorphous Fe84Nb7B9  alloy on the structure, mechanical properties and fracture morphology after decohesion. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24, Issue 2, October 2007, pp. 87-90.

J.Szewczenko: Bezpieczeństwo elektrostymulacji zrostu kostnego w aspekcie rozwoju korozji implantów. XVII Sympozjum Środowiskowe PTZE „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce”, 18-20 czerwca  2007 Rydzyna, ss. 127-129.

T.Goryczka, J.Lelątko, Z.Paszenda: Warstwa platynowa dla ochrony taśm ze stopu Ni-Ti-Cu wykazującego efekt pamięci kształtu. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 63-64, s. 40-42. Platinum layer for Ni-Ti-Cu shape memory strip protection. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro, Engineering of Biomaterials, 2007, 63-64, pp. 40-42.

J.Marciniak, Z.Paszenda, M.Basiaga, J.Smolik: Wpływ warstwy węglowej na własności użytkowe  narzędzi chirurgicznych. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 65-66, s. 10-12. Influence of carbon coatings on functional properties of surgical instruments. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro, Engineering of Biomaterials, 2007, 65-66, pp. 10-12.

T.Frączek, Z.Paszenda, Z.Nitkiewicz, M.Gwoździk, M.Basiaga: Areologia niekonwencjonalnego azotowania jarzeniowego stali austenitycznych. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 69-72, s. 30-32. Areology of unconventional plasma nitriding of austenitic steels. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro Engineering of Biomaterials, 2007, 69-72, pp. 30-32.

J.Marciniak, J.Tyrlik-Held, W.Walke, Z.Paszenda: Wpływ procesu sterylizacji parą wodną na odporność korozyjną stali Cr-Ni-Mo. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 69-72, s. 90-93. Influence of steam sterylization on the corrosion resistance of Cr-Ni-Mo steel. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro, Engineering of Biomaterials, 2007, 69-72, pp. 90-93.

A.Krauze, J.Marciniak: Analiza numeryczna płyt do leczenia lejkowatej klatki piersiowej. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 67-68, s. 32-34. Numerical analysis of plates used in funnel chest treatment. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro, Engineering of Biomaterials, 2007, 67-68, pp. 32-34.

M.Kaczmarek: Problematyka doboru własności stopu NiTi do zastosowań w chirurgii rekonstrukcyjnej. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 65-66, s. 55-56. Issues of properties selection of NiTi alloy applied in reconstruction surgery. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro, Engineering of Biomaterials, 2007, 65-66, pp. 55-56.

W.Kajzer, J.Marciniak: Badania eksperymentalne i numeryczne implantów. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 65-66, s. 57-59. Experimental and FEM analysis of implants. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro, Engineering of Biomaterials, 2007, 65-66, pp. 57-59.

J.Szewczenko, J.Gałecka, J.Marciniak, P.Właszczuk: Korozja implantów w warunkach elektrostymulacji zrostu kostnego. Inżynieria Biomateriałów, 2007, 69-72, s. 73-75. Implants corrosion in conditions of bone union elektrostimulaton. 17 th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 11-14.10.2007 Rytro, Engineering of Biomaterials, 2007, 69-72, pp. 73-75.

W.Walke, Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held: Corrosion resistance of metallic biomaterials after sterilization. 21st European Conference on Biomaterials, 09 – 13 The Dome, Brighton, East Sussex, UK 9-13th September 2007.

W.Chladek, I.Czerwik, W.Walke: Model numeryczny stawu skroniowo – żuchwowego. Nowoczesny Technik Dentystyczny, Materiały III Sympozjum nt.: Eksperyment i metody poznawcze w stomatologii. Ustroń 05 – 07.10.2007, s. 30-35.

W.Walke, Z. Paszenda, W. Jurkiewicz: Numerical analysis of three – layer vessel stent made form Cr-Ni-Mo steel and tantalum. International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering (IJCMSSE), Vol. 1, No. 1 (Issue 1), 2007, pp. 129-139.

M.Gwoździk, M.Basiaga, Z.Nitkiewicz, T. Frączek "The influence of sterilization on the X39Cr13 steel hardness after the plasma nitriding. XV Międzynarodowa konferencja Naukowo-Techniczna. Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie. Konferencje 62, 2007,część 1,pp. 235-238.

Publikacje 2006 r.

Witko K, Gertych A., Pośpiech-Kurkowska S, Piętka E: Remotely accessible standard database for skeletal maturity. Proc. European Congress of Radiology, European Radiology Suplements, ECR 2006, p. 250.

Kawa J, Piętka E., Kieltyka A.: CAD workstation for inter and intra-observer studies in detection of demyelination plaques and bone age assessment. Proc. EuroPACS 2006, (wersja elektroniczna).

Spinczyk D., Piętka E., Brzeziński J.: CAD workstation for volumetric measurement of pneumothorax. Proc. EuroPACS 2006, (wersja elektroniczna).

Kawa J, Piętka E.: Kernelized fuzzy c-means method in segmentation of demyelination plaques in multiple sclerosis, Proc. MIT 2006, pp. 20-27.

Spinczyk D, Piętka E, 3D model of the lungs, Proc. MIT 2006, pp. 330-335.

Zarychta P, Piętka E, Kiełtyka A, Zarychta-Bargieła A.: Theory of fuzzy sets in edge location of the posterior cruciate ligament region, Proc. MIT 2006, pp. 312-317.

Więcławek W, Piętka E, Fuzzy 3D extension of the live-wire approach to medical image segmentation, Proc. MIT 2006, pp. 318-323.

J.Szewczenko, J.Marciniak: Corrosion of Cr-Ni-Mo steel implants electrically stimulated. Journal of Materials Processing Technology 175 (2006) p.404÷410.

M.Kaczmarek, W.Simka, A.Baron, J.Szewczenko, J.Marciniak: Electrochemical behavior of Ni-Ti alloy after surface modification. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 18, Issue 1-2, pp.111-114, (dodatkowo na CD-ROM z konferencji pozycja 1.180).

W.Walke, Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held: Corrosion resistance and chemical composition investigations of passive layer on the implants surface of Co-Cr-W-Ni alloy. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2006, vol. 16, 1-2, pp. 74-79.

Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, W.Jurkiewicz: Investigations of  antithrombogenic properties of passive-carbon layer. Proceedings of the 14th International Scientific Conference “Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Wisła, 2006, pp. 699-702.

Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, W.Jurkiewicz: Investigations of  antithrombogenic properties of passive-carbon layer. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2006, vol. 17, 1-2, pp. 197-200.

W.Chladek, I.Czerwik, W.Walke, M.Pihut: Ocena obciążenia krążka stawu skroniowo - żuchwowego w wybranych przypadkach zwarcia centrycznego. VII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii. Nowoczesny Technik Dentystyczny, Katowice 2006, s. 47-51.

W.Walke, Z.Paszenda, W.Jurkiewicz: Biomechanical characteristic of coronary stent design with Offset Crown Connection Technology. XVI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine. Inżynieria Biomateriałów, nr 58-60, 2006, s. 209-211.

A.Krauze, J.Marciniak: Numerical method in biomechanical analysis of intramedullary osteosynthesis in children. Journal of Achievements in Material and Manufacturing Engineering, Vol 15, Issue 1-2, 2006, pp.120-126.

A.Krauze, W.Kajzer, W.Walke, J.Dzielicki: Physicochemical properties of fixation plates used in funnel chest treatment. Journal of Achievements in Material and Manufacturing Engineering, Vol 18, Issue 1-2, 2006, pp.151-154.

W.Kajzer, A.Krauze, W.Walke, J.Marciniak: Corrosion resistance of Cr-Ni-Mo steel in simulated body fluids. Journal of Achievements in Material and Manufacturing Engineering, Vol 18, Issue 1-2, 2006, pp.115-118.

A.Krauze, J.Marciniak, J.Dzielicki:  Corrosion resistance of plate used in pectus excavatum treatment. XVI Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine,  Rytro 2006. Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 58-60, 2006, pp. 149-152.

A.Krauze, W.Kajzer, J.Dzielicki, J.Marciniak: Influence of mechanical damage on corrosion resistance of plates used in funnel chest treatment. Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 10, December 2006, pp. 133-141.

W.Kajzer, M.Kaczmarek, A.Krauze, J.Marciniak: Surface modification and corrosion resistance of Ni-Ti alloy used for urological stents. Proceedings of the 12th International Scientific Conference CAM3S’2006 "Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science”, Gliwice-Zakopane, 2006, pp. 123-126.

A.Krauze, W.Kajzer, J.Dzielicki, J.Marciniak: Evaluation of surface damage of plates used in funnel chest treatment. Proceedings of the 11th Conference “Medical Informatics & Technologies”, 2006, pp.289-295.

W.Kajzer, A.Krauze, J.Marciniak: Surface treatment of stainless steel intended for urological stents. Proceedings of the 11th Conference “Medical Informatics & Technologies”, 2006, pp.296-302.

W.Kajzer, J.Marciniak: Evaluation of corrosion resistance of Ni-Ti alloy intended for urological stents. Inżynieria Biomateriałów,  nr 58-60, 2006, pp.152-155.

A.Ziębowicz, J.Marciniak: The influence of the preoperative treatment on the corrosion behaviour of miniplates. International Conference “Biomechanics’06”, Zakopane 06-08.09.2006. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 26, 2006, pp. 405-410.

A.Ziębowicz, J.Marciniak: The preoperative miniplates treatment - influence on the corrosion behavior. Journal of Achievements in Material and Manufacturing Engineering, Vol 18, Issue 1-2,  2006, pp.199-202.

A.Ziębowicz, J.Marciniak: The use of miniplates in mandibular fractures – biomechanical analysis. Journal of Materials Processing Technology, 175, 2006, pp.452-456.

T.Goryczka, P.Pączkowski, J.Lelątko, T.Wierzchoń, Z.Paszenda, H.Morawiec: Structure and Properties of nitridedoxidized layers covering a Ni-Ti shape memory alloy. Inżynieria Biomateriałów, nr 58-60, 2006, s.159-161.

M.Gierzyńska-Dolna, P.Lacki, J.Marciniak, Z.Paszenda, W.Chrzanowski: Analiza numeryczna narzędzi laparoskopowych. Problemy Eksploatacji, 3, 62, 2006, s. 21-30.

W.Chrzanowski: Corrosion bahavior of Ti6Al7Nb alloy after different surface treatments. Journal of Achievements in Material and Manufacturing Engineering, Vol 18, Issue 1-2, 2006, pp.67-70.

Piętka E, Łęski J, Franiel S. (eds): Proceedings of Medical Informatics and Technology, 2006, ISBN 83-89105-89-6.

Guzik A., Michnik R., Rycerski W.: The estimation of rehabilitaion progres in patients with psychomotor diseases of upper limb based on modelling and experimetal reseaech, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław 2006, Vol. 8, 2.

Gzik M., Świtoński E., Tejszerska D.: Biomechanical model of bicyclist and numerical analysis of bike accident in aspect of consequences for human cervical spine, XXXIV International Symposium on Biomechanics in Sports, Salzburg 2006, Vol. 1.

Gzik M., Tejszerska D., Bobrowski M., Marcol W., Ślusarczyk W., Malinowska - Kołodziej I., Właszczuk A., Lewin - Kowolik J.: A new non-laminectomy model of the spinal cord injury: pressure impactor, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2006, vol.8, 2.

Gzik M., Tejszerska D., Wolanski W., Static and dynamic analysis of human cervical spine response under axial loading, Journal of Biomechanics. Abstract of 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany 2006.

Gzik M., Tejszerska D., Wolański W., Potkowa P.: The numerical analysis of human body movement during falls and spine response in contact sports. XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports, Proceedings, Salzburg, Austria 2006, Vol. 1, pp. 542-545.

Gzik M., Tejszerska D., Wolański W.: Static and dynamic analysis of human cervical spine response under axial loading, Journal of Biomechanics. Abstract of 5th World Congress of Biomechanics, Munich Germany 2006.

Michnik R., Jurkojć J., Jureczko P., Guzik A., Tejszerska D.: Analisys of gait kinematics of patient after total hip or knee replacement. Journal of Vibroengineering, Vilnius 2006, Vol. 8, 3.

Michnik R., Jurkojć J., Jureczko P., Guzik A., Tejszerska D.: Identification of loads in the lower limb joints during gait for patients after total knee or hip replacement. Proceedings of XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports, Salzburg 2006.

Michnik R., Jurkojć J., Tejszerska D., Rycerski W.: Monitoring of rehabilitation progress with the help of the mathematical modeling dedicated to patients after hip and knee replacement, Biomechanics, Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany 2006, Vol. 39, suppl. 1, p. S93.

T.W.Kupka, M.M.Tanasiewicz, M.Gibas, A.Dąbrowska: Porównawcze badania laboratoryjne eksperymentalnego uszczelniacza dołków i bruzd zębowych. Czas.Stomatol., LIX (3), 2006, ss. 191-196.

E.Majchrzak, G.Kałuża: Sensitivity analysis of biological tissue freezing process with respect to the radius of spherical cryoprobe, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 44, 2, 2006, pp. 381-392.

E.Majchrzak, B.Mochnacki: Sensitivity analysis and inverse problems in bio-heat transfer modelling, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 13, 2006, pp. 85-108.

M.Paruch, E.Majchrzak: Numerical simulation of tumor region identification on the basis of skin surface temperature, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 8, 2, 2006, pp. 143-150.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje_2007-2006