INFORMACJE O CIB

 

Publikacje 2009 r.

 W.Kajzer, A.Kajzer, J.Marciniak: FEM analysis of compression screws used for small bone treatment. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 33, Issue 2, April 2009, pp. 189-196. The 17th International Scientific Conference on “Achievements in Mechanical and Materials Engineering”AMME’2009 Gliwice-Gdańsk 14-18.06.200

M.Kiel, J.Marciniak, J.Szewczenko, M.Basiaga, W.Wolański: Biomechanical analysis of plate stabilization on cervical part of spine. Archives of Materials Science and Engineering Volume 38, Issue 1, 2009, pp. 41- 47.

Z.Paszenda, M.Basiaga: FEM analysis of drills used in bone surgery. Archives of Materials Science and Engineering. Volume 36, Issue2, April 2009, pp 103-109

J.Przondziono, W.Walke: Potentiodynamic studies of stainless steel wire for endourology. Archives of Materials Science and Engineering, International Scientific Volume 35, 2009, pp. 21-28.

J.Łukaszczyk, M.Śmiga-Matuszowicz, M.Kaczmarek: Evaluation of the properties of biodegradable polymeric materials based on polysuccinate resin and methacrylated oligosuccinates. Polish Journal of Applied Chemistry 2009, 53, pp.51-56.

J.Łukaszczyk, M.Śmiga-Matuszowicz, M.Kaczmarek: Studies on the properties of polysuccinate resin-based biomaterials for use as semi-degradable bone cements International Symposium "Frontiers in Polymer Science" 7-9 June 2009, Mainz, Germany. Poster nr P2-68. 

M.Kiel, J.Marciniak, J.Szewczenko, W.Walke, M.Basiaga: Analiza biomechaniczna stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego po zespoleniu stabilizatorem płytkowym.
Przegląd Techniczny, 5-6, 2009, s. VIII-X.

M.Kiel, M.Basiaga, J.Marciniak, Ł.Szot: Charakterystyka biomechaniczna dwusegmentowej stabilizacji kręgosłupa na odcinku lędźwiowym. Zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki „Aktualne Problemy Biomechaniki” zeszyt  3,  Gliwice 2009, s. 93-98.

Z.Paszenda, M.Basiaga: Analiza biomechaniczna układu wiertło chirurgiczne – kość udowa. Zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki „Aktualne Problemy Biomechaniki” zeszyt  3,  Gliwice 2009,  s. 181-186.

J.Szewczenko, W.Walke, J.Marciniak: Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy after diverse surface treatments. 3rd International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X Rzym 22-23.06. 2009, p. 97.

W.Walke, M.Kaczmarek, J.Cieplak, J.Szewczenko, J.Marciniak: Numerical and experimental research on a new design of plate for corrective osteotomy. 3rd International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X Rzym 22-23.06. 2009.

J.Przondziono, W.Walke, A.Sołtysek, P.Stępień: Badania odporności na korozję elektrochemiczną drutów stalowych stosowanych na stenty urologiczne. Hutnik-Wiadomości hutnicze,  Wydawnictwo Sigma-Not, Hutnad 76 (1), 2009, pp. 86-88. 

W.Chrzanowski, E.A.Abou Neel, W.Walke, D.A.Armitage, J.C.Knowles: Influence of Nickel Titanium Surface Structure on Cellular Activity in vitro. Proceedings of the European Society for Biomaterials Conference, Lausanne, 7-11.09.2009

W.Walke, M.Kaczmarek, J.Marciniak: Charakterystyka stabilizatorów płytkowych stosowanych do zespalania złamań kości długich. Interdyscyplinarne Sympozjum Ogólnopolskie: Biomechanika w Implantologii VI, Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w ramach Dekady Kości i Stawów 2000 - 2010 Światowej Organizacji Zdrowia, Katowice, 2009.

M.Kiel, J.Marciniak, M.Basiaga, J.Szewczenko: Fatigue analysis of transpedicular stabilizer on lumbar part of spine. Engineering of Biomaterials, Nr 89-91, Vol XII, October 2009, pp 237-239. 

M.Basiaga, Z.Paszenda: Strength analysis of surgical drills by means of finite element method. Engineering of Biomaterials, Nr 89-91, Vol XII, October 2009, 

A.Ziębowicz, A.Kajzer, W.Kajzer, J.Marciniak: Biomechanical analysis of metatarsal bone "I" – compression screws system. Engineering of Biomaterials, Number 89-91, Volume XII, December 2009, pp. 249-251

A.Kajzer, W.Kajzer, J.Marciniak: Numerical and experimental analysis of the new, expansion intramedullary nail. Analiza numeryczna I doświadczalna prototypowego, rozprężnego gwoździa śródszpikowego. Engineering of Biomaterials, Number 89-91, Volume XII, December 2009, pp. 115-118.

W. Kajzer, J. Marciniak: Corrosion resistance of Co-Cr-W-Ni (L605) intended for orthopedic implants. Engineering of Biomaterials, Number 89-91, Volume XII, Rok XII, December 2009, ss.240-242.

M. Basiński, W. Kajzer: Analiza biomechaniczna i optymalizacja cech konstrukcyjnych stabilizatora do leczenia złamań kości długich. Sympozium Metodyczne Doktorantów, PSKN zeszyt nr 24/2009, Gliwice 2009, ss. 9-23.

Szuła, J. Przondziono, W. Walke: Corrosion resistance of wire made of stainless steel for orthopaedics. XIX Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Inżynieria Biomateriałów Nr 89-91, Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów w Krakowie, vol. XII, XII 2009, s. 102-104.

M. Pochrząst, W. Walke, J. Marciniak, D. Kaczmarska: Electrochemical behavior of Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb alloy after different time of exposure to SBF. XIX Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Inżynieria Biomateriałów Nr 89-91, Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów w Krakowie, vol. XII, XII 2009, s. 151-153.

J. Przondziono, W. Walke: Forecast  of mechanical and corrosive properties of wire for orthopaedics. XIX Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Inżynieria Biomateriałów Nr 89-91, Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów w Krakowie, vol. XII, XII 2009, s. 109-111.

J. Przondziono, W. Walke: Badania odporności na korozję elektrochemiczną stopu magnezu AZ 31. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, Wydawnictwo Sigma-Not, Hutnad 76 (8), 2009, pp. 650-653.

W. Walke, J. Przondziono: Electrochemical behaviour of stainless steel wire for urology. 5th International Conference (MSM 2009): Mechatronic System and Materials 22-25.10.2009, Lithuania, Vilnius "Technika", Abstract: pp. 218-220, 2009.

K.Wróbel, B.Bączkowski, E.Wojtyńska, W.Walke, A.Ziębowicz: Porównanie charakterystyk biomechanicznych wkładów koronowo-korzeniowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym, wyznaczonych w próbie zginania IX Konferencja Biomateriały i mechanika w Stomatologii. Ustroń 2009, Twój Przegląd Stomatologiczny, s. 122-127.

Publikacje 2008 r.

M.Kaczmarek: Crevice corrosion resistance of NiTi alloy after various surface treatments. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Archives of Materials Science and Engineering, Vol 29, Issue 2, February 2008, s. 69-72.

W.Walke, J.Marciniak, Z.Paszenda, M.Kaczmarek: Biomechanical analysis of tibia – double threaded screw fixation. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Archives of Materials Science and Engineering, Vol 30, Issue 1, March 2008, s. 41-44.

M.Kiel, A.Krauze, J.Marciniak: Corrosion resistance of metallic implants used in bone surgery. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Archives of Materials Science and Engineering, Vol 30, Issue 2, April 2008, s. 77-80.

W.Chrzanowski, W.Walke, D.A.Armitage, J.C.Knowles: Study on Bioactivity of NiTinol after Surface Treatment. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Archives of Materials Science and Engineering, Vol 31, Issue 1, May 2008, s. 5-8.

W.Kajzer, M.Kaczmarek, J.Marciniak: Influence of medium and surface modification on corrosion behavior of the cobalt alloy. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 26, Issue 2, February 2008, s. 131-134.

A.Krauze, M.Kaczmarek, J.Marciniak: Numerical analysis of femur in living and dead phase, The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 26, Issue 2, February 2008, s. 163-166.

J.Żmudzki, W.Walke, W.Chladek: Stresses present in bone surrounding dental implants in FEM model experiments. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 27, Issue 1, March 2008, s. 71-74.

J.Tyrlik-Held, W.Kajzer, W.Walke, J.Szade, A.Winiarski: Physicochemical properties investigations of metallic urological stent after. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 27, Issue 2, April 2008, s. 135-138.

A.Ziębowicz, W.Walke, A.Barucha-Kępka, M.Kiel: Corrosion behaviour of metallic biomaterials used as orthodontic wires. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 27, Issue 2, April 2008, s. 151-154.

J.Szewczenko, K.Nowińska, M.Basiaga: Influence of bone union electrostimulation on corrosion of Ti6Al4V ELI alloy implants. The 16th International Scientific Conference on Achievements in Materials and Mechanical Engineering, 22nd-25th, June 2008,Gliwice-Ryn, Poland. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 28, Issue 1, May 2008, s. 27-30.

Z.Paszenda: Application problems of implants used in interventional cardiology. Conference on Information Technologies in Biomedicine, 16.06-18.06.2008 Kamień Śląski. Ewa Piętka, Jacek Kawa (Eds.): Advances in Soft Computing. Information Technologies in Biomedicine, Springer, 15-27. Invited Paper.

W.Walke, J.Marciniak, Z.Paszenda, M.Kaczmarek, J.Cieplak: Biomechanical behaviour of double threaded screw in tibia fixation. Conference on Information Technologies in Biomedicine, 16.06-18.06.2008 Kamień Śląski. Ewa Piętka, Jacek Kawa (Eds.): Advances in Soft Computing. Information Technologies in Biomedicine, Springer, 521-528.

J.Marciniak, J.Szewczenko, W.Walke, M.Basiaga, M.Kiel, I.Mańka: Biomechanical analysis of lumbar spine stabilization by means of transpendicular stabilizer - Conference on Information Technologies in Biomedicine, 16.06-18.06.2008 Kamień Śląski. Ewa Piętka, Jacek Kawa (Eds.): Advances in Soft Computing. Information Technologies in Biomedicine, Springer, 529-536.

W.Kajzer, A.Krauze, M.Kaczmarek, J.Marciniak: FEM analyses of the expandable intramedular nail. Conference on Information Technologies in Biomedicine, 16.06-18.06.2008 Kamień Śląski. Ewa Piętka, Jacek Kawa (Eds.): Advances in Soft Computing. Information Technologies in Biomedicine, Springer, 537-544.

J.Marciniak, M.Kaczmarek, W.Walke, J.Cieplak: Biomechanical analysis of plate for corrective osteotomy of tibia. Conference on Information Technologies in Biomedicine, 16.06-18.06.2008 Kamień Śląski. Ewa Piętka, Jacek Kawa (Eds.): Advances in Soft Computing. Information Technologies in Biomedicine, Springer, 545-550. 

R.Michnik, J.Jurkojć, Z.Rak, A.Mężyk, Z.Paszenda, W.Rycerski, J.Janota, J.Brandt: Kinematic analysis of complex therapeutic movements of the upper limb. Conference on Information Technologies in Biomedicine, 16.06-18.06.2008 Kamień Śląski. Ewa Piętka, Jacek Kawa (Eds.): Advances in Soft Computing. Information Technologies in Biomedicine, Springer, 551-558.

J.Żmudzki, W.Walke, W.Chladek: Influence of model discretization density in fem numerical analysis on the determined stress level in bone surrounding dental implants. Conference on Information Technologies in Biomedicine, 16.06-18.06.2008 Kamień Śląski. Ewa Piętka, Jacek Kawa (Eds.): Advances in Soft Computing. Information Technologies in Biomedicine, Springer, 559-567.

J.Marciniak, J.Szewczenko, W.Walke, M.Basiaga, M.Kiel: Analiza biomechaniczna stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego po zespoleniu stabilizatorem płytkowym - Konferencja Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki  22-24 wrzesień 2008.

Kulak, A.Sołtysek, J Przondziono, W.Walke: Corrosion resistance of wires of Cr-Ni-Mo steel used in endourology. 15. Internationaler Studententag der Metallurgie, 13-15.03.2008. Tagungsband, Conference Issue, Freiberg, 2008. pp. 233-236.

J.Marciniak, W.Walke, M.Kaczmarek, Z.Paszenda, J.Cieplak: Numerical analysis of tibia fixation with the use of double threaded screw. 8th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering CMBBE 2008, 27-01.03.2008, Porto, Portugal.

J.Marciniak, J.Szewczenko, W.Walke, M.Basiaga, M.Kiel: Analiza biomechaniczna stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego po zespoleniu stabilizatorem płytkowym. Konferencja Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, 22-24.09.2008.

J.Przondziono, W.Walke: Związek między umocnieniem a odpornością na korozją wżerową drutów prowadzących dla endourologii. Hutnik-Wiadomości hutnicze, Wydawnictwo Sigma-Not, Kutna 76 (8), 2008, pp.440-442.

W.Walke, J.Przondziono, J.Marciniak: Wpływ odkształcenia na odporność na korozję elektrochemiczą drutów wykonanych ze stali nierdzewnych w środowisku płynów ustrojowych. Hutnik-Wiadomości hutnicze, Wydawnictwo Sigma-Not, Kutna 76 (8), 2008, pp.446-448.

W.Chrzanowski, J.Szade, D.A.Armitage, J.Szade, W.Korelacki, J.Marciniak, J.C.Knowles: Chemical, corrosion and topographical analysis of stainless steel implants after different implantation periods. Journal of Biomaterials Applications, vol.23, 06.2008, s.51-71.

W.Chrzanowski, E.A.Abou Neel, D.A.Armitage, J.C.Knowles: Effect of surface treatment on the bioactivity of nickel–titanium. Acta Biomaterialia doi:10.1016/j.actbio.2008.05.010.

W.Chrzanowski, E.A.Abou Neel, D.A.Armitage, J.C.Knowles: Nanomechanical Evaluation of Nickel Titanium Surface Properties after Alkali and Electrochemical Treatments. Journal of the Royal Society Interface, doi:10.1098/rsif.2007.1313, pp.1009-1022.

W.Chrzanowski, E. Abou-Neel, D.A.Armitage, J.C.Knowles: Surface preparation of Bioactive Ni-Ti alloy using alkali, thermal treatments and spark oxidation, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, DOI : 10.1007/s10856-008-3374-9.

J.Szewczenko:  Bezpieczeństwo elektrostymulacji zrostu kostnego w aspekcie rozwoju  korozji implantów ze stali austenitycznej. Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 1, 94-97.

K.Lukaszkowicz, L.A.Dobrzański, J.Szewczenko, M.Pancielejko: Structure and mechanical properties of nanocomposite coatings deposited by PVD process onto tool  steel substrate. Inżynieria Materiałowa 6 (166), 2008, pp. 732-737.

A.Kajzer, W.Kajzer, J.Marciniak: Osteosynthesis with the use of expansion intramedullary nails. Inżynieria Biomateriałów, 2008, 77-80, ss. 74-76.

W.Kajzer, J.Marciniak. Corrosion resistance of Co-Cr-W-Ni (L605) alloy in simulated body fluids. Inżynieria Biomateriałów, 2008, 77-80, ss. 76-79. W.Walke, Z.Paszenda, M.Kaczmarek, M.Łukomska, R.Kujawa: Analiza zużycia wierteł endodontycznych. Inżynieria Biomateriałów, 2008, 77-80, ss. 41-43.

W.Walke, Z.Paszenda, W.Jurkiewicz, M.Pochrząst: Odporność korozyjna stentów naczyniowych z biomateriałów metalowych. Inżynieria Biomateriałów, 2008, 77-80, ss. 43-45.

M.Kaczmarek: Badania symulacyjne stopu NiTi w roztworze fizjologicznym Tyrode’a. Simulated research of NiTi alloy in Tyrode’s physiological solution. Inżynieria Biomateriałów, 2008, 77-80, ss. 34-35.

A.Ziębowicz, A.Barucha-Kępka: Odporność korozyjna biomateriałów metalowych stosowanych na łuki ortodontyczne. W druku VIII Konferencja Biomateriały i mechanika w Stomatologii. 23-26.10. Ustroń 2008 Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008, ss.223-226.

A.Ziębowicz, W.Walke, J.Marciniak, M.Rybicki: Własności fizykochemiczne tytanowych wszczepów filarowych. W druku VIII Konferencja Biomateriały i mechanika w Stomatologii. 23-26.10. Ustroń 2008. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008, ss.217-222.

M.Kaczmarek: Influence of sufacie conditions of NiTi implants on corrosion resistance in body fluids. Inżynieria Materiałowa 6 (166), 2008, pp. 1050-1053.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje_2009-2008