INFORMACJE O CIB

 

Publikacje 2010 r.

1. Paszenda Z., Walke W., Jadacka S.: Electrochemical investigations of Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb alloys used on implants in bone surgery. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2010, vol. 38, issue 1, pp. 24-32.

2.
Paszenda Z., Walke W., Jadacka S.: Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej stopu Ti-6Al-7Nb w warunkach symulujących środowisko układu kostnego. Ochrona przed korozją, 2010 

3.
Paszenda Z.: Use of coronary stents - material and biophysical conditions. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2010, vol. 43, issue 1, pp. 125-135.

4.
Kajzer W., Kajzer A., Szewczenko J., Marciniak J.: Analiza biomechaniczna ryglowanego zespolenia śródszpikowego kości udowej. FEM Analysis of Locked Intramedullary Nails Used For Femur Fractures Treatment. Engineering of Biomaterials, Number 96-98, December 2010, pp. 54-57.

5.
Kiel M., Marciniak J., Basiaga M., Szewczenko J., Kuś W., Kokot G., Wądek T.: Numerical and experimental analysis of spine`s transpedicular stabilizer. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 41/1-2, 2010, pp. 124-130.

6.
Kaczmarek M.: Influence of passivation on corrosion resistance of NiTi alloy Engineering of biomaterials, 96-98, XIII, 2010, pp.32-34.

7.
Kaczmarek M.: Badania odporności stopu NiTi na korozję wżerową oraz szczelinową z wykorzystaniem metod elektrochemicznych, Materiały konferencyjne XX Sympozjum PTZE, Książ 2010, s.59-60.

8.
Kaczmarek M.: Investigation of pitting and crevice corrosion resistance of NiTi alloy by means of electrochemical methods. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), 86, 12/2010, pp.102 – 105.

9.
Kajzer A., Kajzer W., Marciniak J.: Expandable intramedullary nail – experimental biomechanical evaluation. Archives of Materials Science and Engineering, AMSE, vol. 41/1 January 2010,

10.
Kajzer A., Ordon J.: Ocena uszkodzeń powierzchni drutów śródszpikowych stosowanych w weterynarii Surface Damage of Intramedullary Nails Used In Veterinary. Engineering of Biomaterials, Number 96-98, December 2010, pp. 49-53.

11.
Paprotny M., Ziębowicz A.: Badanie własności fizykochemicznych wszczepu filarowego stosowanego w protetyce stomatologicznej, Prace studenckich kół naukowych COKÓŁ’2010, 26 (2010), s. 52-60.

12.
Kiel M., Marciniak J., Basiaga M., Szewczenko J., Kuś W., Kokot G., Wądek T.: Numerical and experimental analysis of spine`s transpedicular stabilizer. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 41/1-2, 2010, pp. 124-130.

13.
Kiel M., Marciniak J.: Analiza numeryczna płytkowego stabilizatora kręgosłupa z wykorzystaniem MES. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej „Aktualne problemy biomechaniki” zeszyt 4, Gliwice 2010, s. 97-102.

14.
Kiel M., Marciniak J.: Analysis of spine’s transpedicular stabilizer – A Symposium volume of 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics ISBN: 978-88-95940-30-4, Trieste, Italy 7-10 July 2010, pp. 227-230.

15.
Pochrząst M., Walke W., Kaczmarek M.: Eksperymentalna i numeryczna analiza biomechaniczna stentu wieńcowego typu slotted-tube.

16.
Basiaga M., Paszenda Z., Szewczenko J.: Biomechanical behaviour of surgical drills in simulated conditions of drilling in a bone in: E. Piętka, J. Kawa: Information Technologies in Biomedicine, Advances in Inteligent and Soft Computing (AISC), vol. 69, 2010, pp. 473-481, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

17.
Kiel M., Marciniak J., Basiaga M., Szewczenko J.: Numerical Analysis of Spine Stabilizers on Lumbar Part of Spine in: E. Piętka, J. Kawa: Information Technologies in Biomedicine, Advances in Inteligent and Soft Computing (AISC), vol. 69, 2010, pp. 447-456, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

18.
Kaczmarek M.: Numerical analysis of low contact plate made of alternative metallic biomaterials in: E. Piętka, J. Kawa: Information Technologies in Biomedicine, Advances in Inteligent and Soft Computing (AISC), vol. 69, 2010, pp. 457-464, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

19.
Ziębowicz A., Kajzer A., Kajzer W., Marciniak J.: Metatarsal osteotomy using double-threaded screws - biomechanical analysis in: E. Piętka, J. Kawa: Information Technologies in Biomedicine, Advances in Inteligent and Soft Computing (AISC), vol. 69, 2010, pp. 465-472, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
publikacje_2010