INFORMACJE O CIB

 

Wykaz publikacji będących efektem realizacji badań w ramach projektu:

 

„Kształtowanie struktury morfologicznej i własności fizykochemicznych warstw powierzchniowych do zastosowań w układzie sercowo-naczyniowym”

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/ST8/06499”

 

Publikacje:

 

 1. Walke W, Paszenda Z, Basiaga M, Karasiński P.: SiO2 layer deposited by sol-gel method on the AISI 316L for contact with blood. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 56, 2, 2013, pp 75-82.
 2. Basiaga M, Walke W, Paszenda Z., Karasiński P.: Research on electrochemical properties SiO2 layer, intended for contact with blood, deposited by sol-gel method. European Cells and Materials Vol. 26. Suppl. 6, 2013, pp 157.
 3. Basiaga M, Walke W, Paszenda Z, Karasiński P, Szewczenko J. The effects of a SiO2 coating on the corrosion parameters cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Biomatter 4, 1, 2014.
 4. Walke W., Paszenda Z., Basiaga M., Karasiński P., Kaczmarek M.: EIS study of SiO2 Oxide Film on 316L stainless steel for cardiac implants. Information Technologies in Biomedicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 284. Springer 2014, pp. 403-410.
 5. Basiaga M., Paszenda Z., Walke W., Karasiński P., Marciniak J.: Electrochemical Impedance Spectroscopy and corrosion resistance of SiO2 coated cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Information Technologies in Biomedicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 284. Springer 2014, pp. 411-420.
 6. Walke W., Basiaga M., Paszenda: Tests of mechanical properties of SiO2 layers for implants used in vascular system. Engineering of Biomaterials 124 (2014) 36-41.
 7. Kajzer A., Paszenda Z., Basiaga M, Walke W., Kajzer W.: Influence of surface modification on physico-chemical properties of titaniumused for blood-contacting implants. Engineering of Biomaterials 126 (2014) 23-30.
 8. Walke W., Paszenda Z., Basiaga M., Karasiński P., Kaczmarek M.: Electrochemical properties of cpTi with modified surface used for implants in blood and vascular system Solid State Phenomena. Corrosion and Surface Engineering Vol. 227 (2015) pp. 487-490.
 9. Basiaga M.,Paszenda Z.,Walke W., Karasiński P.,Marciniak J.: Impact of Surface Modification of Ti-6Al-7Nb Alloy on Electrochemical Properties in the Environment of Artificial Blood Plasma. Solid State Phenomena Corrosion and Surface Engineering Vol. 227 (2015) pp 491-494.
 10. Basiaga M, Walke W., Paszenda Z, Kajzer A. The effect of EO and Steam sterilization on mechanical and electrochemical properties of titanium grade 4. Materials and Technology issue 2, 2016 – zakwalifikowany do druku.
 11. Basiaga M.,Paszenda Z., Karasiński P., Kajzer A, Walke W.: Mechanical properties of anodically oxidized cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Applying Computation Tools to Biomedical Engineering Problems Springer (rozdział w monografii, 10 pkt  - Web of Science) – zakwalifikowany do druku.
 12. Walke W, Basiaga M, Paszenda Z, Marciniak J.: Physicochemical properties of Ti67 alloy after eo and steam sterilization. Materials and Technology - w recenzji.
 13. Walke W., Paszenda Z., Karasiński P., Marciniak J., Basiaga M. Investigations of mechanical properties of SiO2/TiO2 coatings deposited by sol-gel method on cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. Proceedings of the institution of mechanical engineers part L. Journal of Materials-Design and Applications – w recenzji.

 

Materiały konferencyjne:

 

 1. Basiaga M., Paszenda Z., Karasiński P., Kajzer A., Walke W.: Mechanical properties of anodically oxidized cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. International Conference on Advanced Computational Engineering and Experiment ACEX 2014, 30.06-03.07.2014 Paris, France, Book of Abstracts, p. 168.
 2. Walke W., Paszenda Z., Karasiński P., Marciniak J., Basiaga M.: Investigations of mechanical properties of SiO2/TiO2 coatings deposited by sol-gel method on cpTi and Ti-6Al-7Nb alloy. International Conference on Advanced Computational Engineering and Experiment ACEX 2014, 30.06-03.07.2014 Paris, France, Book of Abstracts, p. 122.
 3. Basiaga M., Paszenda Z., Walke W, Karasiński P., Marciniak J.: Impact of surface modification of Ti6Al7Nb alloy on electrochemical properties in the environment of artificial blood plasma. International Conference “Corrosion 2014”, 18-21.11.2014, Gliwice, Book of Abstracts, p. 105
 4. Walke W., Paszenda Z., Basiaga M., Karasiński P., Kaczmarek M.: Electrochemical properties of cpTi with modified surface used for implants in blood and vascular system. International Conference “Corrosion 2014”, 18-21.11.2014, Gliwice, Book of Abstracts, p. 107.
 5. Basiaga M., Walke W., Paszenda Z, Kajzer A.: Effect of EO and steam sterilization on mechanical and electrochemical properties of titanium Grade4. International Conference on Materials and Technology, 20-22.10.2014, Portoroż, Słowenia, Book of Abstracts 2014, p. 44.
 6. Walke W, Basiaga M., Paszenda Z, Marciniak J.: Physicochemical properties of Ti67 alloy after EO and steam sterilization. International Conference on Materials and Technology, 20-22.10.2014, Portoroż, Słowenia, Book of Abstracts 2014,, p. 250.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Grant_DEC-2011/03/B/ST8/06499