Za chwilę nastąpi przekierowanie do witryny prowadzonej przez Centrum Biotechnologii pod adresem: http://www.cb.polsl.pl

Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej

zostało powołane przez Rektora Pol. Śl. 31 października 2006r.

Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem trzech wydziałów:

  • Wydziału Automatyki, Informatyki i Robotyki,
  • Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki i
  • Wydziału Chemii

Dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch, kierownik Katedry Biotechnologii Środowiskowej.

Centrum Biotechnologii to przede wszystkim grupa specjalistów z zakresu biotechnologii środowiskowej, przemysłowej i bioinformatyki, a dzięki wydatnej pomocy Instytutu Onkologii w Gliwicach, również medycznej.

Zadaniem Centrum jest koordynacja działań w zakresie edukacji, badań i innych aktywności naukowych związanych z biotechnologią.

W roku 2005 powstał nowy, międzywydziałowy kierunek studiów "Biotechnologia".
Program nauczania dla tego kierunku został opracowany przez specjalistów z trzech wymienionych powyżej wydziałów i gliwickiego Instytutu Onkologii. Rekrutacja prowadzona jest odrębnie na każdym z tych wydziałów, ale przez pierwsze cztery semestry obowiązuje jednolity program studiów dla studentów wszystkich wymienionych wydziałów.
Studia na kierunku biotechnologia w Politechnice Śląskiej prowadzone są w trzech specjalnościach:

  • „Bioinformatyka” na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
  • „Biotechnologia Przemysłowa” na Wydziale Chemicznym oraz
  • „Biotechnologia w Ochronie Środowiska” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Każda ze specjalności kształci w wybranym obszarze zagadnień biotechnologicznych, zgodnym z głównym profilem wydziału.

W skład Rady Naukowej Centrum Biotechnologii wchodzą:

Prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch
Mgr inż. Tomasz Ciecieręga
Prof. dr hab. Joanna Rzeszowska-Wolny
Prof. dr hab. Florian Ryszka
Dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, prof. PŚ
Prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
Doc. dr hab. inż. Marek Kowalczuk
Dr hab. Piotr Widłak
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger
Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. PŚ
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Centrum Biotechnologii