NB – prace naukowo-badawcze realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych tj. firm lub osób fizycznych. Powinny zawierać pierwiastek naukowy, służyć powstaniu nowej wiedzy i nowych, unikalnych rozwiązań.

O charakterze pracy decyduje każdorazowo kierownik pracy !

Do umowy pracy naukowo-badawczej (NB) lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dołączyć następujące załączniki:

1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu nr 25/2019

2) wniosek (co najmniej jeden egzemplarz) o zawarcie umowy ze szczegółowym uzasadnieniem charakteru naukowo-badawczego zawieranej pracy wraz z zakresem czynności wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy, zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców),

3) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (co najmniej 4 egzemplarze), albo umowa (co najmniej 2 egzemplarze),

4) oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu
i kwoty brutto),

5) planowaną kalkulację kosztów ( co najmniej 3 egzemplarze),

5) założenia pracy

Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy o wykonanie pracy NB

 

 

A04 Założenia warunki do pracy naukowo badawczej.docxA04 Założenia warunki do pracy naukowo badawczejIwona Szostak
A05 ang Umowa o wykonanie pracy nauk bad.docA05 ang Umowa o wykonanie pracy nauk badIwona Szostak
A07 Protokół zdawczo-odbiorczy.docA07 Protokół zdawczo-odbiorczyIwona Szostak
A07a Protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielska.docA07a Protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielskaIwona Szostak
A10 Aneks do umowy.docA10 Aneks do umowyIwona Szostak
A10a Aneks do umowy - wersja angielska.docA10a Aneks do umowy - wersja angielskaIwona Szostak
A14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznych.docA14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznychWojciech Pawłowski
Kalkulacja kosztów zlecenia zagraniczne - odwrotne obciążenie.docKalkulacja kosztów zlecenia zagraniczne - odwrotne obciążenieWojciech Pawłowski
Kalkulacja kosztów.docKalkulacja kosztówWojciech Pawłowski
Lista kontrolna nr 5.docxLista kontrolna nr 5Wojciech Pawłowski
Lista_kontrolna_15.docxLista_kontrolna_15Wojciech Pawłowski
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.docPotwierdzenie przyjęcia zamówieniaWojciech Pawłowski
Umowa o wykonanie pracy naukowo badawczej.docUmowa o wykonanie pracy naukowo badawczejWojciech Pawłowski
Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) NB.docxWniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) NBWojciech Pawłowski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Umowna Działalność Badawcza (NB)