U – prace usługowo-badawcze realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych tj. firm lub osób fizycznych. Charakteryzują się pewną powtarzalnością, nie stanowią nowego, unikalnego rozwiązania.

O charakterze pracy decyduje każdorazowo kierownik pracy !

Do umowy pracy usługowej (U) lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dołączyć następujące załączniki:

1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu nr 25/2019

2) wniosek o zawarcie umowy ze szczegółowym uzasadnieniem charakteru zawieranej pracy wraz z zakresem czynności wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy, zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców),

3) oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu
i kwoty brutto),

4) planowaną kalkulację kosztów

5) założenia pracy

Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy o wykonanie pracy U

 

A04 Protokół zdawczo-odbiorczy.docA04 Protokół zdawczo-odbiorczyIwona Szostak
A05ang protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielska.docA05ang protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielskaIwona Szostak
A08 Aneks do umowy.docA08 Aneks do umowyIwona Szostak
A09 Aneks do umowy - wersja angielskojęzyczna.docA09 Aneks do umowy - wersja angielskojęzycznaIwona Szostak
A13 założenia warunki do pracy usługowej.docxA13 założenia warunki do pracy usługowejIwona Szostak
A14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznych.docA14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznychWojciech Pawłowski
Kalkulacja kosztów zlecenia zagraniczne - odwrotne obciążenie.docKalkulacja kosztów zlecenia zagraniczne - odwrotne obciążenieWojciech Pawłowski
Kalkulacja kosztów.docKalkulacja kosztówWojciech Pawłowski
Lista kontrolna nr 5.docxLista kontrolna nr 5Wojciech Pawłowski
Lista_kontrolna_15.docxLista_kontrolna_15Wojciech Pawłowski
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.docPotwierdzenie przyjęcia zamówieniaWojciech Pawłowski
Umowa o wykonanie pracy usługowo badawczej.docUmowa o wykonanie pracy usługowo badawczejWojciech Pawłowski
Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) U.docxWniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) UWojciech Pawłowski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Umowna Działalność Badawcza (U)