W – umowa wdrożeniowa służy wdrożeniu wyników pracy badawczo-rozwojowej (naukowo-badawczej).

Do umowy o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej należy dołączyć następujące załączniki:

1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym z Zarządzenia nr 22/13/14,

2) wniosek o zawarcie umowy ze szczegółowym uzasadnieniem charakteru naukowo-badawczego zawieranej pracy wraz z zakresem czynności wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy, zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców),

3) oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu
i kwoty brutto),

4) planowaną kalkulację kosztów pomocy autorskiej

5) krótką charakterystykę przedmiotu wdrożenia

6) arkusz przewidywanych efektów ekonomicznych wdrożenia

7) harmonogram prac

Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy o wykonanie pracy W

 

 

A01 Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności).docA01 Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności)Wojciech Pawłowski
A02 Założenia pracy.docA02 Założenia pracyIwona Szostak
A03 Protokół zdawczo-odbiorczy.docA03 Protokół zdawczo-odbiorczyIwona Szostak
A04 Umowa o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej.docA04 Umowa o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowejIwona Szostak
A05 Krotka charakterystyka przedmiotu wdrożenia.docA05 Krotka charakterystyka przedmiotu wdrożeniaIwona Szostak
A06 Arkusz przewidywanych efektów ekonomicznych wdrożenia.docA06 Arkusz przewidywanych efektów ekonomicznych wdrożeniaIwona Szostak
A07 Harmonogram prac.docA07 Harmonogram pracIwona Szostak
A08 KALKULACJA KOSZTÓW POMOCY AUTORSKIEJ wzor.docA08 KALKULACJA KOSZTÓW POMOCY AUTORSKIEJ wzorIwona Szostak
A09 Lista kontrolna wzór nr 5 zał. nr 3 do Zarządzenia 22 13 14.docA09 Lista kontrolna wzór nr 5 zał. nr 3 do Zarządzenia 22 13 14Iwona Szostak
A10 Lista kontrolna wzór nr 12 zał. nr 16 do Zarządzenia 22 13 14.docA10 Lista kontrolna wzór nr 12 zał. nr 16 do Zarządzenia 22 13 14Iwona Szostak
A11 Aneks do umowy.docA11 Aneks do umowyIwona Szostak
A12 Lista kontrolna do projektu umowy wzór nr 15 zał. nr 22 do Zarządzenia 22 13 14.docA12 Lista kontrolna do projektu umowy wzór nr 15 zał. nr 22 do Zarządzenia 22 13 14Iwona Szostak
A13 stawki ZUS od 01 02 2012.pdfA13 stawki ZUS od 01 02 2012Iwona Szostak
A14 Lista kontrolna nr 17 przed zaciągnięciem zob finans NB U W O do 14000 EUR.docxA14 Lista kontrolna nr 17 przed zaciągnięciem zob finans NB U W O do 14000 EURIwona Szostak
A15 Lista kontrolna nr 17a przed zaciągnięciem zob finans NB U W O pow 14000 EUR.docxA15 Lista kontrolna nr 17a przed zaciągnięciem zob finans NB U W O pow 14000 EURIwona Szostak
Zarzadzenie nr 22 13 14 w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej.pdfZarzadzenie nr 22 13 14 w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice ŚląskiejIwona Szostak
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Umowy Wdrożeniowe (W)