Zlecenie wewnętrzne ( ZW ) - zlecenie pomiędzy jednostkami Uczelni.

 

1.Stroną zlecającą jest Wydział/Jednostka, która zleca wykonanie usługi, odbiorcą jest Wydział/Jednostka organizacyjna Uczelni, która zgodziła się zamówienie przyjąć.

3. WYKONAWCA na podstawie otrzymanego zamówienia przygotowuje następujące dokumenty:

1) wniosek o zawarcie umowy

2) zakres czynności osób biorących udział w pracy

3) zlecenie wewnętrzne (za Zamawiającego podpisuje się ZLECAJĄCY usługę, a WYKONAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia do wykonania

4) kalkulację kosztów w której nie wykazuje się zysku ani kosztów pośrednich

UWAGA: Do ZW nie przygotowuje się listy kontrolnej.

Zlecenia podlegają rejestracji w Biurze Badań Naukowych.

 

 

 

A01 Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności).docA01 Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności)Wojciech Pawłowski
A2 Zlecenie wewnętrzne.docA2 Zlecenie wewnętrzneMarta Snopkowska
A3 Kalkulacja kosztów ZW.docA3 Kalkulacja kosztów ZWIwona Szostak
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zlecenia Wewnętrzne (ZW)