9 lutego 2018
Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2017” organizowanego przez Politechnikę Śląską w ramach działań konsorcjum Progres 3.

 

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2017, tj. od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

1.            Ekonomia i finanse,

2.            Surowce, energetyka i ochrona środowiska,

3.            Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,

4.            Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna

5.            Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe.

 

Osoby zainteresowane powinny przesłać  wszystkie wymagane dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą do dnia 23.03.2018 r. (włącznie) w formie elektronicznej na adres RN3-BWZ@polsl.pl, aby mogły zostać ocenione przez wewnętrzną komisję Politechniki Śląskiej.

 

Następnie prace zostaną przekazane pod obrady komisji ekspertów wybranych spośród uczelni zrzeszonych w konsorcjum Progres 3.

 

Lista wymaganych dokumentów:

1.       Zgłoszenie (w języku angielskim) - według załączonego wzoru

2.       Praca magisterska (pdf, doc, docx, odt)

3.       Streszczenie

 

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w wysokości 1000 zł dla najlepszej pracy.

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl .
 
Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.
 

Komunikat zawiera załącznikiapplication form-appendix1.docx, cover sheet - appendix 2.docx, Master Thesis Competition Award.pdf

Wiadomość utworzona: 6 lutego 2018 08:00, autor: Marianna Zając
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2018 09:31, wykonana przez: Marianna Zając
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą