24 stycznia 2020
8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum PROGRES 3

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w ramach działań Konsorcjum Progres 3, w którego pracach bierze udział Politechnika Śląska, jest organizowany kolejny -  8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum. W obecnej edycji Konkursu mogą brać udział prace doktorskie obronione w roku kalendarzowym 2019, tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2018 r.).

 

Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

 

1.            Ekonomia, finanse i zarządzanie (Economics, Finance and Management),

2.            Surowce, energetyka i ochrona Środowiska (Raw Materials, Energy and the Environment),

3.            Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia (Health and Applications in Healthcare),

4.            Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna (Information Technology and Electrical Engineering),

5.            Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe (Competitive Engineering and Materials Research).

 

 

Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez Komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie powinny przesłać do dnia 10.02.2020 r. (włącznie) zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres RN3-DWZ@polsl.pl oraz w formie drukowanej do Działu Współpracy z Zagranicą.

 

Lista wymaganych dokumentów:

 

1)      Zgłoszenie (w języku angielskim)- według załączonego wzoru

Ponadto w mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie następujących informacji:

·         Imię i Nazwisko autora.

·         Data obrony i nazwa Wydziału Politechniki Śląskiej, na którym miała miejsce obrona.

·         Tytuł pracy.

·         Język w którym napisana jest praca.

·         Tematyka pracy zgodnie z pięcioma grupami tematycznymi wyszczególnionymi powyżej.

·         Informacja, czy praca została wyróżniona.

 

 

2) Autoreferat w języku angielskim (wersja drukowana i elektroniczna) – min. 15 stron, zawierający następujące elementy (wg zaleceń organizatorów Konkursu):

•         strona tytułowa – nazwa uczelni i wydziału, tytuł dokumentu („The summary of the dissertation”), imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa studiów doktoranckich i obszaru tematycznego, rok obrony);

•        przypisy (maksymalnie 1 strona);

•        spis treści;

•        wprowadzenie, stan wiedzy w dziedzinie pracy;

•        cel pracy i wybrana metodologia;

•        streszczenie zawartości pracy;

•        rezultaty pracy i ich znaczenie dla dziedziny pracy;

•        wnioski, sugestie i rekomendacje;

•        bibliografia.

 

4) Praca doktorska

- wersja elektroniczna w formacie .pdf lub .docx

- wersja drukowana – wystarczy bindowana

 

Harmonogram

Zgłaszanie prac do DWZ: 10.02.2020

Zgłoszenie prac z PŚ do VSB Ostrava: 3.03.2020

Posiedzenie Komisji: 13.03.2020

Ceremonia rozdania dyplomów: 26.03.2020

 

Nagrody

Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii: 7000 CZK

Za zajęcie 2 lub 3 miejsca w każdej kategorii: dyplom

Za zgłoszenie pracy do oceny Komisji, ale bez zajęcia miejsca: certyfikat udziału

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl .

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku dot. warunków konkursu w języku angielskim.

 

Dane osobowe Uczestników Konkursu : imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, tytuł rozprawy doktorskiej, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz adres e-mail zostaną udostępnione VSB – Technical University of Ostrava (organizatorowi konkursu) w celu realizacji niniejszego konkursu.    Podstawa prawna udostępnienia: art. 6 ust.1 lit b, czyli umowa, lit. c rozporządzenia RODO czyli przepisy prawa oraz lit. e czyli realizacja zadań publicznych. ”

 

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2020 13:23, autor: Katarzyna Wojewódka
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2020 13:38, wykonana przez: Katarzyna Wojewódka
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą