3 kwietnia 2020
Konkurs na najlepszą pracę magisterską „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2019” organizowanego przez Politechnikę Śląską w ramach działań konsorcjum Progres 3.

 

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2019, tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

 

1.            Ekonomia i finanse,

2.            Surowce, energetyka i ochrona środowiska,

3.            Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,

4.            Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna

5.            Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe.

 

Lista wymaganych dokumentów:

1.       Zgłoszenie (w języku angielskim) - według załączonego wzoru

2.       Praca magisterska (pdf, doc, docx, odt)

3.       Streszczenie (w j. angielskim)

 

Osoby zainteresowane powinny przesłać  wszystkie wymagane dokumenty do Działu Współpracy z Zagranicą do dnia 30.04.2020 r. (włącznie) w formie elektronicznej na adres RN3@polsl.pl, aby mogły zostać ocenione przez wewnętrzną komisję Politechniki Śląskiej.

 

Następnie prace zostaną przekazane pod obrady komisji ekspertów wybranych spośród uczelni zrzeszonych w konsorcjum Progres 3.

 

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w wysokości 1000 zł dla najlepszej pracy.

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3@polsl.pl.

 

Regulamin konkursu

Wzór strony tytułowej abstraktu

Wiadomość utworzona: 2 kwietnia 2020 19:43, autor: Agata Kociszewska
Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2020 10:21, wykonana przez: Agata Kociszewska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą