Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane przez studentów i pracowników Politechniki Śląskiej


Fiat Chrysler Automobiles ogłosił tematy na kolejne edycje konkursu o nagrodę Grupy FCA, promującego prace tematycznie związane z działalnością produkcyjną i rozwojową prowadzoną przez firmy Grupy FCA działające w Polsce. Poniżej są dostępne do pobrania tematy na tegoroczną edycję 2019 oraz na kolejną edycję (na rok 2020).

Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

W konkursie będzie można zgłaszać prace  z obszarów ściśle związanych z tematami wskazanymi przez firmy Grupy FCA.

Istnieje również możliwość, aby tematy były pisane na zamówienie. Prace pisane na zamówienie mogą być częściowo realizowane w fabrykach grupy FCA pod opieką tutora przypisanego do danego tematu. W przypadku wyboru konkretnego tematu proszę o przesłanie maila ze zgłoszeniem (wybrany temat, promotor, student realizujący pracę) na adres: RN3-BWZ@polsl.pl abyśmy mogli zarezerwować ten temat w FCA.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszone mogą być prace, które zostały obronione od dnia 18.07.2018 r. do dnia 17.09.2019 r.

Wnioskodawcą może być promotor lub dziekan.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą do dnia 18.10.2019 r.

Wymagane dokumenty: 

1.Wniosek FCA
2. Praca: inżynierska/ magisterska/ doktorska/ habilitacyjna
- wersja papierowa
- wersja elektroniczna
3. Streszczenie w j. polskim i w j. angielskim
- wersja papierowa
- wersja elektroniczna
4. Opinia promotora
5. CV
6. Poster w formacie A4 dotyczący osiągnięć pracy
7. Inne materiały – wg uznania
8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez autora pracy

Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą (RN3-BWZ), Tel: (32) 237 1944.

Tematy prac - edycja 2019

Tematy prac - edycja 2020

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konkurs FIAT-a 2016