Informacje i procedura 

W związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza uruchomiony został program projakościowy dotyczący inwestycji w rozwój umiędzynarodowienia. Zarządzenie dostępne jest tutaj.

 

Cel programu:

Pobudzenie aktywności wspólnoty Uczelni w zakresie znacznego zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia.

 

Do kogo skierowany jest program:

         -  jednostki podstawowe i ich jednostki wewnętrzne;

         - jednostki ogólnouczelniane;

         - pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej.

 

Wsparcie:

W ramach ww. programu możliwe jest przyznanie dofinansowania w formie dodatku (dla pracownika), umowy cywilno-prawnej (dla studenta lub doktoranta) lub zwiększenia subwencji (dla jednostki uczelni) za aktywności wyszczególnione w Zarządzeniu Nr 25/2021.

 

Procedura złożenia wniosku

Wnioskujący pobiera formularz do edycji w programie MS Word (link do pliku), wypełnia maszynowo (za wyjątkiem) numeru wniosku i drukuje celem przekazania do podpisu kierownikowi jednostki.

Podpis kierownika jednostki na wniosku jest potwierdzeniem sprawdzenia wykonania danej aktywności, za którą wnioskodawca ubiega się o przyznanie finansowania.

Wydrukowany i podpisany wniosek należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą (RN3).

Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły, za wyjątkiem aktywności nr 1 i 2 (patrz Zarządzenie Nr 25/2021). Oceny wniosków dokonuje komisja w składzie: Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Kierownik Biura Rozwoju, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia w ramach dostępnych środków, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, biorąc pod uwagę opinię Komisji.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje i procedura