Do podstawowego zakresu obowiązków Działu Współpracy z Zagranicą (RN3-DWZ) należy:
 • identyfikacja potencjału Uczelni i bieżąca aktualizacja danych pod kątem współpracy międzynarodowej,
 • pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 • przygotowywanie, zawieranie i ewidencjonowanie umów o współpracy międzynarodowej,
 • promocja potencjału Uczelni poprzez udział w międzynarodowych inicjatywach służących organizacji współpracy z zagranicą,
 • udział w organizacji ogólnouczelnianych konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i konkursów o wymiarze międzynarodowym,
 • obsługa pobytu delegacji zagranicznych odwiedzających Uczelnię,
 • opracowywanie sprawozdań w zakresie współpracy z zagranicą,
 • wspieranie realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni poprzez współpracę z osobami kontaktowymi w jednostkach w zakresie współpracy międzynarodowej,
 • organizacja służbowych zagranicznych wyjazdów rektorskich,
 • ewidencjonowanie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających za granicę we współpracy z jednostkami,
 • prowadzenie witryny internetowej Uczelni w języku angielskim,
 • realizacja programu wymiany akademickiej DAAD,
 • obsługa sieci CEEPUS
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dział Współpracy z Zagranicą