Oprogramowanie LabVIEW firmy National Instruments dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Politechniką Śląską oraz firmą National Instruments Poland Sp. z o.o. istnieje możliwość uzyskania oprogramowania LabVIEW ramach umowy licencyjnej NATIONAL INSTRUMENTS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT dla pracowników, pracowni studenckich i studentów następujących jednostek Politechniki Śląskiej:

  • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  • Wydział Mechaniczny Technologiczny
  • Wydział Budownictwa
  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  • Wydział Inżynierii Biomedycznej
  • Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
  • Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Licencja ta przewiduje możliwość instalowania opragramowania LabVIEW tylko na komputerach będących własnością Politechniki Śląskiej bez względu na miejsce ich użytkowania (umowa nie dotyczy prywatnych komputerów pracowników i studentów). Oprogramowanie dostępne jest w angielskiej wersji językowej w wersji na platformę Windows, Linux i Mac OS oraz zawiera nastepujące komponenty

Informacji o sposobie uzyskania licencji udziela:
Arkadiusz Twardoń (arkadiusz.twardon@polsl.pl)
tel. 032 400 3039

Pozyskanie oprogramowania odbywa się poprzez pobranie przez sieć Internet.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oprogramowanie LabVIEW firmy National Instruments dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej