Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Szkolenie okresowe pracowników

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi w tym zakresie. 

Inspektorat BHP organizuje szkolenia okresowe dla pracowników na wniosek kierowników jednostek po zorganizowaniu większej grupy uczestników. 

Wnioski o przeszkolenie pracowników należy składać w formie pisemnej do Inspektoratu BHP  z podaniem imienia i nazwiska pracownika, daty i miejsca urodzenia oraz stanowiska   i jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.
 

Opis stanowiska

Ważność szkolenia okresowego

Czas trwania szkolenia

Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

co najmniej raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

co najmniej raz na 3 lata
chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie przeprowadza się co najmniej raz w roku

Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

co najmniej raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min.

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby

co najmniej raz na 5 lat;

Czas trwania szkolenia- minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45min (w tym 4 godziny ćwiczeń).

Pracownicy administracyjno-biurowi

co najmniej raz na 6 lat
i inni niewymienieni w pkt. 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- co najmniej raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu