Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Procedura powypadkowa wypadku w drodze do lub z pracy

Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wypadku w drodze do pracy lub z pracy, spoczywa na pracowniku, który uległ wypadkowi (wzór zgłoszenia poniżej).

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy następuje na podstawie:

  • oświadczenia poszkodowanego w wypadku,
  • oświadczenia członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia wypadkowego,
  • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  • ustaleń sporządzającego kartę wypadku.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy dokonuje w karcie wypadku Inspektorat BHP (bez obowiązku powoływania zespołu powypadkowego). 

Kartę wypadku sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

 

Zgłoszenie wypadku w drodze         zgloszenie_wypadku.doc

Wyjaśnienia poszkodowanego     wyjasnienia_poszkodowanego.doc

Informacje świadka                          informacje_swiadka nowe.doc

Opinia lekarska                                    opinia_lekarska.doc

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. nr 237, poz. 2015),

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz.1440).

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu