Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Druki Sekcji Płac

 1. PIT-2
 2. Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek 
 5. Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy  
 6. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów  
 7. Certyfikat rezydencji: CFR-1, CFR-2
 8. Oświadczenie studenta/doktoranta do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
 9. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 10. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
 11. Wyrejestrowanie studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego
 12. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym lub pobierającej zasiłek macierzyński
 13. Oświadczenie o przekroczeniu limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (aktywny pdf)  
 14. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  
 15. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny  
 16. Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego  
 17. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat  
 18. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne  
 19. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 20. Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego  
 21. Wniosek o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu  
 22. Oświadczenie dot. zaprzestania pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  
 23. Oświadczenie dot. zaprzestania stosowania podwyższonych kosztów uzyskania  
 24. Wniosek pracownika/zleceniobiorcy dot. poboru zaliczek bez zwolnienia na podatek w 2020 r.  
 25. Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)  
 26. Karta Pracy - typ R  [ pdf ] [ xls ]  (1.01.2007)
  (Od 1.10.2007r. za dodatkowy dyżur w niedzielę i święta bez udzielenia dnia wolnego należy wypłacać jeden dodatek 100% - Uchwała SN z 15.02.2006r.)
 27. Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami Uczelni oraz osobami spoza Uczelni
  1. Umowa zlecenia  (wg zarządzenia 151/2020 z dnia 13.07.2020)
  2. Umowa o dzieło  (wg zarządzenia 151/2020 z dnia 13.07.2020)
 28. Rachunek do umów zlecenia i o dzieło  (wg zarządzenia 151/2020 z dnia 13.07.2020)
 29. Zlecenie przelewu wypłaty za granicę (27.05.2020)  
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu