Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Biuro Rzecznika Patentowego

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Jednostki > Biuro Rzecznika Patentowego > Aktualności > Rozporządzenie MNISW z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym...  

Aktualności: Rozporządzenie MNISW z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym...

Tytuł

Rozporządzenie MNISW z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym... 

Treść

- rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2017 r.

 

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r.
   (wejdzie w życie 1.01.2017 r.)

Patent na wynalazek udzielony na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku przez:

·  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

·  udzielony za granicą
W przypadku wdrożenia wynalazku dodatkowo - 30 punktów


30 punktów
40 punktów

 

Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP lub za granicą na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku15 punktów

 

Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy RP lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej
W przypadku zastosowania wzoru dodatkowo - 10 punktów10 punktów

 

Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe przysługujące jednostce naukowej lub jej pracownikowi
Punktowane jest tylko jedno zastosowanie utworu.10 punktów

dla porównania

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.

Patent na wynalazek udzielony przez UP RP lub udzielony za granicą na rzecz jednostki, której pracownikiem jest twórca wynalazku. Wdrożenie - dodatkowe 25 punktów

25 punktów

 

Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku

15 punktów

 

Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego udzielone przez UP RP lub udzielone za granicą na rzecz jednostki naukowej. Zastosowanie wzoru - dodatkowe 10 punktów

10 punktów

 

Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych

10 punktów

 

Zgłoszenie wynalazku w UP RP lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku

2 punkty

Wygasa

 

Jednostka

Wszystkie 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Utworzony o 2016-04-20 10:27  przez Iwona Szostak 
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-16 12:40 , autor ostatniej modyfikacji: Iwona Szostak