Wykaz patentów i praw ochronnych udzielonych na rzecz Politechniki Śląskiej w 1999 r.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

PL 177 069 udzielony 1999.02.03
P - 308 192 zgłoszony 1995.04.14
Twórca: Andrzej CZAPLA
"Manipulator do komputerowych testów psychologicznych typu Suport Moede'go"

PL 177 497 - 1999.05.31
P - 310 735 - 1995.09.28
Twórca: Andrzej MALCHER
"Układ do pomiaru pola wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego'

Wydział Chemiczny

PL 178 449 - 1999.10.13
P - 306 282 - 1994.12.13
Twórcy: Witold TUGANOWSKI, Wojciech ZIELIŃSKI
Współwłasność: Śląska Akademia Medyczna, Katowice
"Pochodne fosfokreatyny"

PL 178 604 - 1999.12.06
P - 310 958 - 1995.10.13
Twórcy: Roman MAZURKIEWICZ, Mirosława MALEJKA, Anna MAZUREK
"Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,4-oksadiazoli"

PL 177 112 - 1999.04.13
P - 303 556 - 1994.05.20
Twórcy: Maria DZIĘGIELEWSKA, Mirosław FLIGIER, Andrzej KOSSUTH
"Sposób wytwarzania spoiwa w procesie formowania płyt i kształtek z włókien glinokrzemianowych"

PL 177 606 - 1999.06.09
P - 307 971 - 1995.03.31
Twórcy: Stanisław ANIOŁ, Teofil KOROLEWICZ, Jerzy KUBALA
"Sposób odzyskiwania pięciotlenku wanadu ze zużytego katalizatora wanadowego'

PL 176 887 - 1999.02.04
P - 306 649 - 1994.12.30
Twórcy: Janusz WÓJCIK, Andrzej GIERCZYCKI, Piotr SYNOWIEC
"Sposób rozruchu krystalizatora zbiornikowego"

Wydział Elektryczny

PL 178 081 - 1999.09.06
P - 312 904 - 1996.02.21
Twórcy: Adam MAKOSZ, Tadeusz RODACKI
"Sposób i układ sterowania falownikiem prądu"

Wydział Górnictwa i Geologii

PL 176 886 - 1999.01.06
P - 307 919 - 1995.03.28
Twórcy: Włodzimierz SIKORA, Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Jan OSADNIK, Piotr CHELUSZKA
"Urządzenie do badania minerałów skalnych poprzez skrawanie"

PL 176 935 - 1999.02.09
P - 309 072 - 1995.06.09
Twórca: Aleksander KOWAL
"Przekładnia obiegowa z wyrównywaniem rozdziału momentu obrotowego"

PL 177 121 - 1999.04.14
P - 310 482 - 1995.09.13
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Włodzimierz SIKORA, Piotr CHELUSZKA, Jan OSADNIK, Edward KUSAK, Andrzej SKRZYPIEC
"Organ urabiający do kombajnu ścianowego oraz sposób skrawania skał za pomocą organu urabiającego"

PL 177133 - 1999.04.14
P - 310 481 - 1995.09.13
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Włodzimierz SIKORA, Piotr SOBOTA, Piotr CHELUSZKA, Jan OSADNIK, Jerzy GRUSZCZYK, Franciszek STANICZEK, Maciej KORCZYŃSKI, Antoni SZAFRON
"Głowica urabiająca do kombajnu chodnikowego oraz sposób skrawania skał za pomocą głowicy urabiającej"

PL 177 644 - 1999.06.08
P - 309 737 - 1995.07.19
Twórca: Aleksander KOWAL
"Łożysko toczne promieniowo-obwodowe"

PL 178 576 - 1999.10.05
P - 310 479 - 1995.09.13
Twórcy: Włodzimierz SIKORA, Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Jan OSADNIK, Piotr CHELUSZKA
"Urządzenie do badania minerałów skalnych poprzez skrawanie"

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

PL 177 817 - 1999.07.26
P - 308 498 - 1995.05.04
Twórcy: Ewald WYSTEMP, Joachim KOZIOŁ
"Sposób zmniejszenia ususzki produktów spożywczych poddawanych procesom chłodniczym"

PL 178 464 - 1999.11.02
P - 312 009 - 1995.12.20
Twórca: Zygmunt ZIELIŃSKI
"Urządzenie do rozpylania paliw stałych"

RU 57 791 - 1999.09.14
W - 109 492 - 1994.12.07
Twórcy: Józef CZEPIEL, Tadeusz CHMIELNIAK, Eugeniusz BOBIEC, Grzegorz CHOWANIEC, Józef CZEPIEL, Franciszek GRAMATYKA
"Młyn węglowy"

Wydział Matematyczno-Fizyczny

PL 176 712 - 1999.02.02
P - 306 613 - 1994.12.28
Twórcy: Marian A. NOWAK, Barbara LONCIERZ
"Sposób wyznaczania czasu życia nośników ładunku elektrycznego w półprzewodnikach"

Wydział Mechaniczny Technologiczny

RU 57 780 - 1999.10.07
W - 109 842 - 1995.12.11
Współwłaściciel: ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa
Twórcy: Stanisław JURA, Jerzy KILARSKI, Andrzej KULPA, Henryk JADAMUS, Andrzej STUDNICKI, Jacek SUCHOŃ
"Separator palnika pyłowego"

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u1999