Wykaz patentów i praw ochronnych udzielonych na rzecz Politechniki Śląskiej w 2002 r.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

PL 184703 - 2002.06.05
P - 321 351 z 1997.07.25
Twórcy: Zygmunt ZIELIŃSKI, Antoni ZAJDEL, Zbigniew KOCHEL, Jerzy CHACHUŁA, Jan PORAKA, Karol SZCZYGIEŁ
"Rozpylacz cieczy"

PL 185450 - 2002.12.02
P - 313 420 - 1996.03.20
Twórcy: Korneliusz MIKSCH, Piotr OSTROWSKI
"Sposób wyznaczania wskaźnika aktywności procesów życiowych osadu czynnego"

Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu

PL 184416 - 2002.04.05
P - 322 311 - 1997.09.24
Współwłaściciel: Fabryka Okładzin Ciernych FOMAR ROULUNDS S.A., Marki
Twórcy: Jerzy MYALSKI, Izabela HYLA, Józef ŚLEZIONA, Gabriela KOTLARSKA-KRYSIAK, Janusz SOKOŁOWSKI, Józef WYDRYSZEK, Marianna BIELECKA, Jan ROMANKIEWICZ, Mariusz BIJAK
"Sposób wytwarzania materiału ciernego na okładziny hamulcowe i sprzęgłowe"

PL (brak numeru - wygasł) - 2002.07.02
P - 321 230 - 1997.07.18
Twórcy: Danuta KRUPKA, Barbara TOCZKO
"Sposób odzyskiwania srebra ze zużytych materiałów światłoczułych, zwłaszcza ze zużytych taśm filmowych"

PL 184889 - 2002.08.01
P - 330 049 - 1998.12.01
Twórcy: Adam GIEREK, Aleksander SMOLIŃSKI, Maciej ZIOB, Henryk KOHS, Adam WODZIŃSKI, Franciszek NOWAK
"Żeliwo odporne na ścieranie udarowo-abrazyjne, przeznaczone zwłaszcza na mielniki młynów"

PL 185037 - 2002.10.07
P - 305 379 - 1994.10.07
Twórcy: Jerzy TOMECZEK, Jan GÓRAL, Bogusław GRADOŃ
"Sposób obniżenia tlenków azotu emitowanych z pieców wysokotemperaturowych za pomocą palnika dyfuzyjnego na gaz ziemny"

PL 185264 - 2002.10.07
P - 307 871 - 1995.03.03
Twórcy: Danuta BARON-HANKE, Remigiusz SOSNOWSKI, Jerzy ŁABAJ
"Sposób rafinacji cynku twardego"

PL 185167 - 2002.11.06
P - 321 218 - 1997.07.17
Współwłaściciel: Zakłady Górniczo Hutnicze BOLESŁAW, Bukowno
Twórcy: Danuta KRUPKOWA, Janusz WŁÓCH, Mirosław FATYGA, Bogusław OCHAB, Mirosław INDYKA, Leszek STENCEL, Andrzej KULANTY, Jerzy NOWAK
"Sposób przerobu piasków cynkowych przy hydrometalurgicznym otrzymywaniu cynku"

PL 185265 - 2002.12.03
P - 316 230 - 1996.09.20
Twórcy: Adam GIEREK, Tadeusz KARWAN
"Sposób odmiedziowania żużla z pieca zawiesinowego"

RU 59 222 - 2002.02.11
W - 107 262 - 1997.11.04
Współwłaściciel: Zakłady Rowerowe ROMET S.A. Zakład R - 5, Wałcz,
Twórca: Aleksander UBYSZ, Roman DORENDA
"Piasta rowerowa"

RU 59 412 - 2002.07.04
W - 107 301 - 1997.11.19
Twórcy: Andrzej WYCIŚLIK, Remigiusz SOSNOWSKI
"Pokrywka naczynia kraterowego do analizy chemicznej małych objętości roztworów próbek metoda absorpcji atomowej"

Zarejestrowane znaki towarowe
Znak Towarowy - R-138307 - 2002.05.29
Z - 199861 - 1999.03.29
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Znak Towarowy - R-140376 - 2002.10.18
Z - 203376 - 1999.06.14
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2002