Wykaz patentów i praw ochronnych udzielonych na rzecz Politechniki Śląskiej w 2003 r.

Wydział Chemiczny

PL 186679 - 2003.05.07
P - 327378 - 1998.07.08
Współwłaściciel: ELMAR-ZREMB S.A. Gliwice
Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Wiesław BIAŁOWĄS, Jerzy STARCZEWSKI, Andrzej SZYDŁO, Henryk STEFANEK, Marian KORCZYŃSKI, Czesław JAKSIK,
Kazimierz BODORA, Mariusz MINKINA, Czesław PAWŁOWSKI
"Zasypka smarująco-izolacyjna dla ciągłego odlewania stali"

PL 186234 - 2003.05.07
P - 319108 - 1997.03.20
Twórcy: Andrzej KOSSUTH, Mirosław FLIGIER, Monika TLATLIK
"Sposób wytwarzania 9 hydratu etylenodiaminotetraoctanu dimagnezu"
Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego

PL 185871 - 2003.03.04
P - 321408 - 1997.07.29
Twórcy: Wiesław SZEJA, Jan HEHLMANN, Wiesława SPECJAŁ, Wiesław ŻYLIK, Tadeusz STOKŁOSA, Marek SADŁOWSKI, Tomasz ZŁOTOWSKI, Marek MARKIEWICZ, Marian DACHOWSKI
"Sposób i układ ekstrakcji olejów smarowych"

Wydział Górnictwa i Geologii

RU 59958 - 2003.04.03
W - 113763 - 1997.08.19
Twórcy: Aleksander KOWAL, Antoni SKOĆ, Jacek SPAŁEK, Jerzy STACHURSKI, Józef SUCHOŃ
"Przekładnia obiegowa"

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

PL . 187319 - 2003.12.03
P - 327376 - 1998.07.08
Twórcy: Korneliusz MIKSCH, Joanna SURMACZ-GÓRSKA, Piotr OSTROWSKI
"Przyrząd pomiarowy z przepływem monokierunkowym do wyznaczania wskaźnika intensywności procesów życiowych osadu czynnego, zwłaszcza w biotechnologii"

PL .187316 - 2003.12.03
P - 327377 - 1998.07.08
Twórcy: Korneliusz MIKSCH, Joanna SURMACZ-GÓRSKA, Piotr OSTROWSKI, Krzysztof PAWEŁEK, Mirosław WĘDRYCHOWICZ
"Przyrząd pomiarowy o działaniu okresowym do wyznaczania aktywności oddechowej osadu czynnego in-situ, zwłaszcza w biotechnologii"

Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu

PL 187787 - 2003.12.15
P - 330 048 - 1998.12.01
Twórcy: Adam GIEREK, Aleksander SMOLIŃSKI, Maciej ZIOB, Henryk KOHS, Adam WODZIŃSKI, Franciszek NOWAK
"Sposób wytwarzania łatwo hartowalnych odlewów z niskostopowego żeliwa białego odpornego na zużycie ścierne, zwłaszcza na mielniki"

Zarejestrowane znaki towarowe

Znak towarowy R-141749 - 2003.01.07
Z-204036 - 1999.06.28
Katedra Budowy Maszyn

Znak towarowy R-142074 - 2003.01.31
Z-203788 - 1999.06.23
Wydział Chemiczny

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2003