Wykaz patentów udzielonych na rzecz Politechniki Śląskiej w 2007r.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 

 

1. Patent nr.194827 udz.26.01.2007

P-344029 z dn. 20.11.2000

Twórca: Dariusz Kania

Tytuł: „Sposób kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych realizowanych w strukturach programowalnych ze stałych H,L lub programowalnych poziomem aktywności wyjścia”

 

2. Patent nr. 197977 udz.12.11.2007

P-353119 z dn. 2.04.2002

Twórca: Michał Salecki

Tytuł: „Sposób pomiaru opadów atmosferycznych pluwiometrem pływakowym

 

 

Wydział Budowlany

 

1. Patent nr. 198445 udz.12.12.2007

P-338865 z dn. 6.03.2000

Twórca: Jerzy Weseli, Stefan Pradelok, Piotr Gabryś, Jan Jasiulek

Tytuł: „Sposób zabezpieczenia lin odciągowych masztu

 

 

Wydział Chemiczny

 

1. Patent nr 195034 udz. dn.16.01.2007

P-341494 z dn. 14.07..2000

Twórca:  Andrzej Mianowski, Anna Tokarska, Piotr Kałyniak

Tytuł: „Zastosowanie adytywu mineralnego do termicznego rozkładu odpadowych olefin”

Współuprawniony: AGROB-EKO oraz Andrzej Mianowski

 

2. Patent nr 194794 udz. dn.22.01.2007

P-347168 z dn.11.04.2001

Twórca: Jan Hehlmann, Kazimierz Nakonieczny, Tadeusz Maj, Jerzy Maślanka, Jan Bury,  Piotr Borsz, Czesław Olczak

Tytuł: „Sposób mokrego gaszenia koksu”

Współuprawniony ZK Zdzieszowice, PMT MULTICON

 

3.  Patent nr 196818 udz. 25.07.2007

 P- 355434 z dn.9.08.2002  

Twórca: Wiesława Specjał, Wiesław Szeja, Grzegorz Kubosz, Marta Stechman, Józef Sołtys, Piotr Wasilewski

Tytuł: „Sposób rafinacji olejów przepracowanych”

 

4.  Patent nr 197974 udz.13.11.2007

 P- 351152 z dn.12.12.2001  

Twórca: Andrzej Wojewódka, Viktor Kravets, Aleksiej Vovk

Tytuł: „Sposób i aparat do pomiaru energetycznych charakterystyk materiałów wybuchowych

 

5.  Patent nr 198322 udz.14.12.2007

 P- 357577 z dn.6.12.2002  

Twórca: Wiesław Szeja, Stefania Fiszer, Piotr Niemiec, Anna Kucharczyk

Tytuł: „Sposób otrzymywania epoksydowanych olejów roślinnych

 

6. Patent nr 198574 udz.28.12.2007

 P- 367547 z dn.26.04.2004  

Twórca: Stefan Baj, Agnieszka Siewniak

Tytuł: „Sposób otrzymywania nadtlenków dialkilowych

 

7. Patent nr 198573 udz.28.12.2007

 P- 368148 z dn.21.05.2004  

Twórca: Stefan Baj, Anna Chrobok

Tytuł: „Sposób otrzymywania nadtlenków dialkilowych i nadtlenoestrów

 

  

Wydział Elektryczny

 

1. Patent nr 194764 udz. 16.01.2007

P-344904 z dn.29.12.2000

Twórca: Tadeusz Gąsiorowski, Tadeusz Glinka

Tytuł: „Sposób i stanowisko diagnostyczne uzwojenia wirnika silnika indukcyjnego klatkowego”

 

2. Patent nr 195447 udz. 23.03.2007

P-348378 z dn. 27.06.2001

Twórca: Tadeusz Glinka, Aleksander Fręchowicz

Tytuł: „Układ sterowania prędkością obrotową bezszczotkowego silnika prądu stałego”

 

3. Patent nr 196044 udz.24.04.2007

P-344499  z dn.11.12.2000

Twórca: Wiesław Puks, Tadeusz Glinka, Romuald Grzenik, Zygmunt Mołoń, Jerzy Wacowski

Tytuł: „Urządzenie elektromechaniczne do treningu oporowego”

 

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

1. Patent nr 197731 udz. dn. 25.10.2007

P-348833 z dn. 19.07.2001

Twórca: Piotr Adamiec, Stanisław Koczy, Sławomir Strąk, Dietmar Wąs, Roman Wons

Tytuł: „Sposób zabezpieczenia wytwarzanych spawanych rur, ożebrowanych przed przepaleniem

Współuprawniony INSTAL

 

2. Patent nr 197636 udz. dn. 25.10.2007

P-348212 z dn. 19.06.2001

Twórca: Jerzy Myalski, Józef Śleziona, Andrzej Posmyk

Tytuł: „Sposób wytwarzania kompozytowego materiału ciernego na osnowie aluminiowej

 

3. Patent nr 197727 udz. dn. 29.11.2007

P-356734 z dn. 18.10.2002

Twórca: Wiesław Chladek, Franciszek Grosman, Tomasz Lipski, Stanisław Majewski, Piotr Majewski

Tytuł: „Złącze do mocowania ruchomych implantoprotez zębowych

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

1. Patent nr 197561 udz. dn. 27.09.2007

P-351700 z dn. 14.01.2002

Twórca: Marek Pronobis

Tytuł: „Pęczki wymiennika ciepła”

 

2. Patent nr  198122 udz. dn. 16.10.2007

P-340858 z dn. 17.06.2000

Twórca: Małgorzata Musiał-Wojciechowska

Tytuł: „Sposób wentylacji z odzyskiem ciepła i okresowym chłodzeniem dla budynków wielokondygnacyjnych”

 

3. Patent nr  198693  udz. dn. 28.12.2007

P-348377 z dn. 27.06.2001

Twórca: Krzysztof Barbusiński

Tytuł: ”Sposób oczyszczania stężonych ścieków przemysłowych, zwłaszcza ścieków opornych na biodegradację

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

1. Patent nr 195424 udz. dn. 23.03.2007

P-341730 z dn. 25.07.2000

Twórca: Andrzej Klimpel

Tytuł: „Sposób badania przyczepności warstwy wierzchniej do podłoża"

 

2. Patent  nr 195425   udz. dn. 22.03.2007

P-341719  z dn. 25.07.2000

Twórca: Andrzej Klimpel

Tytuł: „Sposób badania wytrzymałości złączy krzyżowych prętów zgrzewanych i spawanych"

 

3. Patent nr 196404  udz. 9.07.2007

P-346354 z dn.07.03.2001

Twórca: Andrzej Klimpel

Tytuł: „Sposób spawania laserem złączy z aluminium i stopów aluminium”

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2007