Wykaz patentów udzielonych na rzecz Politechniki Śląskiej w 2009 r.

Wydział Budownictwa

 

1. Patent nr 203058- udz. dn.16.03.2009

P-352535 z dn. 28.02.2002

Twórca: Włodzimierz Starosolski

Tytuł:” Element do zbrojenia na przebicie ”

 

 

Wydział Chemiczny

 

1. Patent nr 203324 - udz. dn.18.02.2009

P-371077 z dn. 08.11.2004

Twórca: Andrzej Mianowski, Krzysztof Rogoń, Marek Winter, Wojciech Kaczmarzyk  ,

Elżbieta Wojtowicz, Tomasz Siudyga

Tytuł:” Sposób roztwarzania lub zagęszczania tworzyw sztucznych”

 

2. Patent nr 202573 - udz. dn.18.02.2009

P-351334 z dn. 21.12.2001

Twórca: Andrzej Kossuth, Mirosław Flinger, Maria  Dzięgielewska

Tytuł:” Sposób wytwarzania dobrze sączalnego diwodoroetylenodiaminotetraoctanu strontu – woda (2/7) ”

 

3. Patent nr 203092- udz. dn.12.03.2009

P-366494 z dn. 22.03.2004

Twórca: Wojciech Zieliński, Agnieszka Kudełko

Tytuł:” Sposób otrzymywania 5-nitrogwajakolu ”

 

4. Patent nr 203589- udz. dn.25.03.2009

P-363780 z dn. 27.11.2003

Twórca: Andrzej Mianowski, Krzysztof Rogoń, Marek Winter, Wojciech Kaczmarzyk, Tomasz Siudyga

Tytuł:” Sposób termodestrukcji odpadowych poliolefin ”

 

Wydział Elektryczny

 

1. Patent nr 203280 - udz. dn.26.03.2009

P-347646 z dn. 18.05.2001

Twórca: Zbigniew Kaczmarczyk, Marcin Kasprzak, Bogusław Grzesik

Tytuł:” Układ sterowania optymalizujący pracę falownika klasy E przy odbiorniku o zmiennych parametrach ”

 

 

2.Patent nr 203843- udz. dn. 16.06.2009

P-353815 z dn. 10.05.2002

Twórca: Lesław Topór-Kamiński

Tytuł:” Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej ze sprzężeniem wewnętrznym”

 

 

3.Patent nr 205008- udz. dn. 20.10.2009

P-361122 z dn. 07.07.2007

Twórca: Lesław Topór- Kamiński, Piotr Helajn

Tytuł:” Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej złączowej”

4.Patent nr 205678 udz. dn. 21.12.2009

P-371956 z dn. 28.12.2004

Twórca: Bogusław Grzesik, Mariusz Stępień

Tytuł:” Transformator współosiowy modularny silnie sprzężony HTS”

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii

 

1. Patent nr 203376- udz. dn.20.02.2009

P-377366 z dn. 30.09.2005

Twórca: Piotr Głuch

Tytuł:” Połączenie siatki zgrzewanej ”

 

2. Patent nr 203375- udz. dn.25.02.2009

P-377365 z dn. 30.09.2005

Twórca: Piotr Głuch

Tytuł:” Kotew strunowa iniekcyjna ”

 

3. Patent nr 203377- udz. dn.25.02.2009

P-377367 z dn. 30.09.2005

Twórca: Piotr Głuch, Bogumiła Głuch

Tytuł:” Kotew prętowa iniekcyjna i sposób zabudowy kotwi iniekcyjnej ”

 

4. Patent nr 202231- udz. dn.25.03.2009

P-355058 z dn. 15.07.2002

Twórca: Aleksander Kowal, Krzysztof Filipowicz, Jacek Spałek

Tytuł:” Gniazdo protezy kończyny dolnej ”

 

5.Patent nr 203884 - udz. dn. 22.05.2009

P-361481 z dn. 28.07.2003

Twórca: Władysław Gluza, Krystian Kalinowski

Tytuł:” Sposób pomiaru gęstości energii odkształcenia do oceny wytrzymałości zmęczeniowej materiału w ujęciu energetycznym”

 

6.Patent nr 203885 - udz. dn. 22.05.2009

P-361482 z dn. 28.07.2003

Twórca: Władysław Gluza, Krystian Kalinowski

Tytuł:” Układ automatycznej stabilizacji gęstości energii odkształcenia do oceny wytrzymałości zmęczeniowej materiału w ujęciu energetycznym”

 

 

7.Patent nr 204388- udz. dn. 26.06.2009

P-371695 z dn. 10.12.2004

Twórca: Jan Golonka, Sławomir Świętek, Aleksander Lutyński

Tytuł:” Sposób uzyskiwania jednorodnej i pomniejszonej próbki materiału, zgłasza węgla kamiennego”

Współuprawiony: Carboautomatyka

 

8.Patent nr 205631 udz. dn. 20.12.2009

P-371694 z dn. 10.12.2004

Twórca: Jan Golonka, Sławomir Świątek, Aleksander Lutyński

Tytuł:” Urządzenie do pobierania z przenośnika próbek materiałów sypkich”

 

Współuprawniony: Carboautomatyka

 

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny

 

1. Patent nr 203823- udz. dn. 06.05.2009

P-359280 z dn. 21.03.2003

Twórca: Marian Urbańczyk, Czesław Jakubik, Tadeusz Pustelny, Stanisław Kochowski, Jerzy Bodzenta

Tytuł:” Hybrydowy sensor wodoru z akustyczną falą powierzchniową”

 

2. Patent nr 203784 - udz. dn. 22.05.2009

P-360923 z dn. 27.06.2003

Twórca: Jerzy Bodzenta, Stanisław Kochowski, Wiesław Jakubik, Marian Urbańczyk

Tytuł:” Optyczno-oporowy czujnik i sposób pomiaru stężenia wodoru w oleju”

 

 

3.Patent nr 204036- udz. dn. 26.06.2009

P-363812 z dn. 1.12.2003

Twórca: Marian Urbańczyk, Wiesław Jakubik

Tytuł:” Sposób wyznaczania koncentracji wodoru w hybrydowym czujniku wodoru z akustyczną falą powierzchniową”

 

4.Patent nr 204016- udz. dn. 26.06.2009

P-364256 z dn. 29.12.2003

Twórca: Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Marian Urbańczyk

Tytuł:” Światłowodowy czujnik i sposób pomiaru stężenia wodoru w różnych środowiskach”

 

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

1.Patent nr 202520 - udz. dn.16.02.2009

P-356038 z dn. 13.09.2002

Twórca: Andrzej Klimpel, Aleksander Lisiecki

Tytuł:” Sposób wytwarzania warstwy wierzchniej o wysokiej twardości na wyrobach z tytanu i jego stopach”

 

2. Patent nr 203591- udz. dn.24.04.2009

P-354382 z dn. 10.06.2002

Twórca: Mirosław Cholewa

Tytuł:” Sposób modyfikacji właściwości metali o stopów w stanie ciekłym ”

 

 

Wydział Transportu

 

1. Patent nr 203790 udz. dn. 15.04.2009

P-366689 z dn. 29.03.2004

Twórca: Andrzej Posmyk

Tytuł:” Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na aluminium i jego stopach”

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2009