Wykaz udzielonych patentów w roku 2010 

 

Wydział Budownictwa

1. Patent nr 207173 udz. dn. 24.05.2010

P-361506 z dn. 30.07.2003

Tytuł:” Stalowa wkładka wzmacniająca strefę ścinania w elementach  żelbetowych”

Twórca: Wiesław ZAMOROWSKI

 

Wydział Chemiczny

1.Patent nr 206383   udz. dn. 25.03.2010

P-383036 z dn. 30.07.2007

Tytuł: Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy   jonowych

Współtwórcy: Stefan BAJ, Anna CHROBOK

 

2.Patent nr 206697 .udz. dn. 22.04.2010

P- 375 332 z dn. 24.5.2005

Tytuł: Sposób i układ do wytwarzania estrów kwasów karboksylowych oraz gliceryny technicznej

Współtwórcy: Wiesław SZEJA, Jan HEHLMANN,

 

3. Patent nr  207135 udz. dn. 26.05.2010

P- 388368 z dn. 30.04.2002

Tytuł: Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej

Twórca : Marian TUREK

 

 4. Patent nr: 207136 udz. dn. 30.04.2010      

 P-388389   dn. 30.4 2002

 Tytuł: Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej

 Twórca : Marian TUREK

 

 5. Patent nr. 207070 udz. dn.26.05.2010

 P353699  z dn. 30.04.2002

 Tytuł : Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej

 Twórca: Marian TUREK

 

 6. Patent nr 207089 udz. dn. 28.06.2010

 P364648 z dn. 30.01.2004

Tytuł: Sposób doprowadzania i odbioru płynu zwłaszcza gazu z reaktora

 Współtwórcy:JanTHULLIE, Marian BODZEK, Monika KURPAS, Alicja KOCUR,          Andrzej JARZĘBSKI

 

7. Patent nr 207736 udz. dn. 21.09.2010

P-379251 z dn. 21.03.2006

Tytuł: Sposób i urządzenie do mokrego rozdrabniania materiałów ziarnistych

Współtwórcy: Jan HEHLMANN, Maciej JODKOWSKI

 

8. Patent nr 208464 udz. dn. 02.12.2010

P-382923 z dn. 16.07.2007

Tytuł: Kompozycja mieszaniny do usuwania toksycznych jonów glinu z gleby

Współtwórcy: Jerzy CIBA, Maria ZŁOTAJKIN, Monika SKWIRA

 

9. Patent nr 208355 udz. dn. 16.11.2010

P-384340 z dn. 28-01-2008

Tytuł: Sposób utleniania polietylenu wysokiej gęstości w fazie stałej

Współtwórcy:Jan Zawadiak, Zbigniew Stec, Adam Marek, Helmut Klein, Kazimierz Bodora

Współuprawniony:EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  

Wydział Elektryczny

1. Patent nr 207551 dn. 12.08.2010

P- 379746 z dn, 27.05.2006

Tytuł: Generator elektryczny

Współtwórcy: Tadeusz GLINKA, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Stanisław PIECUCH

  

Wydział Górnictwa i Geologii

 1.Patent nr 206646 udz. dn. 27.04.2010

 P- 358318 z dn. 17.01.2003

 Tytuł: „ Wkładka kompozytowa do stawu biologicznego człowieka

 Współtwórcy: Aleksander KOWAL, Krzysztof FILIPOWICZ

 

2. Patent nr 207320 udz. dn. 19.07.2010

P-378766 z dn. 19.01.2006

Tytuł: Bęben napędowy ze sprzęgłem

Współtwórcy: Krzysztof FILIPOWICZ, Aleksander KOWAL, Marian DOLIPSKI,

                     Piotr SOBOTA   

 

3. Patent nr 207313 udz. dn. 25.07.2010

P-380307 z dn. 25.07.2006

Tytuł: Bęben napędowy z metalowym sprzęgłem dwukierunkowym podatnym skrętnie

 Współtwórcy: Krzysztof FILIPOWICZ, Aleksander KOWAL

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

1.Patent nr 206517 udz. dn. 14.03.2010

P-364255 z dn. 29.12.2003

Tytuł: Sposób recyklingu szyb kolejowych

Współtwórcy: Jerzy MYALSKI., Sławomir BEKLER, Józef ŚLEZIONA 

Współuprawniony:BISTAL – Bielsko Biała

 

2.Patent nr 207272 udz. dn. 7.07.2010

P- 369859         z dn. 02.09.2004

Tytuł: Złącze do implantologicznego systemu stabilizacji całkowitych dośłuzowych protez             zębowych

Współtwórcy: Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Tomasz CZĄSTKIEWICZ, Jacek KASPERSKI, Jarosław ŻMUDZKI      

 

3. Patent nr 208107  udz. dn. 19.10.2010

P-372640 z dn. 07.02.2005

Tytuł: Przyrząd do pomiaru podatności błony śluzowej jamy ustnej

Współtwórcy: Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Jacek KASPERSKI, Lucjan KLIMEK, Tomasz LIPSKI

Współuprawniony: Sląska Akademia Medyczna

 

4. Patent nr 208310 udz. 26.11.2010

P-372231 z dn. 13.01.2005

Tytuł:Sposób przeróbki plastycznej metodą wyciskania zwłaszcza stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl

Współtwórcy: Janusz CEBULSKI, Kazimierz TYTKO

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

1. Patent nr 206064   udz. dn. 23.02.2010

P-377910 z dn. 31.10.2005

Tytuł: Wirnik pompy o swobodnym przepływie

Twórca: Jerzy ROKITA

 

2.Patent nr 206567 udz. dn. 20.04.2010

P-379884 z dn. 7.06.2006

Tytuł: Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zwłaszcza z wykorzystaniem ogniwa paliwowego skojarzonego z ogniwem termoelektrycznym Peltiera

Twórca: Włodzimierz OGULEWICZ

 

3. Patent nr  207265  udz. 7.07,2010

P-370846  z dn. 22.10.2004

Tytuł: Turbina wodna o przekroju poprzecznym

Współtwórcy: Jan DĘBIEC, Maciej ZARZYCKI, Jan RDUCH

 

4. Patent nr 207243 udz. 14.07.2010

P-370845 z dn. 22.10.2005

Tytuł: Turbina wodna o przepływie poprzecznym

Współtwórcy:  Jan DĘBIEC,  Maciej ZARZYCKI, Jan RDUCH

 

5. Patent nr 207838 udz. 27.09.2010

P-363671 z dn. 24.11.2003

Tytuł: Pompa odśrodkowa wielkostopniowa

Współtwórcy: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS

 

6. Patent nr 208089 udz. 19.10.2010

P-380221 z dn. 17.07.2006

Tytuł: Przemysłowy przyrząd pomiarowy do wyznaczania in-situ szybkości zużycia tlenu napowietrzonej próbki osadu czynnego zwłaszcza w biotechnologii

Współtwórcy: Piotr OSTROWSKI, Korneliusz MIKSCH, Joanna SURMACZ-GÓRSKA, Krzysztof KAWA

 

7. Patent nr 207937 udz. 19.10.2010

P-380366 z dn. 03.08.2006

Tytuł:Sposób unieszkodliwiania odpadowych pestycydów

Twórca: Jolanta BIEGAŃSKA

 

8. Patent nr 207968  udz. 21.10.2010

P-365432  z  dn. 20.02.2004

Tytuł: Zespół tarczy odciążającej siłę osiową w wirnikowej sprężarce promieniowej

Współtwórcy: Andrzej KORCZAK, Włodzimierz MARCINKIWSKI, Grzegorz PECZKIS

 

9. Patent nr 208085  udz. 05.11.2010

P-378045  z  dn. 14.11.2005

Tytuł:  Sonda do quasi ciągłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekranu zwłaszcza w kotłach z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NOx  

Współtwórcy: Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Sylwester KALISZ, Robert WEJKOWSKI, Krystian THOMA

 

10. Patent nr 208049 udz. 10.11.2010

P-379723 z dn. 18.05.2006

Tytuł:Rurka uśredniająca do ciągłego pomiaru strumienia płynu zwłaszcza w rurociągach

Współtwórcy: Piotr OSTROWSKI, Daniel WĘCEL

 

11. Patent nr 208695 udz. 13.12.2010

P-381901 z dn. 05.03.2007

Tytuł:Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą "in situ", wspomaganej biopreparatami

Współtwórcy: Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ, Korneliusz MIKSCH 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

1.Patent nr 206465 udz. dn. 14.04.2010

P- 379525 z dn. 25.4.2006

Tytuł: Lanca do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali

Współtwórcy: Jan JEZIERSKI, Jan SZAJNAR, Krzysztof  JANERKA

 

2.Patent nr 206874 udz. dn. 26.05.2010

P-378845  z dn. 30.01.2006

Tytuł: Bezołowiowy mosiądz wieloskładnikowy

Współtwórcy: Marcin KONDRACKI, Józef GAWROŃSKI, Jan SZAJNAR

   

3. Patent nr 207497 udz. dn.  14.07.2010

P-365968 z dn. 8.03.2004

Tytuł: Sposób napawania laserowego z regulacja składy chemicznego napoiny

Twórcy: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI, Tomasz KIK

 

4.Patent nr 207496 udz. dn. 14.07.2010

P-366268 z dn. 15.03.2004

Tytuł: Sposób napawania laserowego warstwy gradientowej

Twórcy: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI

 

5. Patent nr 208062 udz. dn. 11.10.2010

P-368026 z dn. 17.05.2004

Tytuł: Dysza do podawania proszku w procesie napawani alaserowego

Twórcy: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian Janicki

 

  

Centrum Inżynierii Biomedycznej

1.Patent nr 206906 udz. dn. 9.06.2010

P- 364944 z dn. 9.02.2004

Tytuł: Stabilizator płytkowy do leczenia złamań żuchwy

Twórcy: Romuald BĘDZIŃSKIi, Krzysztof ŚCIGAŁA, Jan MARCINIAK, Anna ZIĘBOWICZ, Jerzy CIEPLAK

 

2. Patent nr 206905 udz. dn. 9.06.2010

P-364945 z dn. 9.02.2004

Tytuł: Wkręt kostny stabilizatora płytkowego do leczenia  złamań żuchwy

Twórcy: Romuald BĘDZIŃSKI, Kryzsztof ŚCIGAŁA, Jan MARCINIAK, Anna ZEBOWICZ, Jerzy CIEPLAK

 

Centrum Naukowo-Dydaktyczne

1. Patent nr 208498 udz. dn. 15.12.2010

P-380059 z dn. 28.06.2006

Tytuł: Sposób magazynowania zwłaszcza wodoru i materiał magazynujący zwłaszcza wodór

Współtwórcy: Marian NOWAK, Piotr SZPERLICH        

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2010