Wykaz patentów udzielonych na rzecz Politechniki Śląskiej w 2011 r.

 

 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

1. Patent nr 209736 udz. dn.6.05.2011

    P375251 z dn. 20.05.2005

    Twórca: Grzegorz WIECZOREK

    Tytuł:"Sposób i urządzenie do transmisji i odbioru sygnałów o          

    rozproszonym widmie"

 

 2. Patent nr 210 626 udz. dn. 24.08.2011

     P379604 z dn.04.05.2006

     Twórca: Adam KRISTOF

     Tytuł:"Układ stopnia końcowego przeciwsobnego wzmacniacza mocy"    

 

3. Patent  nr  211645  udz. dn. 28.12.2011

    P383906 z dn. 28.11.2007

    Twórca: Grzegorz Wieczorek

    Tytuł:"Sposób i urządzenie do pomiaru wartości skutecznej szumu

    białego"

  

 

Wydział Chemiczny

 1. Patent nr 209056 udz. dn. 22.02.2011

    P380252 z dn. 19.07.2006

    Twórcy: Stefan BAJ, Agnieszka SIEWNIAK

    Tytuł:"Sposób otrzymywania nadtlenków organicznych"

 

 2. Patent nr 209082 udz. dn. 17.02.2011

     P377098 z dn. 16.09.2005

    Twórcy: Marian TUREK, Piotr DYDO, Jolanta TROJANOWSKA

    Tytuł:"Sposób usuwania boru z wody lub ścieków"

 

3. Patent nr 209728 udz. dn. 15.04.2011

    P383589 z dn. 22.10.2007

    Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Izabela BARANIEC, Jacek KIJEŃSKI,

    Tytuł:" Sposób roztwarzania tworzyw sztucznych"

 

4. Patent nr 210270 udz. dn.9.06.2011

    P384927 z dn.14.04.2008

    Twórcy: Jan HEHLMANN, Wojciech MOKROSZ, Maciej JODKOWSKI,

                Andrzej SZLĘK, Krystyna KUBICA, Marek KACZMAREK,

                Eugeniusz FENGIER, Michał KUDERKA

     Tytuł:"Sposób i kocioł do kontrolowanego spalania paliw"

Współuprawniony: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości,  Ostrów Wielkopolski

 

  

5. Patent nr 210358 udz. dn 21.07.2011

    P-384961 z dn. 10.03.2008

    Twórcy: Andrzej WOJEWÓDKA, Marcin ROMANOWSKI,

                Janusz BEŁZOWSKI, Stanisław KUDŁA

    Tytuł:"  Mieszanina pirotechniczna inicjowana laserowo i jej zastosowanie

Współuprawniony: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle

 

6. Patent nr 210 457 udz. dn. 9.08.2011

    P379344 z dn. 31.03.2006

    Twórcy: Jan HEHLMANN, Dominik BANIA

    Tytuł:"Sposób i chłodnia do bezprzeponowego chłodzenia wody za pomocą powietrza"

 

7. Patent nr 210 543 udz. dn. 19.08.2011

    P384953 z dn. 26.02.2008

    Twórcy: Andrzej WOJEWÓDKA, Janusz BEŁZOWSKI, Karol KOŻUCH,

    Tytuł:"Materiał wybuchowy inicjujący i jego zastosowanie" 

 

8. Patent nr  210 557 udz. dn. 25.08.2011

    P386002 z dn. 28.07.2008

    Twórcy: Andrzej WOJEWÓDKA, Ewelina MISZTAL, Jacek MISZTAL,

                 Janusz BEŁZOWSKI

    Tytuł:"Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opóźniająca o stabilnej prędkości palenia"

 

9. Patent nr 210 558 udz. dn. 28.07.2011

    P386003 z dn. 28.07.2008

    Twórcy: Andrzej WOJEWÓDKA, Ewelina NISZTAL, Jacek MISZTAL,

                  Janusz BEŁZOWSKI, Karol KOŻUCH

     Tytuł:"Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opoźniająca o stabilnej prędkości palenia"

 

10. Patent nr.  211353  udz. dn. 24.08.2011

      P383826 z dn. 20.11.2007

      Twórcy: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON, Andrzej MATWIEJEW,

                   Maciej PORAŃSKI

       Tytuł:"Sposób rozdziału cyrkonu i hafnu metodą wymiany jonowej" 

Współuprawniony: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR ,      Gliwice

  

11.Patent nr. 210 726   udz. 7.09.2011

     P386595 z dn. 25.11.2008

     Twórcy: Jan ZAWADIAK, Zbigniew STEC, Beata ORLIŃSKA,

                  Adam MAREK, Justyna RADZISZEWSKA, Helmut KEIM,

                  Marco PUHL, Kazimierz BODORA, Arkadiusz MOCIONGA

       Tytuł:"Sposób katalitycznego utleniania polietylenu wysokiej gęstości w dyspersji wodnej"

 

12. Patent nr 210 887 udz. 26.09.2011

      P 389527 z dn. 10.11.2009

      Twórcy: Stefan BAJ, Anna CHROBOK, Andrzej JARZĘBSKI, Wojciech PUDŁO

      Tytuł:"Sposób otrzymywania aldehydów z pierwszorzędowych alkoholi"

 

13. Patent nr  211186   udz. 9.11.2011

      P-385 600 z dn. 7.07.2008

      Twórcy : Jan ZAWADIAK, Zbigniew STEC, Adam MAREK, Helmut KEIM, 

       Kazimierz BODORA

       Tytuł:"Sposób utleniania polietylenu wysokiej gęstości w fazie stałej"

Współuprawniony: Euroceras

 

14. Patent nr   211484      udz. 5.12.2011

      P-382328 z dn. 30.04.2007

      Twórcy: Janusz WÓJCIK, Piotr SYNOWIEC, Roca. PLEWNIK

       Tytuł:"Układ odbioru zawiesiny produktu z krystalizatora fluidalnego"

 

15. Patent nr   211594  udz. 28.12.2011

      P386751 z dn. 9.12.2008

      Twórcy: Jan Hehlmann, Wiesław Szeja

      Tytuł:"Sposób i układ instalacji do odzyskiwania kwasu tereftalowego oraz   glikolu etylenowego z odpadów polietylenotereftalenu”

Współuprawniony: PMT MUlTiCON i Wiesław SZEJA PROCHEM

 

16 Patent nr 211619       udz  . 28.12.2011

     P-384870 z dn. 7.04.2008

     Twórcy: Piotr DYDO, Marian TUREK, Barbara BANDURA -ZALSKA

      Tytuł:" Sposób usuwania związków boru, w szczególności kwasu borowego i oksoboranów z     wody i ścieków z równoczesnym otrzymywaniem kwasu borowego lub jego soli w postaci stałej lub roztworu"        

 

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 1. Patent nr 209760  udz. 11.05.2011

     P369486 z dn. 9.08.2004

     Twórca: Tadeusz GLINKA

     Tytuł:"Układ napędowy pojazdu trakcyjnego"

 

 2. Patent nr 210039  udz. 10.06.2011

    P376978 z dn. 9.09.2005

    Twórca: Tomasz BISKUP

    Tytuł:"Sposób sterowania zaworami falownika napięcia MSI w czasie hamowania prądem  stałym silnika indukcyjnego klatkowego"

 

 

 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

 1. Patent nr 209124  udz. 9.02.2011

    P371575 z dn. 6.12.2004

    Twórcy: Aleksander KOWAL, Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA,

    Tytuł:"Podatne skrętnie metalowe sprzęgło przeciążeniowe

 

 2. Patent nr  211716 udz. 13.04.2011

    P-379981 z dn.  19.06.2006 

    Twórcy: Marek JASZCZUK,  Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA,

                 Janusz ROSIKOWSKI, Jacek KUDELA

     Tytuł:"Sposób wyznaczania długości odcinków ściany o zwiększonej urabialności węgla w oparciu o energochłonność urabiania kombajnem ścianowym

  

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

 1. Patent nr 209054 udz.22.02.2011

     P367862 z dn. 10.05.2004

     Twórcy: Andrzej KORCZAK, Włodzimierz A. MARCINKOWSKI,

                  Grzegorz PECZKIS. Andrzej W. ZAGORULKO,

     Tytuł:"Zespół tarczy odciążającej siłę osiową pompy do zasilania kotłów parowych"

 

2. Patent nr. 209 063 udz. 3.03.2011

     P- 383495 z dn. 8.10.2007

     Twórca: Marcin LISZKA

     Tytuł:"Sposób spalania paliw stałych tlenie"

 

3. Patent nr 209 361 udz. 17.02.2011

    P-382175 z dn. 11.04.2007

    Twórcy: Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ, Korneliusz  MIKSCH

    Tytuł:"Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą „in situ,  wspomaganej biopreparatem bakteryjnym"

 

4. Wzór użytkowy nr  65 631 udz. 13.09.2011

     W-118068 z dn.  1103.2009

     Twórcy: Krystyna KUBICA, Andrzej SZLĘK, Rafał BUCZYŃSKI

     Tytuł:"Deflektor do kotłów na paliwa stałe za złożem stacjonarnym

 

5.  Znak towarowy nr 236 772  udz.  04.03.2011

     Z365440 z dn. 26.01.2010                              

     Tytuł:"KTiUZO"

 

 6. Znak towarowy nr 236773 udz.  04.03.2011

     Z365441 z dn. 26.01.2010

     Tytuł:"„Paliwa z odpadów Fuel From Waste”

  

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

 1. Patent nr 209048 udz. dn. 16.02.2011

    P-382058 z dn. 26.03.2007

    Twórcy: Danuta KRUPKA, Bogusław OCHAB, Leszek STENCEL,

                 Mirosław FATYGA, Zbigniew CURYŁO, Mirosław INDYKA

    Tytuł:"Sposób przygotowania hutniczego tlenku cynku do hydrometalurgicznego przerobu"

Współuprawniony: Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław Spółka akcyjna

 

 2. Patent nr 209132 udz. dn. 9.03.2011

      P-383496 z dn. 8.10.2007

      Twórcy: Jerzy TOMECZEK, Jan GÓRAL, Józef OCHMAN,

      Tytuł:"Samorekuperacyjny palnik płaskopłomienny na gaz ziemny o niskiej emisji tlenków azotu"

  

3. Patent nr 209723 udz. dn. 11.05.2011

    P-381723 z dn. 9.02.2007

    Twórcy: Danuta KRUPKA, Andrzej ULISZAK, Tadeusz SZYSLER, Jacek SITKO

     Tytuł:"Sposób usuwania chloru, talu i innych zanieczyszczeń z surowców cynku i ołowiu kierowanych do metalurgicznego przerobu"

 Współwłaściciel : Huta Cynku Miasteczko Śląskie

 

 4. Patent nr 210407 udz. dn. 2.08.2011

    P383689 z dn. 5.11.2007

    Twórcy: Danuta KRUPKA,. Bogusław OCHAB, Andrzej TREPKA, Jerzy CZEKAJ,

                 Jan GALICKI, Jacek JAKUBOWSKI, Leszek STENCEL,

                 Mirosław  FATYGA, Zbigniew CURYŁO

Tytuł:"Sposób usuwania ołowiu i chloru z wtórnych surowców cynkowych kierowanych do przerobu w piecach przewałowych"

 Współuprawniony: Bolesław RECYKLING

 

5. Patent nr 211102 udz. dn. 21.10.2011

    P-379711 z dn. 16.05.2006

    Twórca: Piotr Adamiec, Michał WIĘCEK, Dietmar WĄS

    Tytuł:"Urządzenie i sposób nagrzewania długich elementów zwłaszcza rur wymiennikowych w czasie obróbki cieplnej"

Współuprawniony: Energoinstal Spółka akcyjna

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 1. Patent nr  211080  udz. dn21.10.2011

     P-379982 z dn. 19.06.2006

     Twórca: Marcin RICHTER, Wojciech MOCZULSKI

     Tytuł:"Aktywny układ sterowania pochyłem pojazdu trójkołowego

 

 2. Patent nr   211350     udz. dn. 9.11.2011

     P-382164 z dn. 10.04.2007

     Twórca: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI,

     Tytuł:"Sposób lutospawania laserowego złącza folia-rurka miedzianego absorbera kolektorów"

 

 3. Wzór użytkowy Ru 65959   udz. dnia 23.11.2011

     W118 629 z dn. 01.12.2009

     Twórca: Łukasz TOBOŁA.,  Marek WYLEŻOŁ

     Tytuł:"Kula rehabilitacyjna łokciowa"

  

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

1. Patent nr 2116118  udz. dn. 28.12.2011

    Zgłoszenie P 384980 z dn. 2008-04-21

    Twórcy: Czesław PYPNO

     Tytuł:"Kaseta do gromadzenia długich odcinków taśm zwłaszcza przenośnikowych oraz sposób jej nawijania"

 

 

CENTRUM INŻYNIERR BIOMEDYCZNEJ

 1. Patent nr 209185 udz. dn. 11.03.2011

    P379396 z dn. 6.04.2006

    Twórcy: Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Jacek KASEPERSKI,

                  Tomasz LIPSKI

    Tytuł:"Filar implantologiczny do stabilizacji całkowitych dośluzowych protez zębowych"

 

 2. Patent nr 209438 udz. dn. 8.04.2011

    P-365719 z dn. 1.03.2004

    Twórcy: Romuald BĘDZŃSKI, Jarosław FILIPIAK, Celina PEZOWICZ,

                 Jan MARCINIAK, Jerzy CIEPLAK

    Tytuł:"Stabilizator transpedikularny kręgosłupa do leczenia złamań i zniekształceń"

 

 3. Patent nr 209446 udz. dn. 5.04.2011

     P-379397 z dn.  6.04.2006

     Twórcy:  Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Jacek KASPERSKI,

     Tomasz LIPSKI

     Tytuł:"Przyrząd do pionizacji nakostnych fragmentów wszczepów dentystycznych"

  

RJP10 Instytut Fizyki- CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

 1. Patent nr 209058  udz. 25.02.2011

     P376165 z dn. 12.07.2005

     Twórcy: Marian NOWAK, Piotr SZPERLICH

      Tytuł:"Sposób otrzymywania związku półprzewodnikowego składającego się z atomów należących do grupy V, grupy VI oraz grupy VII układu okresowego i związek półprzewodnikowy

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2011