Wykaz patentów udzielonych na rzecz Politechniki Śląskiej w 2012 r.

 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

1. Patent nr 212100  udz. dn.15.02.2012

     P383905 z  dn. 28.11.2007

Twórca: Grzegorz WIECZOREK

Tytuł:"Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów sygnałów stochastycznych oraz   deterministycznych sygnałów harmonicznych"

 

2. Patent nr    212923   udz. dn. 12.07.2012

     P386731 z  dn. 08.12.2008

Twórca: Mirosław MAGNUSKI

Tytuł:"Sposób i mikrofalowy układ pomiarowych pomiaru amplitud i kata przesunięcia   fazowego fal mocy lub współczynnika korelacji szumowych fal mocy"

 

3. Wzór przemysłowy nr  19139   rejestracja dn. 18.10.2012

     Wp19901 zgł. dn. 23.07.2012

Twórcy: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA ,Krzysztof DANIEC, Sławomir    FRAŚ,    Witold ILEWICZ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERA

Tytuł:"Miniaturowy moduł inercyjnej jednostki pomiarowej"

 

4. Wzór przemysłowy nr  19272    rejestracja dn. 2.11.2012

     Wp 19902  zgł. dn. 23.07.2012

Twórcy: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA. Krzysztof DANIEC, Sławomir FRAŚ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS

Tytuł:"Obudowa konwertera USB-RS TTL"

 

5. Wzór przemysłowy nr 19273  rejestracja dn. 16.11.2012

     Wp. 19903  zgł. dn.  23.07.2012

Twórcy: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC, Sławomir FRAŚ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS

Tytuł:"Enkoder magnetyczny"

 

 

Wydział Chemiczny

 1. Patent nr 211936   udz. dn. 26.01.2012

    P381955  z  dn. 12.03.2007

Twórcy: Ilona Wandzik, Gabriela Pastuch- Gawołek,, Wiesław Szeja, Bogusław Szewczyk, Ewelina Król, Grzegorz Grynkiewicz

Tytuł:"Pochodne urydyny jako związki przeciwwirusowe, zwłaszcza przeciwko wirusom z rodziny Flaviviridae"

 

 2. Patent nr 212067    udz. dn. 24.02.2012

     P381650  z dn. 31.01.2007

Twórcy: Gabriela Pastuch - Gawołek, Wiesław Szeja, Bogusław Szewczyk, Ewelina Król, Grzegorz Grynkiewicz

Tytuł:"Zastosowanie sulfidów i sulfotlenków glikozylowo heteroarylowych jako związków przeciwwirusowych, zwłaszcza przeciwko wirusom z rodziny Flaviviridae"

 

 3. Patent nr 212750   udz. 12.06.2012

    P390766 z dn.19.03.2010

Twórcy: Wiesław Szeja, Piotr Świerk, Maciej Chrubasik, Grzegorz Grynkiewicz, Zdzisław Krawczyk, Aleksandra Rusin, Joanna Wietrzyk, Maria Śweitalska

Tytuł:"Złożone C-glikozydy pochodne genesteiny o działaniu toksycznym i antyproliferacyjnym "   

 

4. Patent nr 213377 udz. dn. 21.08.2012

    P380162  z dn. 11.07.2006

Twórcy: Jan Hehlmann, Edyta Kujawska, Wiesław Szeja, Wojciech Mokrosz, Piotr Borsz, Henryk Dragun, Tadeusz Węglarz

Współuprawnieni: 1) PMT MULTICON, 2) ARCELORMITTAL

 Tytuł: "Układ urządzeń do odsmalania wód pogazowych"

 

5. Patent nr 213418  udz. dn. 21.09.2012

    P388580  z   dn. 21.07.2009

Twórcy: Andrzej Mianowski, Marek Ściążko, Andrzej Koszorek, Tomasz Chmielniak, Józef Popowicz . Izabela Baraniec

Tytuł:"Zastosowanie reduktorów ditlenku węgla do wytwarzania gazu syntezowego"

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                           Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

 6. Patent nr  213618   udz. dn.19.09.2012

    P387469  z  dn.11.03.2008

Twórcy: Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Janusz Karwot, Maciej Jodkowski

Tytuł:"Sposób i układ urządzeń do wytwarzania biomasy energetycznej, zwłaszcza z biokomponentów"

 Współuprawniony: PMT MULTICON. PROCHEM SZEJA, Przedsiębiorstwo Wod-Kan

  

7. Patent nr  214127   udz. dn  3.10.2012

    P-389817  z dn. 8.12.2009

Twórcy: Wojciech Simka Ginter Nawrat

Tytuł:"Sposób pasywacji anodowej stopów tytanu typu Ti-xNb-yZr"

 

8. Patent nr 214523 udz. dn 18.12.2012

P-394003 z dn. 23.02.2011

Twórcy: Jan Zawadiak, Beata Orlińska, Marek Mrzyczek, Michał Kwiecień

Tytuł:"Sposób wytwarzania kwasu 4-metoksybenzoesowego o wysokiej czystości z 4-metyloanizolu lub mieszaniny izomerów metyloanizolu"

 

           WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1. Patent nr 214302 udz. dn 19.12.2012

P-379747 z dn. 22.06.2006

Twórcy: Tadeusz Glinka, Eugeniusz Świtoński, Stanisław Piecuch, Władysław Piecuch, Antoni Jędo, Artur Jerzak, Zbigniew Potoczny, Jerzy Raczyński

Tytuł:"Elektrownia wiatrowa"

 

           WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1. Patent nr 212302  udz.14.03.2012

    P382064 z dn. 26.03.2007

Twórcy:Marian Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr Sobota, Jan Osadnik, Jerzy Gruszczyk, Franciszek Staniczek, Bożena Puchała, Maciej Korczyński. 

Tytuł:" Modułowa obrotnica zwłaszcza do kombajnu chodnikowego"

 

2. Patent nr  212303      udz. 14.03.2012

    P-382065 z dn. 26.03.2007

Twórcy: Marian Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr Sobota, Jan Osadnik, Jerzy Gruszczyk, Franciszek Staniczek, Bożena Puchała, Maciej Korczyński.

Tytuł:"Mocowanie zwłaszcza do połączenia obrotnicy kombajnu chodnikowego z ramą"

Współuprawniony: REMAG spółka akcyjna

 

3. Patent nr  213670   udz. 25.09.2012

    P-381762  z dn. 14.02.2007

Twórcy: Marek Jaszczuk, Jan Kania

Tytuł:"Sposób koncentracji eksploatacji pola ścianowego, zwłaszcza ściany zawałowej i zestaw urządzeń do realizacji tego sposobu"

 

4.  Patent nr  213907 udz. 9.11.2012

     P388770  z dn. 10.08.2009

Twórcy: Aleksander Kowal, Krzysztof Filipowicz, Mariusz Kuczaj

Tytuł:"Sprzęgło podatne skrętnie z tłumieniem hydraulicznym"

 

5. Patent nr  213910  udz. 9.11.2012

    P388771  z dn. 10.08.2009

Twórcy: Aleksander Kowal, Krzysztof Filipowicz, Mariusz Kuczaj

Tytuł:"Sprzęgło podatne skrętnie z tłumieniem hydraulicznym"

 

6. Patent nr. 213987  udz. 21.11.2012

    P388984  z dn.  08.09.2009

Twórcy : Krzysztof  Filipowicz, Aleksander Kowal, Mariusz Kuczaj

Tytuł:"Bęben napędowy przenośnika zgrzebłowego ze sprzęgłem podatnym skrętnie" 

 

7. Patent nr 214599 udz. 26.11.2012

P388638 z dn. 27.07.2008

Twórcy : Franciszek Plewa, Aleksander Kowal, Jerzy Sobota

Tytuł:"Podajnik konkrecji z siłownikiem hydraulicznym"

 

8. Patent nr. 214080 udz. 18.12.2012

P387128 z dn. 26.01.2009

Twórcy : Marain Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr Sobota, Eryk Remiorz, Jan Osadnik

Tytuł:"Stanowisko do pomiaru stereometrii zwłaszcza organów roboczych maszyn urabiających oraz sposób pomiaru stereometrii organów roboczych"

 

9. Patent nr.  214079  udz. 18.12.2012

P387127 z dn. 26.01.2009

Twórcy : Marain Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr Sobota

Tytuł:"Sposób wyznaczania przestrzennego położenia uchwytów nożowych na pobocznicy zwłaszcza głowic i organów urabiających kombajnów górniczych"

 

             WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

 

1. Patent nr 214545   udz.14.12.2012

P393269 z dn. 14.12.2010

Twórcy: Grzegorz Chladek, Jacek Kasperski

Tytuł:" Urządzenie do przesiewowych badań stopnia rozdrobnienia pokarmu"

 

 

             WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1. Patent nr 211778   udz.18.01.2012

     P385497  z dn.  23.06.2008

Twórcy: Tadeusz Chmielniak, Piotr Krzyślak

Tytuł:"Sposób i układ odzysku ciepła przegrzania w obiegach turboparowych"

 

2. Patent nr 212385  udz. 3.04.2012

     P 381023    z dn.  10.11.2006

Twórca: Joachim KOZIOŁ, Wiesław GAZDA, Krzysztof BANASIAK,

Tytuł:"Sposób oziębiania produktów o niskiej wartości współczynnika wyrównywania temperatury"

 

3. Patent nr 212497    udz. 9.05.2012

     P386854    z dn.  18.12.2008

Twórca: Marek Pronobis, Piotr Ostrowski, Sylwester Kalisz, Franciszek Gramatyka, Robert Wejkowski

Tytuł:"Sposób i instalacja pirolizy biomasy współspalania, zwłaszcza w kotłach energetycznych"

 

4. Patent nr 212557      udz. 9.05.2012

     P386855   z dn.   18.12.2008

Twórca: Marek Pronobis, Piotr Ostrowski, Sylwester Kalisz, Franciszek Gramatyka, Robert Wejkowski

Tytuł:"Sposób oraz instalacja karbonizacji i zgazowania biom asy przed procesem współspalania, zwłaszcza w kotłach energetycznych"

 

5. Patent  213191 udz. 7.08.2012

    P390229 z dn.  19.01.2010

Twórcy: Andrzej Szlęk, Ryszard Białecki, Roman Weber

Tytuł:"Sposób spalania paliw z bezpośrednią generacja energii elektrycznej"

 

6. Patent  213563   udz. 21.08.2012

     P380236   z dn.   18.07.2006

Twórcy: Jan Dębiec, Maciej Zarzycki, Jan Rduch

Tytuł:"Turbina wodna o przepływie poprzecznym"

 

7. Patent 213989 udz. 23.11.2012

P387578 z dn. 23.03.2009

Twórcy: Andrzej Korczak, Tadeusz Chmielniak, Karol Kuś, Grzegorz Peczkis

Tytuł:"Przepompownia ścieków"

 

                    Wydział Mechaniczny Technologiczny

1. Patent nr 212937   udz. dn 05.07.2011

     P384645    z dn.    10.03.2008

Twórca: Mirosław Cholewa, Bolesław Formanek

Tytuł:"Sposób wytwarzania i kompozyt z hybrydowym zbrojeniem o różnej wielkości"

 

2. Patent nr  214137  udz. dn. 3.10.2012

    P389080       z dn.    21.09.2009

Twórca: Mirosław Cholewa, Marcin Kondracki

Tytuł:"Wieloskładnikowy stop kobaltu zwłaszcza do wytwarzania proszków zawierających fazy międzymetaliczne"

 

3. Patent nr 214376  udz. dn. 18.12.2012

P387503 z dn. 16.03.2009

Twórca: Sławomir Żółkiewski, Andrzej Wróbel

Tytuł:"Izolator drgań stołu pod nosze medyczne, zwłaszcza w samochodach transportu sanitarnego"

    

4. Patent nr  214353  udz. dn. 19.12.2012

P385396 z dn. 09.06.2008

Twórca: Andrzej Gruszczyk

Tytuł:" Rdzeń proszkowy elektrod rurkowych i drutów proszkowych do spawania i napawania żeliwa"

 

            WYDZIAŁ TRANSPORTU

1. Patent nr 214600 udz. dn. 27.12.2012

P388541 z dn. 14.07.2009

Twórca: Czesław Pypno

Tytuł:" Szybki ruchomy chodnik z odcinkiem przyśpieszającym do wchodzenia i z odcinkiem zwalniającym do schodzenia"

 

 

          RJP10 Instytut Fizyki- CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1. Patent nr 213015    udz. 18.07.2012

    P379556    z dn.  27.04.2006

Twórcy: Marian NOWAK, Maria SZAŁAJKO

Tytuł:"Sposób wyznaczania energii aktywacji procesu rekombinacji nośników ładunku w półprzewodnikach zwłaszcza dla monokrystalicznego siarczku galu"

 

2. Patent nr 214330 udz. 20.12.2012

P386752 z dn. 09.12.2008

Twórcy: Marian Nowak, Marcin Jesionek

Tytuł:"Sposób otrzymywania hybrydowego nanomateriału zawierającego nanokrystality składające się z atomów należących do grupy V, grupy VI oraz grupy VII układu okresowego w nanorurkach węglowych i postać fizyczna tego materiału"

 

              PATENT WSPÓŁPRACA

1. Patent nr 209051 udz. 23.02.2011

P375806 z dn. 20.06.2005

Twórcy: Cezary WOREK, Henryk JANKOWSKI, Krzysztof FITOWSKI, Jacek STANKIEWICZ

Tytuł:"Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych"

 

Współuprawniony: KOMAG oraz ELSTA

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2012