Wykaz  patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
i znaków towarowych udzielonych i zarejestrowanych na rzecz

Politechniki Śląskiej w 2013 roku

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

 

 1. Patent nr 214655                      udz. dn. 08.02.2013

P-386534                                   z dn. 17.11.2008

Twórca: Adam KRISTOF

Tytuł:    Układ polaryzacji stopnia końcowego lampowego wzmacniacza mocy

 

 1. Wzór przemysłowy 19480          udz. dn. 19.02.2013

Wp.20342                                  z dn. 26.11.2012

Twórca: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC, 
            Sławomir FRAŚ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS

Tytuł:    Sensor wizyjny z oświetlaczem IR

 

 1. Wzór przemysłowy 19482          udz. dn.19.02.2013

Wp.20343                                  z dn. 26.11.2012

Twórca: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC, 
            Sławomir FRAŚ, Witold ILEWICZ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS

Tytuł:    Moduł inercyjnej jednostki pomiarowej

 

 1. Wzór przemysłowy 19483          udz. dn.19.02.2013

Wp.20344                                  z dn. 26.11.2012

Twórca: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC, 
            Sławomir FRAŚ, Witold ILEWICZ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS

Tytuł:    Zminiaturyzowane urządzenie typu INS

 

 1. Wzór przemysłowy  20193         udz. dn.20.06.2013

Wp.21048                                  z dn. 20.05.2013

Twórca: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC, 
            Sławomir FRAŚ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS, Paweł IWANECZKO

Tytuł:   Małogabarytowa kamera wieloobiektywowa

 

 1. Patent nr 216484                       udz. dn.04.09.2013

P-390277                                    z dn. 08.12.2009

Twórca: Grzegorz WIECZOREK

Tytuł:    Sposób i urządzenie do wykrywania obiektów metalowych

   

WYDZIAŁ CHEMICZNY

 

 1. Patent nr 214630                       udz. dn. 07.02.2013

P-390784                                    z dn. 22.03.2010

Twórca: Wojciech SIMKA

Tytuł:  Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej stopów typu Ti-xNb-yZr wapniem 
          lub wapniem i fosforem metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego

 

2        Patent nr 214887                     udz. dn. 22.02.2013

P-390401                                   z dn. 09.02.2010

Twórca: Anna TOKARSKA, Andrzej MIANOWSKI, Jacek KIJEŃSKI

Tytuł:    Sposób wytwarzania i zastosowanie lepiszcza z politereftalanu etylenu

 

3        Patent nr 214933                     udz. dn. 19.02.2013

P-389744                                    z dn. 02.11.2009       

Twórcy: Janusz BEŁZOWSKI, Stanisław KUDŁA, Marcin ROMANOWSKI, 
            Andrzej WOJEWÓDKA, Anna WOJTALA, Waldemar LIPIŃSKI, 
            Stanisława GŁĄB, Jolanta GRITTNER, Ryszard SZULC

Tytuł:   Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy 
            ładunku kumulacyjnego
.

Współuprawnieni: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

 

4        Patent nr 215024                     udz. dn. 19.02.2013

P-389743                                    z dn. 02.11.2009

Twórcy: Janusz BEŁZOWSKI, Stanisław KUDŁA, Marcin ROMANOWSKI, 
             Andrzej WOJEWÓDKA, Anna WOJTALA, Waldemar LIPIŃSKI, 
             Stanisława GŁĄB, Jolanta GRITTNER, Ryszard SZULC

Tytuł:    Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy 
             ładunku kumulacyjnego

Współuprawnieni: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

 

5        Patent nr 215268                     udz. dn. 27.05.2013

P-385844                                    z dn. 08.08.2008

Twórca: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON

Tytuł:    Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej

 

6        Patent nr 215318                     udz. dn. 10.05.2013

P-391825                                    z dn. 14.07.2010

Twórca: Stefan BAJ, Anna CHROBOK, Agnieszka SIEWNIAK

Tytuł:    Sposób otrzymywania estrów i laktonów

 

7        Patent nr 215676                     udz. dn. 19.06.2013

P-390177                                    z dn. 13.01.2010

Twórca: Roman MAZURKIEWICZ, Jakub ADAMEK, Tadeusz GOREWODA, 
            Agnieszka PAŹDZIERNIOK-HOLEWA, Wojciech SIMKA

Tytuł:    Sposób wytwarzania soli α-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowych

 

8        Patent nr 216356                     udz. dn. 05.08.2013

P-397314                                    z dn. 09.12.2011

Twórca: Jan ŁUKASZCZYK, Bartosz JANICKI

Tytuł:  Sposób otrzymywania żywicy dimetakrylanowej zwłaszcza do cementu 
                      kostnego

 

9        Patent nr 216489                     udz. dn. 05.09.2013

P-393657                                    z dn. 17.01.2011

Twórca: Katarzyna SZYMAŃSKA, Agata CZARDYBON, Wojciech PUDŁO, 
            Andrzej JARZĘBSKI

Tytuł:    Sposób otrzymywania heterogenicznych biokatalizatorów enzymatycznych 
            przeznaczonych do pracy w środowiskach niewodnych

 

10    Patent nr 216550                     udz. dn. 24.09.2013

P-396114                                    z dn. 29.08.2011

Twórca: Wojciech SIMKA

Tytuł:    Sposób pasywacji anodowej bezwanadowych stopów tytanu typu Ti-xMo

 

11    Patent nr 216673                     udz. dn. 25.09.2013

P-393739                                    z dn. 26.01.2011

Twórca: Jan THULLIE, Michał PALICA, Alicja KOCUR, Jacek KOCUREK,
            Andrzej JARZĘBSKI

Tytuł:  Sposób doprowadzania i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reduktora 
          dwuzłożowego

 

12    Patent nr 216502                     udz. dn. 25.09.2013

P-394002                                    z dn. 23.02.2011

Twórca: Jan THULLIE, Michał PALICA, Alicja KOCUR, Andrzej GIERCZYCKI,
            Andrzej JARZĘBSKI

Tytuł: Sposób doprowadzania i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reduktora 
         o potrójnym sprężeniu cieplnym

 

13    Patent nr 214958                     udz. dn. 05.03.2013

P-390782                                    z dn. 22.03.2010

Twórca: Wojciech SIMKA, Aleksander WANIAK

Tytuł:  Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów fosforem 
          lub wapniem i fosforem metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego

 

14        Patent nr 217560                   udz. dn. 18.12.2013

P-395270                                    z dn. 15.06.2011

Twórca: Andrzej JARZĘBSKI, Wojciech PUDŁO

Tytuł: Sposób wzmacniania wytrzymałości mechanicznej monolitów krzemionkowych zwłaszcza o multimodalnej strukturze porowatej otrzymywanych metodą zol-żel

15        Patent nr 217468                     udz. dn. 19.12.2013

P-385859                                     z dn. 11.08.2008

Twórca: Stefan BAJ, Anna CHROBOK, Roksana SŁUPSKA

Tytuł: Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy jonowych

 

16        Patent nr 217547                     udz. dn. 19.12.2013

P-391682                                     z dn. 30.06.2010

Twórca: Stefan BAJ, Anna CHROBOK

Tytuł: Sposób otrzymywania e-kaprolaktonu

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

  

 1. Patent nr 214937                       udz. dn. 14.02.2013

P-386170                                   z dn. 29.09.2008

Twórca: Tomasz STENZEL, Maciej SAJKOWSKI, Bogusław GRZESIK

Tytuł:     Urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta, zwłaszcza podczas transportu

Współuprawnieni: Uniwersytet Śląski w Katowicach
                          Główny Instytut Górnictwa

 

 1. Patent nr 215436                      udz. dn. 21.03.2013

P-387720                                   z dn. 06.04.2009

Twórca: Paweł KOWOL, Zbigniew PILCH

Tytuł:     Wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne

 

 1. Patent nr 215896                       udz. dn. 25.04.2013

P-387129                                   z dn. 26.01.2009

Twórca: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI

Tytuł:  Sposób kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika zwłaszcza dla silnika 
             o wzbudzeniu magnetoelektrycznym

 

 1. Patent nr 217112                      udz. dn. 20.11.2013

P-391576                                   z dn. 21.06.2010

Twórca: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI

Tytuł:  Komutator elektroniczny do dwustrefowej pracy silnika bezszczotkowego 
             wzbudzanego magnesami trwałymi

 

 1. Patent nr 217110                      udz. dn. 20.11.2013

P-391647                                   z dn. 28.06.2010

Twórca: Marian KALUS, Andrzej KANDYBA, Jan RDUCH

Tytuł:  Układ małej elektrowni wodnej z maszyną asynchroniczną klatkową,
             pracujący na sieć wydzieloną

 

6. Patent nr 217109                 udz. dn. 20.11.2013

P-391648                                    z dn. 28.06.2010

Twórca: Marian KALUS, Andrzej KANDYBA, Jan RDUCH

Tytuł: Układ małej elektrowni wodnej z maszyną asynchroniczną klatkową 
            dwubiegową, pracujący na sieć sztywną

 

 1. Patent nr 217529                       udz. dn. 19.12.2013

P-391609                                    z dn. 24.06.2010

Twórca: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI

          Tytuł:  Sposób sterowania zaworami dwustrefowego komutatora
                    elektronicznego z układem wyzwalania o pływającym potencjale

  

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 

 1. Patent nr 216219                       udz. dn. 09.07.2013

P-382247                                    z dn. 23.04.2007

 

Twórca: Jan MARCINIAK, Jerzy CIEPLAK, Anita KRAUZE, Wojciech KAJZER

Tytuł:     Rozprężny gwóźdź śródszpikowy

 

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

 1. Patent nr brak opłaty                   udz. dn. 04.07.2013

P-393012                                   z dn. 22.11.2010

Twórca: Aleksander KOWAL

Tytuł:    Stożkowe koło zębate zwłaszcza dla układów napędowych maszyn

 

 1. Patent nr brak opłaty                   udz. dn. 04.07.2013

P-393014                                   z dn. 22.11.2010

Twórca: Aleksander KOWAL

Tytuł:     Koło zębate walcowe zwłaszcza dla układów napędowych maszyn

 

 1. Patent nr 216341                      udz. dn. 09.08.2013

P-386580                                   z dn. 24.11.2008

Twórca: Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA

Tytuł:   Zrobotyzowane stanowisko do ustawiania uchwytów nożowych na
           pobocznicy zwłaszcza głowic i organów urabiających kombajnów górniczych
           oraz sposób ustawiania uchwytów nożowych

 

 1. Patent nr 216642                       udz. dn. 04.09.2013

P-390465                                   z dn. 16.02.2010

Twórca: Marek JASZCZUK, Zygmunt SROKOSZ, Jan KANIA, Jan KRUPA, 
            Adam NARBUTT

Tytuł:      Organ urabiający węglowego kombajnu ścianowego

 

 1. Patent nr brak opłaty                   udz. dn. 20.09.2013

P-393013                                   z dn. 22.11.2010

Twórca: Aleksander KOWAL

Tytuł:    Koło zębate o przekładni kątowo – walcowej

 

 1. Patent nr 216714                     udz. dn. 24.09.2013

P-385201                                  z dn. 16.05.2008

Twórca: Marek JASZCZUK, Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, Jan KANIA

Tytuł:  Sposób zabudowy stropu wyrobiska górniczego, zwłaszcza w ścianach 
             zawałowych

 

 1. Patent nr 217323                      udz. dn. 07.10.2013

P-391732                                   z dn. 05.07.2010

Twórca: Aleksander KOWAL, Krzysztof FILIPOWICZ, Mariusz KUCZAJ,
                 Ryszard ŚLIWA

Tytuł:   Wał przekładni z kołem o uzębieniu śrubowym i sprzęgłem podatnym 
              skrętnie

Współuprawnieni: REMONTEX R. ŚLIWA, K. ŚLIWA Spółka Jawna

 

 1. Patent nr 217025                       udz. dn. 05.11.2013

P-387899                                    z dn. 27.04.2009

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł:   Podpora stopowa do elementów górniczej obudowy odrzwiowej 
              wykonanej z kształtowników korytkowych typu V

 

 1. Patent nr 217026                      udz. dn. 05.11.2013

P-387734                                   z dn. 07.04.2009

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł: Złącze cierne do podatnych połączeń elementów górniczej obudowy 
            odrzwiowej

 

 1. Patent nr 217699                      udz. dn. 20.12.2013

P-392842                                   z dn. 03.11.2010

Twórca: Piotr GŁUCH, Jarosław BRODNY, Damian GIZA

Tytuł: Stalowy stojak podporowy dla wyrobisk górniczych i sposób jego zabudowy

 

 1. Patent nr 217482                      udz. dn. 20.12.2013

P-392155                                   z dn. 17.08.2010

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł:  Łącznik jarzmowy do strzemion złączy ciernych obudowy podatnej
             wykonanej z kształtowników korytkowych typu V

 

 WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

 1. Patent nr 215672                       udz. dn. 06.06.2013

P-390584                                    z dn. 02.03.2010

Twórca: Jerzy CZEKAJ, Jan GALICKI, Jacek JAKUBOWSKI, Jerzy ŁABAJ, 
             Leszek BLACHA, Stanisław SERKOWSKI

Tytuł:    Sposób przygotowania mieszanki wsadowej zwłaszcza do przerobu 
            w piecu przewałowym

Współuprawnieni: Bolesław Recycling Sp. z o.o.

 

 1. Patent nr 216806                       udz. dn. 23.10.2013

P-390252                                    z dn. 22.01.2010

Twórca: Sławomir GOLAK, Roman PRZYŁUCKI, Józef ŚLEZIONA

Tytuł:    Sposób wytwarzania kompozytów gradientowych na osnowie metalowej 
            poprzez odlewanie w polu elektromagnetycznym

 

 1. Patent nr 217146                       udz. dn. 21.11.2013

P-391006                                    z dn. 19.04.2010

Twórca: Józef ŚLEZIONA, Maciej DYZIA, Anna DOLATA-GROSZ, Jakub WIECZOREK

Tytuł:    Sposób wytwarzania kompozytu heterofazowego o osnowie aluminiowej

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI   

 1. Patent nr 214645                      udz. dn. 07.02.2013

P-386857                                   z dn. 18.12.2008

Twórca: Marek PRONOBIS, Piotr OSTROWSKI, Sylwester KALISZ, 
             Franciszek GRAMATYKA, Robert WEJKOWSKI

Tytuł:    Sposób i instalacja zgazowania biomasy przed procesem współspalania, 
             zwłaszcza w kotłach energetycznych

 

 1. Patent nr 216284                       udz. dn. 13.08.2013

P-390781                                    z dn. 22.03.2010

Twórca: Andrzej KORCZAK, Roman KUSTOSZ, Wojciech BUJOK,
            
Tomasz SYNOWIEC, Eugeniusz ALTYNTSEV

Tytuł:     Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa

Współuprawnieni: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religii

 

 1. Patent nr 217508                       udz. dn. 16.08.2013

P-392145                                    z dn. 16.08.2010

Twórca: Piotr OSTROWSKI, Janusz MĘDRYCH, Ziemowit OSTROWSKI

Tytuł:  Sposób i przyrząd pomiarowy natężenia absorbowanego promieniowania 
          cieplnego, zwłaszcza w badaniach odporności ogniowej

 

 1. Patent nr 216297                       udz. dn. 23.08.2013

P-387833                                   z dn. 20.04.2009

Twórca: Rober KUBICA, Wojciech MOKROSZ, Andrzej SZLĘK

Tytuł:    Sposób i urządzenie do odpylania gazu zwłaszcza z pyłów drobnych

 

 1. Patent nr 216622                       udz. dn. 03.09.2013

P-391388                                    z dn. 31.05.2010

Twórca: Walter MUCHA, Józef Stefan PASTUSZKA

Tytuł:     Przenośny sterylizator powietrza wewnętrznego

 

 1. Patent nr 216577                       udz. dn. 24.09.2013

P-391222                                   z dn. 14.05.2010

Twórca: Grzegorz PRZYBYŁA, Andrzej SZLĘK, Łukasz ZIÓŁKOWSKI

Tytuł:     Sposób zasilania silnika spalinowego gazem zawierającym metan

 

 1. Patent nr 216645                      udz. dn. 24.09.2013

P-390729                                   z dn. 15.03.2010

Twórca: Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Franciszek GRAMATYKA, 
             Henryk OLEWIŃSKI, Tomasz HABRAM

Tytuł:  Sposób i instalacja wykorzystywania ciepła odzyskanego w układach 
          schładzania  niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia 
          zwłaszcza z komór spalania

 

 1. Patent nr 216809                     udz. dn. 11.10.2013

P-391729                                   z dn. 05.07.2010

Twórca: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS, Andrey ZAGORULKO

Tytuł:    Pozioma pompa odśrodkowa wielostopniowa

 

 1. Patent nr 216836                      udz. dn. 16.10.2013

P-391731                                   z dn. 05.07.2010

Twórca: Stanisław HINZINGER, Jolanta BIEGAŃSKA

Tytuł:  Urządzenie do przetwarzania odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych 
          na wysokoenergetyczny olej syntetyczny

Współuprawnieni: Stanisław HINZINGER

 

 1. Patent nr 217134                      udz. dn. 21.11.2013

P-391730                                   z dn. 05.07.2010

Twórca: Stanisław HINZINGER, Jolanta BIEGAŃSKA

Tytuł:    Sposób otrzymywania wysokoenergetycznego oleju syntetycznego,
                        zwłaszcza z odpadów tworzyw sztucznych

Współuprawnieni: Stanisław HINZINGER

 

 1. Patent nr 217496                      udz. dn. 20.12.2013

P-395895                                   z dn. 08.08.2011

Twórca: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS, Tomasz SYNOWIEC

Tytuł:    Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa

 

 1. Patent nr 217620                       udz. dn. 20.12.2013

P-393024                                    z dn. 23.11.2010

Twórca: Zofia CZEKALSKA, Janusz WANDRASZ

Tytuł: Sposób termicznego unieszkodliwiania zwłaszcza odpadów medycznych

 

WYDZIAŁ MECHANICZNO TECHNOLOGICZNY  

 

 1. Patent nr 214572                       udz. dn. 22.01.2013

P-388470                                   z dn. 06.07.2009

Twórca: Jan KOSMOL

Tytuł: Urządzenie pomiarowe do wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego 
          w ruchu

 1. Patent nr 214573                       udz. dn. 22.01.2013

P-388469                                    z dn. 06.07.2009

Twórca: Jan KOSMOL, Arkadiusz KOLKA

Tytuł:  Urządzenie pomiarowe do wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego 
          w ruchu

 

 1. Patent nr 214574                       udz. dn. 22.01.2013

P-388467                                   z dn. 06.07.2009

Twórca: Jan KOSMOL

Tytuł:    Sposób wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego w ruchu

 

 1. Patent nr 214939                       udz. dn. 04.02.2013

P-388769                                                       z dn. 10.08.2009

Twórca: Andrzej KLIMPEL, Krzysztof LUKSA

Tytuł:   Sposób wytwarzania modułów ochronnych pancerza o wysokiej
           odporności balistycznej

 1. Patent nr 214765                       udz. dn. 12.02.2013

P-388468                                    z dn. 06.07.2009

Twórca: Jan KOSMOL, Arkadiusz KOLKA

Tytuł:  Urządzenie pomiarowe do wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego 
          w ruchu

 

 1. Wzór przemysłowy 19871           udz. dn. 09.04.2013

Wp-20847                                  z dn. 15.03.2013

Twórca: Marek WYLĘŻOŁ

Tytuł:     Energonomiczna rękojeść kuli rehabilitacyjnej łokciowej

 

 1. Patent nr 215599                       udz. dn. 19.06.2013

P-387577                                   z dn. 23.03.2009

Twórca: Jan SZAJNAR, Bogusław GRZESIK, Mariusz STĘPIEŃ, Tomasz WRÓBEL,
             Wojciech SEBZDA

Tytuł:     Urządzenie do mieszania elektromagnetycznego metali ciekłych
             w procesie odlewania ciągłego

 

 1. Patent nr 216257                      udz. dn. 08.08.2013

P-394587                                   z dn. 18.04.2011

Twórca: Leszek DOBRZAŃSKI, Błażej TOMICZEK, Marcin ADAMIAK, 
            Grzegorz MATULA, Józef SOŁTYS

Tytuł:   Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium 
           do przeróbki plastycznej oraz sposób jego wytwarzania

 

 1. Patent nr 216597                       udz. dn. 13.09.2013

P-391865                                    z dn. 16.07.2010

Twórca: Damian GĄSIOREK, Sławomir KCIUK, Tomasz MACHOCZEK,
             Arkadiusz MĘŻYK, Zdzisław RAK, Karol CHODKIEWICZ

Tytuł:     Sprzęgło rozłączalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu

 

 1. Patent nr  217135                     udz. dn. 15.11.2013

P-391866                                   z dn. 16.07.2010

Twórca: Damian GĄSIOREK, Sławomir KCIUK, Tomasz MACHOCZEK,
            Arkadiusz MĘŻYK, Zdzisław RAK, Karol CHODKIEWICZ, 
            Adam KWIATKOWSKI

Tytuł:    Sprzęgło rozłączalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu

 

 1. Patent nr  217093                     udz. dn. 21.11.2013

P-394588                                   z dn. 18.04.2011

Twórca: Leszek DOBRZAŃSKI, Błażej TOMICZEK, Marek KREMZER, Grzegorz 
             MATULA, Józef SOŁTYS

Tytuł:  Materiał kompozytowy o osnowie odlewniczych stopów aluminium oraz 
                      sposób jego wytwarzania

 

 1. Patent nr 217540                     udz. dn. 23.12.2013

P-392655                                   z dn. 15.10.2010

Twórca: Monika KCIUK, Roman TURCZYN, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK

Tytuł:    Ciecz magnetoreologiczna

 

 1. Patent nr  217539                     udz. dn. 23.12.2013

P-392656                                   z dn. 15.10.2010

Twórca: Monika KCIUK, Roman TURCZYN, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK

            Tytuł:    Ciecz magnetoreologiczna

 

   WYDZIAŁ TRANSPORTU

 1. Patent nr 216658                       udz. dn. 13.09.2013

P-391624                                    z dn. 25.06.2010

Twórca: Tadeusz OPASIAK

Tytuł:    Zwalniak elektrohydrauliczny

 

CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 

1.    Patent nr 214699                    udz. dn. 29.02.2013

P-382316                                   z dn. 27.04.2007

Twórca: Jerzy CIEPLAK, Jan MARCINIAK, Marcin KACZMAREK, Witold WALKE

Tytuł:     Płytka do osteotomii kości podudzia

 

Instytut Fizyki - CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

 

 1. Patent nr 214976                      udz. dn. 13.03.2013

P-392781                                   z dn. 28.10.2010

Twórca: Konrad TUDYKA

Tytuł:  Sposób przyrządzania koktajlu ciekłoscyntylacyjnego do pomiarów niskich 
          radioaktywności izotopu węgla 14C, zwłaszcza w occie spożywczym

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2013