Wykaz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych udzielonych i zarejestrowanych na rzecz

Politechniki Śląskiej w 2014 roku

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

 1. Patent nr 218398                            udz. dn. 13.05.2014

P-385666                                               z dn. 15.07.2008

Twórca: Aleksander NAWRAT, Roman KOTERAS, Kamil KOZAK

Tytuł:    Bezprzewodowy układ pomiarowy orientacji obiektu w przestrzeni

 1. Wzór przemysłowy 21387              udz. dn. 29.09.2014

Wp. 22663                                          z dn. 24.11.2014

Twórca: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC,
            Sławomir FRAŚ, Witold ILEWICZ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS,
            Paweł IWANECZKO, Maciej SIMEK

Tytuł:    Maszyna kalibracyjna

 1. Patent nr 220168                             udz. dn. 04.12.2014

P-397932                                               z dn. 30.01.2012

Twórca: Grzegorz WIECZOREK

Tytuł:    Sposób i urządzenie do zdalnego pomiaru odległości

 1. Patent nr 220268                              udz. dn. 16.12.2014

P-397073                                                z dn. 22.11.2011

Twórca: Mirosław MAGNUSKI

Tytuł:    Układ do pomiaru mocy sygnałów mikrofalowych

 1. Patent nr 220272                              udz. dn. 16.12.2014

P-397074                                                z dn. 22.11.2011

Twórca: Mirosław MAGNUSKI

Tytuł:    Sposób i układ do pomiaru mocy sygnałów mikrofalowych

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Wzór przemysłowy nr 21030        udz. dn. 17.06.2014

Wp.22285                                              z dn. 23.05.2014

Twórca: Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Tomasz STEIDL

Tytuł:    Kanałowa płyta izolacyjna

 

WYDZIAŁ CHEMICZNY

 1. Patent nr 218268                             udz. dn. 17.03.2014

P-392220                                               z dn. 24.08.2010

Twórca: Jan HEHLMANN, Wiesław SZEJA, Janusz KORWOT, Maciej JODKOWSKI

Tytuł: Sposób i układ urządzeń do wytwarzania biopaliwa formowanego, zwłaszcza
         na bazie biomasy pofermentacyjnej

Współuprawnieni: PWiK Sp. z o.o., MULTICON Sp. z o.o., PROCHEM SZEJA

 1. Patent nr 218403                              udz. dn. 16.05.2014

P-394674                                               z dn. 27.04.2011

Twórca: Jan ZAWADIAK, Andrzej A.MAREK, Zbigniew CZECH, 
             Agnieszka KOWALCZYK, Barbara HEFCZYC, Monika ŁĄGIEWCZYK

Tytuł Sposób modyfikowania kauczukowych klejów samoprzylepnych poliolefinami

Współuprawnieni: Uniwersytet w Szczecinie

 1. Patent nr 219719                            udz. dn. 16.05.2014

P-394675                                              z dn. 27.04.2011

Twórca: Jan ZAWADIAK, Andrzej A.MAREK, Zbigniew CZECH,
            Agnieszka KOWALCZYK, Barbara HEFCZYC, Monika ŁĄGIEWCZYK

Tytuł Sposób modyfikowania kauczukowych klejów samoprzylepnych poliolefinami

Współuprawnieni: Uniwersytet w Szczecinie

 1. Patent nr 218965                             udz. dn. 05.06.2014

P-388636                                               z dn. 27.07.2009

Twórca: Jan HEHLMANN, Maciej JODKOWSKI, Dominik BANIA

Tytuł Sposób i układ urządzeń do transformacji parametrów gazów poreakcyjnych 
        zwłaszcza w technologii bieli tytanowej

 1. Patent nr 219190                             udz. dn. 12.08.2014

P-398920                                               z dn. 23.04.2012

Twórca: Tomasz PIOTROWSKI, Jan ZAWADIAK, Andrzej A. MAREK, 
             Barbara HEFCZYC, Beata ORLIŃSKA

Tytuł Sposób utleniania polipropylenu w dyspersji wodnej, zwłaszcza do wosków 
        polarnych

 1. Patent nr 219397                           udz. dn. 24.09.2014

P-401665                                             z dn. 19.11.2012

Twórca: Beata ORLIŃSKA, Jan ZAWADIAK, Andrzej A. MAREK, Iwona SZMIDT

Tytuł Sposób otrzymywania wodoronadtlenków z 2,6-diizopropylonaftalenu

 1. Patent nr 219400                           udz. dn. 24.09.2014

P-401666                                             z dn. 19.11.2012

Twórca: Beata ORLIŃSKA, Jan ZAWADIAK, Andrzej A. MAREK, Iwona SZMIDT

Tytuł Sposób otrzymywania wodoronadtlenków z 4,4'-diizopropylobifenylu

 1. Patent nr 219683                            udz. dn. 27.10.2014

P-393896                                              z dn. 09.02.2011

Twórca: Marek KOWALCZUK, Grażyna ADAMUS, Magdalena MAKSYMIUK, 
            Jan ZAWADIAK, Michał KWIECIEŃ, Piotr KURCOK,

Tytuł Koniugaty oligomeryczne do dostarczania na skórę substancji ochronnych

Współuprawnieni: CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH 
                         POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Patent nr 219538                            udz. dn. 17.09.2014

P-396066                                              z dn. 23.08.2011

Twórca: Jerzy RACZEK, Alfred SMYREK, Krzysztof BULARZ, Zdzisław PRZYBYLSKI,
            Janusz WÓJCIK

Tytuł Urządzenie do pomiaru sypkości materiałów ziarnistych

Współuprawnieni: HENKEL POLSKA Sp. z o.o.

 1. Patent nr 220051                            udz. dn. 18.12.2014

P-397357                                              z dn. 12.12.2011

Twórca: Jan ZAWADIAK, Andrzej A.MAREK, Barbara HEFCZYC, Tomasz PIOTROWSKI
                         Beata ORLIŃSKA, Marek NOLTE, Izabella NOLTE, Adam ZIĘBA

Tytuł         Sposób oczyszczania poużytkowych poliolefin

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 1. Patent nr 218650                              udz. dn. 12.06.2014

P-395966                                                z dn. 16.08.2011

Twórca: Bogusław GRZESIK, Jacek BRANDT, Zbigniew KACZMARCZYK, 
            Mariusz STĘPIEŃ, Tomasz CIEŚLA, Zbigniew SZCZUREK

Tytuł: Układ stabilizacji napięcia wewnętrznego zwłaszcza do zasilania całkowicie 
         wszczepialnego sztucznego serca

 1. Patent nr 219766                           udz. dn. 17.11.2014

P-395862                                             z dn. 04.08.2011

Twórca: Marian HYLA, Andrzej KANDYBA

Tytuł: Sposób bezprzepięciowego impulsowego sterowania w trójfazowym 
         regulatorze napięcia przemiennego bez przewodu zerowego

 1. Patent nr 220156                           udz. dn. 19.12.2014

P-394348                                             z dn. 23.03.2011

Twórca: Marcin ZYGMANOWSKI, Bogusław GRZESIK

Tytuł: Sposób równoważenia napięć w obwodach napięcia stałego 
         wielopoziomowego przekształtnika kaskadowego

 1. Patent nr 220094                           udz. dn. 19.12.2014

P-394271                                             z dn. 21.03.2011

Twórca: Marian HYLA, Andrzej KANDYBA

Tytuł: Sposób bezprzepięciowego impulsowego sterowania tranzystorami 
         w jednofazowym i trójfazowym regulatorze napięcia przemiennego 
         z przewodem zerowym

 1. Patent nr 220276                           udz. dn. 23.12.2014

P-395138                                             z dn. 06.06.2011

Twórca: Tomasz BISKUP

Tytuł:  Układ sterowania z cyfrowym modulatorem dla n-fazowego 
          dwupoziomowego falownika napięcia MSI

 1. Patent nr 220127                           udz. dn. 23.12.2014

P-395432                                             z dn. 24.06.2011

Twórca: Grzegorz POPEK, Marian KAMPIK

Tytuł:  Układ akumulatora indeksów próbek przeznaczony dla cyfrowego oscylatora 
          harmonicznego

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

 1. Patent nr 218246                            udz. dn. 25.02.2014

P-398037                                              z dn. 07.02.2012

Twórca: Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA, Tadeusz GIZA, Piotr SOBOTA, 
            Andrzej WIECZOREK, Edward KUSAK, Stanisław TYTKO, Arnold BUL

Tytuł: Sposób wytwarzania odlewów bębnów łańcuchowych przenośników 
            zgrzebłowych, zwłaszcza stosowanych w górnictwie węgla kamiennego

 1. Patent nr 218463                           udz. dn. 13.03.2014

P-398241                                             z dn. 27.02.2012

Twórca: Marian DOLIPSKI, Andrzej WIECZOREK, Tadeusz GIZA, Piotr SOBOTA, 
            Stanisław MIKUŁA, Edward KUSAK, Stanisław TYTKO

Tytuł: Sposób zwiększenia odporności na zużycie bębnów łańcuchowych, zwłaszcza 
            górniczych przenośników zgrzebłowych

 1. Patent nr 218190                            udz. dn. 25.03.2014

P-388639                                              z dn. 27.07.2009

Twórca: Aleksander KOWAL, Franciszek PLEWA

Tytuł: Podajnik konkrecji do rurociągu tłocznego

 1. Patent nr 218534                            udz. dn. 22.05.2014

P-395596                                              z dn. 11.07.2011

Twórca: Marek JASZCZUK, Zenon RÓŻAŃSKI, Lech DOMAGAŁA, Grzegorz PACH,
            Dariusz MUSIOŁ, Krzysztof SŁOTA, Jan DRENDA, Jan KANIA,
            Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ

Tytuł: Instalacja odmetanowania strefy zawału w ścianach zawałowych

 1. Patent nr 218821                           udz. dn. 26.05.2014

P-395597                                             z dn. 11.07.2011

Twórca: Jan DRENDA, Jan KANIA, Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, 
            Józef SUŁKOWSKI, Henryk BADURA

Tytuł: Sposób bezpośredniego odmetanowania strefy zawału przodka ścianowego

 1. Patent nr brak opłaty                        udz. dn. 03.06.2014

P-392841                                               z dn. 03.11.2010

Twórca: Zbigniew BARECKI, Piotr GŁUCH, Józef STRAŚ

Tytuł: Strzemię śrubowe do łączenia kształtowników korytkowych obudowy 
            górniczej

 1. Patent nr 218950                             udz. dn. 16.06.2014

P-392843                                               z dn. 03.11.2010

Twórca: Piotr GŁUCH, Jarosław BRODNY, Damian GIZA

Tytuł: Stalowy stojak podporowy i sposób jego zabudowy

 1. Patent nr 219141                             udz. dn. 22.07.2014

P-396902                                               z dn. 07.11.2011

Twórca: Tadeusz GIZA, Piotr SOBOTA, Andrzej WIECZOREK, Edward KUSAK,
               Stanisław TYTKO, Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA

Tytuł: Sposób wytwarzania bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych,
               zwłaszcza górniczych

 1. Patent nr 219223                             udz. dn. 05.08.2014

P-394216                                               z dn. 15.03.2011

Twórca: Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Stanisław MIKUŁA, Piotr SOBOTA

Tytuł: Sposób mocowania uchwytów nożowych do pobocznicy głowicy urabiającej 
            zwłaszcza kombajnu górniczego

 1. Patent nr 219253                              udz. dn. 19.08.2014

P-395595                                                z dn. 11.07.2011

Twórca: Jan DRENDA, Jan KANIA, Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, 
             Zbigniew SŁOTA, Anna SŁOTA-MORCINEK, Aneta GRODZICKA, 
             Paweł WRONA, Marian JAROMIN

Tytuł: Zawałowy wysięgnik odmetanowania

 1. Patent nr 219291                             udz. dn. 19.09.2014

P-398240                                               z dn. 27.02.2012

Twórca: Rajmund MANN, Andrzej WIECZOREK, Edward KUSAK,  
           
Stanisław TYTKO, Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA, Tadeusz GIZA,  
            Piotr SOBOTA

Tytuł: Sposób wytwarzania dzielonych w płaszczyźnie osi bębnów łańcuchowych 
         przenośników zgrzebłowych, zwłaszcza górniczych

 1. Patent nr 219868                          udz. dn. 07.11.2014

P-395762                                            z dn. 25.07.2011

Twórca: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: Stojak podporowy, wzmocniony z kształtowników korytkowych

 1. Patent nr 219867                               udz. dn. 07.11.2014

P-395761                                             z dn. 25.07.2011

Twórca: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: Stojak podporowy z kształtowników korytkowych o ograniczonej podatności 
         i sposób jego rozparcia

 1. Patent nr 219864                           udz. dn. 06.11.2014

P-395760                                             z dn. 25.07.2011

Twórca: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: Stojak podporowy z kształtowników korytkowych o ograniczonej podatności 
          i sposób jego rozparcia

 1. Patent nr 219865                           udz. dn. 07.11.2014

P-395759                                             z dn. 25.07.2011

Twórca: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: Stojak podporowy z kształtowników korytkowych

 1. Patent nr 219874                            udz. dn. 21.11.2014

P-395712                                              z dn. 20.07.2011

Twórca: Jan DRENDA, Jan KANIA

Tytuł: Sposób inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalni węgla kamiennego

 1. Patent nr 219797                           udz. dn. 24.11.2014

P-397814                                             z dn. 16.01.2012

Twórca: Jan DRENDA, Jan KANIA, Piotr BUCHWALD, Jan SZLĄZAK,
            Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ

Tytuł: Sposób bezpośredniego odmetanowania i inertyzacji strefy zawału przodka 
         ścianowego

 1. Patent nr 220456                           udz. dn. 15.12.2014

P-397883                                             z dn. 23.01.2012

Twórca: Jan DRENDA, Jan KANIA, Piotr BUCHWALD, Jan SZLĄZAK,
             Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ

Tytuł: Segment wysięgnika zawałowego odmetanowania i inertyzacji strefy zawału 
         ściany węglowej

 1. Patent nr 220151                          udz. dn. 17.12.2014

P-400994                                            z dn. 01.10.2012

Twórca: Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA, Piotr CHELUSZKA, Tadeusz GIZA,
            Eryk REMIORZ, Piotr SOBOTA

Tytuł: Przyrząd pomiarowy do kontroli stopnia zużycia gniazda bębna 
         łańcuchowego przenośnika zgrzebłowego

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

 1. Patent nr 218437                              udz. dn. 25.03.2014

P-392782                                               z dn. 28.10.2010

Twórca: Franciszek BIŃCZYK, Józef ŚLEDZIONA, Aleksander SMOLIŃSKI, 
            Eugeniusz GADZIK

Tytuł: Filtr ceramiczny do modyfikacji objętościowej struktury odlewów 
         z żarowytrzymałych stopów niklu i kobaltu

 1. Patent nr 219600                           udz. dn. 15.07.2014

P-393271                                             z dn. 14.12.2010

Twórca: Janusz CEBULSKI, Kazimierz TYTKO

Tytuł: Sposób przeróbki plastyczne zwłaszcza stopów o wąskim zakresie
         temperatury odkształceń plastycznych

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

 1. Patent nr 217784                              udz. dn. 17.01.2014

P-390728                                               z dn. 15.03.2010

Twórca: Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Franciszek GRAMATYKA, 
            Henryk OLEWIŃSKI, Tomasz HABRAM

Tytuł Sposób oraz instalacja odzysku ciepła i mokrego oczyszczania  
        niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza 
        z komór spalania

 1. Patent nr 218361                              udz. dn. 08.04.2014

P-394070                                               z dn. 01.03.2011

Twórca: Andrzej KORCZAK, Tomasz SYNOWIEC

Tytuł     Pompa odśrodkowa

Współuprawnieni: Zakłady Mechaniczne „WIROMET” S.A

 1. Patent nr 218662                              udz. dn. 05.06.2014

P-397352                                               z dn. 12.12.2011

Twórca: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS, Tomasz SYNOWIEC

Tytuł: Obudowa przyłącza zasilającego przewodu elektrycznego silnika przenośnej 
         pompy zatapialnej

 1. Patent nr 219072                              udz. dn. 17.07.2014

P-400378                                               z dn. 14.08.2012

Twórca: Józef PASTUSZKA, Piotr IWASIEWICZ

Tytuł: Aspirator do wyznaczania bardzo niskich stężeń aerozoli bakteryjnych 
         i grzybowych

Współuprawnieni: ATMOSERVICE Sp. z o.o.

 1. Patent nr 219204                              udz. dn. 19.08.2014

P-391894                                               z dn. 20.07.2010

Twórca: Krystyna KUBICA, Wojciech MOKROSZ, Andrzej SZLĘK, Mirosław ŚLIWA, 
            Jarosław KARKOCHA, Robert KUBICA

Tytuł: Kocioł do czystego spalania różnych paliw stałych

Współuprawnieni: ŚLIWA MIROSŁAW ZAKŁAD BUDOWY KOTŁÓW BUD-KOT, 
                         MOKROSZ Sp. z o.o.

 1. Patent nr 220686                            udz. dn. 25.11.2014

P-398691                                            z dn. 02.04.2012

Twórca: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS, Stanisław PERCHAŁ

Tytuł:    Reduktor przepływu płynu

Współuprawnieni: ŁYSOŃ JANUSZ NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 1. Patent nr 220560                              udz. dn. 04.12.2014

P-394806                                            z dn. 05.09.2011

Twórca: Leszek REMIORZ, Tadeusz CHMIELNIAK, Sławomir DYKAS, 
            Sebastian RULIK, Janusz KOTOWICZ

Tytuł: Sposób separacji gazów, zwłaszcza CO

 1. Patent nr 220348                           udz. dn. 04.12.2014

P-397812                                             z dn. 16.01.2012

Twórca: Andrzej WILK

Tytuł: Wirowa pompa wielostopniowa

 1. Patent nr 220169                           udz. dn. 16.12.2014

P-397225                                             z dn. 02.12.2011

Twórca: Sebastian WERLE, Ryszard K. WILK

Tytuł: Instalacja zgazowania biomasy a zwłaszcza osadów ściekowych

 1. Patent nr 220592                          udz. dn. 18.12.2014

P-400226                                            z dn. 03.08.2012

Twórca: Dorota MARCIOCHA, Joanna KALKA, Jolanta TUREK-SZYTOW, 
            Joanna SURMACZ-GÓRSKA, Agnieszka BODNAR

Tytuł:      Sposób oznaczania albendazolu w tkance roślinnej

 1. Patent nr 220160                           udz. dn. 18.12.2014

P-400227                                             z dn. 03.08.2012

Twórca: Dorota MARCIOCHA, Joanna KALKA, Jolanta TUREK-SZYTOW, 
            Joanna SURMACZ-GÓRSKA, Agnieszka BODNAR

Tytuł:      Sposób oznaczania lewamizolu w tkance roślinnej

WYDZIAŁ MECHANICZNO TECHNOLOGICZNY

 1. Patent nr 218012                              udz. dn. 07.02.2014

P-394376                                               z dn. 29.03.2011

Twórca: Leszek DOBRZAŃSKI, Agnieszka NOWAK, Paweł LAMPE, Andrzej PUSZ

Tytuł: Wewnątrzustrojowa proteza przełyku i sposób jej wykonania

 1. Patent nr 219089                               udz. dn. 17.07.2014

P-389079                                                z dn. 21.09.2009

Twórca: Mirosław CHOLEWA, Marcin KONDRACKI

Tytuł: Próbnik do analizy cieplnej fazowej przemiany ciecz-ciało stałe

 1. Patent nr 219224                              udz. dn. 22.08.2014

P-394214                                               z dn. 15.03.2011

Twórca: Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, 
            Krzysztof BASIURA

Tytuł: Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej
         mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu

 1. Patent nr 219410                            udz. dn. 05.09.2014

P-396529                                              z dn. 04.10.2011

Twórca: Witold JANIK

Tytuł: Sposób przygotowania elementu zwłaszcza do trójwymiarowego skanowania 
         laserowego

 1. Patent nr 219525                               udz. dn. 12.09.2014

P-397226                                                 z dn. 02.12.2012

Twórca: Paweł SZMIDT, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA

Tytuł: Autonomiczny system pomiarowy do akwizycji szybkozmiennych sygnałów 
         napięciowych

 1. Patent nr 219687                              udz. dn. 27.10.2014

P-400276                                                z dn. 07.08.2012

Twórca: Jarosław KACZMARCZYK

Tytuł: Gilotyna i sposób cięcia pakietów blach

 1. Patent nr 219794                              udz. dn. 12.11.2014

P-398223                                                z dn. 24.02.2012

Twórca: A. Leszek DOBRZAŃSKI, Małgorzata MUSZTYFAGA, Marcin STASZUK

Tytuł: Stanowisko pomiarowe elektrod zwłaszcza przednich krzemowego ogniwa 
         fotowoltaicznego

 1. Patent nr 220144                               udz. dn. 08.12.2014

P-403146                                                z dn. 14.03.2013

Twórca: Damian JANICKI, Tomasz TAŃSKI, Krzysztof LABISZ, Aleksander LISIECKI

Tytuł: Zintegrowany system ochrony obszaru jeziorka ciekłego metalu oraz 
         podawania proszku w jednostopniowym procesie stopowania laserowego 
         podłoża z magnezu oraz stopów magnezu

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

1        Patent nr 219900                                udz. dn. 05.11.2014

P-392188                                               z dn. 20.08.2010

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł: Oporowy uchwyt wstępnego rozparcia stojaka ciernego wykonanego 
         z kształtowników korytkowych typu V

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

 1. Patent nr 218261                                udz. dn. 23.05.2014

P-397356                                                 z dn. 12.12.2011

Twórca: Czesław PYPNO

Tytuł:     Chwytak do palet

 1. Patent nr 219692                              udz. dn. 27.10.2014

P-389900                                                z dn. 14.12.2009

Twórca: Zbigniew STANIK, Grzegorz WOJNAR

Tytuł: Urządzenie i sposób diagnozowania stanu technicznego łożysk napędzanych 
        i nienapędzanych kół jezdnych samochodów zwłaszcza z napędem na jedną oś

 1. Patent nr 219702                              udz. dn. 27.10.2014

P-389901                                                z dn. 14.12.2009

Twórca: Zbigniew STANIK, Grzegorz WOJNAR

Tytuł: Urządzenie do diagnozowania stanu technicznego łożysk napędzanych kół
         jezdnych samochodów, zwłaszcza z napędem na jedną oś

 1. Patent nr 219684                               udz. dn. 27.10.2014

P-389902                                                z dn. 14.12.2009

Twórca: Zbigniew STANIK, Grzegorz WOJNAR

Tytuł: Urządzenie i sposób diagnozowania stanu technicznego łożysk kół jezdnych 
         pojazdów samochodowych

 1. Patent nr 220562                                   udz. dn. 15.12.2014

P-388817                                                z dn. 17.09.2009

Twórca: Damian GĄSKA

Tytuł: Ruchomy peron do transportu pasażerskiego

Instytut Fizyki - CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

 1. Patent nr 219401                               udz. dn. 12.09.2014

P-399166                                                 z dn. 14.05.2012

Twórca: Jacek PAWLYTA, Konrad TUDYKA

Tytuł: Sposób otrzymywania CO2 do produkcji ciekłego scyntylatora do pomiaru 
         radioaktywności izotopu węgla 14C w ciekłych palnych związkach 
          organicznych a zwłaszcza w paliwach oraz smarach

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2014