Wykaz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych udzielonych i zarejestrowanych na rzecz
Politechniki Śląskiej w 2015 roku

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.        Patent nr 220976           udz. dn. 04.02.2015
P-393072                              z dn. 29.11.2010
Twórca: Grzegorz WIECZOREK
Tytuł:    Sposób i urządzenie do pomiaru odległości

2.        Znak towarowy nr 278547   udz. dn. 29.07.2015
Z-431897                                   z dn. 01.08.2014
Twórcy: Michał PŁATEK, Tomasz TARGIEL
Tytuł:     HIGH FLYERS

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

1.        Wzór przemysłowy nr 22152    udz. dn. 18.05.2015
Wp.23621                                      z dn. 13.07.2015
Twórca: Beata ORLIK-KOŻDOŃ
Tytuł: Elastyczna płyta izolacyjna

2.        Patent nr 223285          udz. dn. 16.12.2015
P-397813                             z dn. 16.01.2012
Twórca: Janusz BELOK
Tytuł:    Przegroda zewnętrzna o dynamicznej charakterystyce energetycznej

WYDZIAŁ CHEMICZNY

1.      Patent nr 221140            udz. dn. 22.01.2015
P-399328                               z dn. 28.05.2012
Twórcy: Monika ŚMIGA-MATUSZOWICZ, Katarzyna JASZCZ, Jan ŁUKASZCZYK
Tytuł:    Biodegradowalny, wstrzykiwalny substytut tkanki kostnej

2.      Patent nr 221086            udz. dn. 17.02.2015
P-396203                               z dn. 05.09.2011
Twórca: Marian TUREK, Marzena CHORĄŻEWSKA
Tytuł: Laboratoryjny moduł ciśnieniowy do separacji membranowej w przepływie 
         krzyżowym

3.      Patent nr 221159             udz. dn. 19.02.2015
P-399632                                z dn. 22.06.2012
Twórcy: Marek KOWALCZUK, Piotr KURCOK, Michał MICHALAK, Jan ZAWADIAK,
            Adam A. MAREK,
Tytuł: Sposób wytwarzania funkcjonalizowanych makromonomerów 
         polihydroksyalkanianowych

Współuprawnieni:
                       
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
                        Politechnika Śląska, Gliwice

4.      Patent nr 220860              udz. dn. 19.03.2015
P-395756                                 z dn. 25.07.2011
Twórcy: Wiesław SZEJA, Jan HEHLMANN, Maciej JODKOWSKI
Tytuł:  Sposób i urządzenia do wytwarzania kompozytowej plastycznej mieszanki 
          paliwowej oraz przekształcania w stabilizowane kształtki paliwowe

Współuprawnieni: 
                     
Politechnika Śląska, Gliwice
                      PMT MULTICON Sp. z o.o.
                      Szeja Wiesław PROCHEM SZEJA

5.      Patent nr 221387            udz. dn. 06.05.2015
P-398036                               z dn. 07.02.2012
Twórcy: Jan THULLIE, Michał PALICA, Alicja KOCUR, Andrzej GIERCZYCKI, 
            Andrzej JARZĘBSKI
Tytuł: Sposób doprowadzenia i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reaktora o potrójnym 
         sprzężeniu cieplnym z rewersją zewnętrzną

6.      Patent nr 221386            udz. dn. 06.05.2015
P-398086                               z dn. 13.02.2012
Twórcy: Jan THULLIE, Michał PALICA, Alicja KOCUR,  Andrzej GIERCZYCKI, 
            Andrzej JARZĘBSKI            
Tytuł: Sposób doprowadzenia i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reaktora o potrójnym 
         sprzężeniu cieplnym z rewersją wewnętrzną

7.    Patent nr 221593            udz. dn. 02.06.2015
 P.396661                               z dn. 17.10.2011
Twórcy: Roman MAZURKIEWICZ, Jakub ADAMEK, Agnieszka PAŹDZIERNIOK-
            HOLEWA, Katarzyna ZIELIŃSKA, Wojciech SIMKA
Tytuł: Sposób wytwarzania soli 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowych

8.      Patent nr 221824            udz. dn. 24.06.2015
P-403089                               z dn. 11.03.2013
Twórcy: Monika ŚMIGA-MATUSZOWICZ, Bartosz JANICKI, Katarzyna JASZCZ, 
            Jan ŁUKASZCZYK
Tytuł: Biodegradowalny substytut tkanki kostnej zawierający pochodną izosorbidu

9.      Patent nr 222290            udz. dn. 15.09.2015
P-399167                               z dn. 14.05.2012
Twórcy: Mateusz CISZEWSKI, Andrzej MIANOWSKI
Tytuł: Sposób wytwarzania grafitu eksfoliowanego metodami chemicznymi

Współuprawnieni: 
                         Politechnika Śląska, Gliwice
                         Mateusz CISZEWSKI
                         Andrzej MIANOWSKI

10.      Patent nr 222429          udz. dn. 16.09.2015
P-405810                               z dn. 28.10.2013
Twórcy: Andrzej MILEWSKI, Sylwia WAŚKIEWICZ, Agata JAKÓBIK-KOLON
Tytuł: Sposób syntezy polieteroli opartych o epichlorohydrynę

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.        Patent nr 221551           udz. dn. 24.06.2015
P-395491                              z dn. 01.07.2011
Twórcy: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI
Tytuł: Sposób sterowania zaworami komutatora elektronicznego przeznaczonego do
            zasilania silnika bezszczotkowego prądu stałego

2.        Patent nr 222409           udz. dn. 01.09.2015
P-403843                              z dn. 10.05.2013
Twórcy: Tadeusz PUSTELNY, Marcin PROCEK, Agnieszka STOLARCZYK, Erwin MACIAK
Tytuł: Sposób otrzymywania struktury sensorowej w układzie rezonatora kwarcowego 
         QCM z nanostrukturami aktywnymi na bazie TiO2 zwłaszcza do detekcji gazów 
         utleniających

3.        Patent nr 222475           udz. dn. 04.09.2015
P-406332                              z dn. 02.12.2013
Twórcy: Bogusław GRZESIK, Zygmunt MIKNO, Mariusz STĘPIEŃ
Tytuł: Kaskada elektromagnetyczna, zwłaszcza do zgrzewarek rezystancyjnych

4.        Patent nr 222987          udz. dn. 24.11.2015
P-399891                              z dn. 11.07.2012
Twórcy: Tadeusz SKUBIS, Anna PIASKOWY
Tytuł: Sposób pomiaru rezystancji i indukcyjności rozproszenia uzwojeń 
         autotransformatora o znamionowej przekładni napięciowej równej 1:1

5.        Patent nr 222986           udz. dn. 24.11.2015
P-399892                              z dn. 11.07.2012
Twórcy: Tadeusz SKUBIS, Anna PIASKOWY
Tytuł: Sposób wzorcowania precyzyjnego autotransformatorowego indukcyjnego 
         dzielnika napięcia o przekładni znamionowej 1:1

6.    Patent nr 221894           udz. dn. 08.07.2015
P-394074                              z dn. 01.03.2011
Twórcy: Tadeusz PUSTELNY, Zbigniew OPILSKI, Grzegorz KONIECZNY,
             Erwin MACIAK, Paweł GIBIŃSKI
Tytuł:     Akustyczne urządzenie do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze 
             wspomagania serca

Współuprawnieni:
                        Politechnika Śląska, Gliwice
                        ITAM, Zabrze, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1.        Patent nr 220959          udz. dn. 07.01.2015
P-392844                             z dn. 03.11.2010
Twórca: Piotr GŁUCH
Tytuł:    Obudowa łukowa podatna spłaszczona

2.        Patent nr 221714          udz. dn. 12.06.2015
P-400995                             z dn. 01.10.2012
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA, Piotr CHELUSZKA, Tadeusz GIZA, 
            Eryk REMIORZ, Piotr SOBOTA
Tytuł:    Przyrząd do kontroli stopnia zużycia bębnów łańcuchowych. zwłaszcza 
            górniczych przenośników

3.    Patent nr 221715          udz. dn. 18.06.2015
P.400993                             z dn. 01.10.2012
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA, Tadeusz GIZA, Piotr SOBOTA,
            Edward KUSAK, Stanisław TYTKO
Tytuł:   Sposób wykonywania form odlewniczych bębnów łańcuchowych przenośników
           zgrzebłowych, zwłaszcza górniczych

4.    Patent nr 222325          udz. dn. 04.09.2015
P.399858                            z dn. 09.12.2012
Twórcy: Arkadiusz TOMAS, Piotr MATUSIAK, Andrzej WIECZOREK, Adam HEYDUK,
            Joachim PIELOT, JAROSŁAW JOOSTBERENS
Tytuł:    Urządzenie do pobierania próbek materiałów sypkich
                      Współuprawnieni:                                                                                                      
                           Politechnika Śląska, Gliwice
                           Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 

5.        Patent nr 221995          udz. dn. 12.08.2015
P-397151                             z dn. 28.11.2011
Twórcy: Jacek CZAPLICKI, Michał STAWOWIAK
Tytuł:   Układ zapobiegający zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego zwłaszcza 
           dla posypywarek

6.        Patent nr 221994          udz. dn. 19.08.2015
P-396977                             z dn. 14.11.2011
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Piotr CHELUSZKA, Tadeusz GIZA, 
            Rajmund MANN, Jan OSADNIK, Eryk REMIORZ, Edward KUSAK, 
            Stanisław TYTKO, Mirosław ŁABĘCKI
Tytuł:    Bęben łańcuchowy o zwiększonej odporności na zużycie ścierne gniazd
            zwłaszcza do górniczych przenośników zgrzebłowych

7.        Patent nr 221992           udz. dn. 18.08.2015
P-396845                              z dn. 02.11.2010
Twórcy: Jan OSADNIK, Eryk REMIORZ,   Edward KUSAK,     Stanisław TYTKO,
            Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Piotr CHELUSZKA, Tadeusz GIZA, 
            Mirosław ŁABĘDZKI, Rajmund MANN
Tytuł:    Bęben łańcuchowy zwłaszcza do ścianowych przenośników zgrzebłowych

8.        Patent nr 223328           udz. dn. 14.12.2015
P-401862                              z dn. 03.12.2012
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA, Piotr CHELUSZKA, Tadeusz GIZA, 
            Eryk REMIORZ, Piotr SOBOTA
Tytuł:    Zintegrowany miernik zużycia bębnów łańcuchowych przenośników    
            zgrzebłowych

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

1. Patent nr 222153              udz. dn. 25.08.2015
P. 404424                             z dn. 24.06.2013
Twórcy: Józef DZIELICKI, Jan MARCINIAK, Jerzy CIEPLAK, Anita KAJZER,
            Wojciech KAJZER, Zbigniew PILECKI
Tytuł: Stabilizator do zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej typu kurzego
          lub lejkowatego

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

1.        Patent nr 221118           udz. dn. 19.03.2015
P-397933                              z dn. 30.01.2012
Twórcy: Agnieszka FORNALCZYK, Roman PRZYŁUCKI, Mariola SATERNUS,
            Sławomir GOLAK, Romuald KAZIMIERZ, Bogdan SIKORA, Zdzisław KĘŻEL, 
            Władysław CHRUŚLICKI 
Tytuł: Sposób odzyskiwania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych

2.    Patent nr 221418           udz. dn. 11.05.2015
P.402789                              z dn. 15.02.2013
Twórcy: Sławomir GOLAK, Roman PRZYŁUCKI, Jerzy BARGLIK
Tytuł: Sposób wytwarzania odlewów kompozytowych o osnowie metalowej 
         zbrojonych strefowo cząstkami przy wewnętrznej ścianie

3.        Patent nr 222343          udz.  dn. 03.09.2015
P-400856                              z dn. 21.09.2013
Twórca: Sławomir GOLAK
Tytuł: Sposób wytwarzania nanokompozytów na osnowie metalowej

4.        Patent nr 222984        udz.  dn. 05.11.2015
P-399944                             z dn. 13.07.2012
Twórcy: Leszek BLACHA, Jerzy ŁABAJ, JAKUB LIPART, Grzegorz SIWIEC, 
            Beata OLEKSIAK
Tytuł: Sposób przygotowania surowca do przerobu w procesie przetopu zwłaszcza 
         w piecu obrotowo-wahadłowym

5.        Patent nr 222748         udz.  dn. 05.11.2015
P-406195                             z dn. 22.11.2013
Twórcy: Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Jerzy MYALSKI, Marek HETMAŃCZYK
Tytuł: Sposób wytwarzania odlewanych ciśnieniowo wyrobów z kompozytu z osnową 
         z magnezu lub stopów magnezu

6.        Patent nr 222983        udz.  dn. 06.11.2015
P-399945                            z dn. 13.07.2012
Twórca: Jerzy ŁABAJ, Leszek BLACHA, Agnieszka SZKLINIARZ, Wojciech SZKLINIARZ,
             JAKUB LIPART, Beata OLEKSIAK, Grzegorz SIWIEC, Jakub WIECZOREK
Tytuł: Sposób przetworzenia odpadowych surowców srebronośnych w stop, 
         zwłaszcza do wytworzenia zaprawy stopu bezołowiowego typu SAC

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1.        Patent nr 220861           udz. dn. 25.03.2015
P-391536                              z dn. 17.06.2010
Twórcy: Leszek REMIORZ, Jerzy WIŚNIOWSKI
Tytuł:    Brama segmentowa zwłaszcza dla pomieszczenia garażowego

Współuprawnieni:
                        Politechnika Śląska, Gliwice
                        Wiśniowski Jerzy WIMONT

2.        Patent nr 222316           udz. dn. 14.09.2015
P-400375                              z dn. 14.08.2012
Twórcy: Marcin LISZKA, Jakub TUKA, Grzegorz NOWAK, Krzysztof HOINKA, 
            Grzegorz SZAPAJKO
Tytuł: Sposób sprężania gazów technicznych, zwłaszcza dwutlenku węgla

3.        Patent nr 223251           udz. dn. 15.12.2015
P-397756                              z dn. 09.01.2012
Twórca: Andrzej SZLĘK
Tytuł: Urządzenie wspomagające spalanie biomasy, zwłaszcza słomy

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

1.      Wzór przemysłowy nr 21535    udz. dn. 14.01.2015
Wp. 22902                                     z dn. 20.11.2014
Twórcy: ARKADIUSZ MĘŻYK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Katarzyna SZLICHTA, 
            Tomasz MACHOCZEK
Tytuł:    Wózek i/lub regał do transportu i przechowywania wewnętrznego materiałów

2.      Wzór przemysłowy nr 21657    udz. dn. 30.03.2015
Wp.23092                                      z dn. 28.01.2015
Twórcy: Mariola JURECZKO, Paweł JURECZKO, Rafał SZYMKOWIAK
Tytuł:    Kostka do kamer

3.      Patent nr 221705           udz. dn. 16.06.2015
P-397882                              z dn. 23.01.2012
Twórcy: Paweł SZMIDT, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA
Tytuł: Sposób autonomicznej akwizycji szybkozmiennych sygnałów napięciowych

4.      Patent nr 222428           udz. dn. 22.09.2015
P-405805                              z dn. 28.10.2013
Twórcy: Witold JANIK, Cezary GRABOWIK
Tytuł: Sposób wykonania zintegrowanego wizjera inspekcyjnego, zwłaszcza w korpusach 
         maszyn

5.      Patent nr 222810           udz. dn. 19.11.2015
P-407553                              z dn. 17.03.2014
Twórcy: Piotr CZOP, Grzegorz WSZOŁEK, Mariusz HETMAŃĆZYK, Dawid JAKUBOWSKI
Tytuł: Urządzenie do wyznaczania parametrów pracy zaworów pasywnych,
         w szczególności zaworów dyskowych tłumików hydraulicznych metodą PIV

6.      Patent nr 223216           udz. dn. 10.12.2015
P-400855                              z dn. 21.09.2012
Twórcy: Sławomir DUDA, Sławomir KCIUK, Edyta KRZYSTAŁA, Arkadiusz MĘŻYK
Tytuł: Czujnik do pomiaru ciśnienia oddziałującego na klatkę piersiową pasażera 
          pojazdów specjalnych podczas wybuchu ładunku pod pojazdem

7.   Patent nr 223132           udz. dn. 02.12.2015
      P-402445                              z dn. 15.01.2013
      Twórcy: Arkadiusz TOMAS, Arkadiusz MĘŻYK, Marcin FICE
      Tytuł: Indukcyjny przemiennik momentu
 
      Współuprawnieni: 
                                   KOMAG, Gliwice
                                   Politechnika Śląska, Gliwice

8.    Patent nr 222244           udz. dn. 18.09.2015
       P-397895                              z dn. 25.01.2012
       Twórcy: Mirosław DZIEWOŃSKI, Ewa MAJCHRZAK, Mariusz NOWAK, Marek KAWECKI,  
                   Michał BACHORZ, Paweł KOWALSKI, Dariusz KRUSZYNA, Bartłomiej KUBIK, 
                   Jacek BRANDT
       Tytuł: Urządzenie do skanowania ran zwłaszcza oparzeniowych i trudnogojących się  
                oraz sposób skanowania ran

       Współuprawnieni: 
                                   ITAM, Zabrze
                                   Politechnika Śląska, Gliwice

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

1.      Patent nr 221401          udz. dn. 20.05.2015
P-395598                             z dn. 11.07.2012
Twórca: Jarosław BRODNY
Tytuł: Stojak cierny podporowy wykonany z kształtowników korytkowych typu V 
         o podwyższonej sprężystości

2.      Patent nr 221048            udz. dn. 16.07.2015
P-395599                               z dn. 11.07.2011
Twórca: Jarosław BRODNY
Tytuł: Stojak cierny zmiennopodporowy o zwiększonej nośności wykonany 
          z kształtowników korytkowych typu V

WYDZIAŁ TRANSPORTU

1.      Patent nr 220862            udz. dn. 24.04.2015
P-397351                               z dn. 12.12.2011
Twórca: Tadeusz OPASIAK
Tytuł: Sprzęgło podatne liniowe

2.      Patent nr 222773           udz. dn. 01.12.2015
P-394879                              z dn. 16.05.2011
Twórcy: Czesław PYPNO, Daniel KUSZKE-KOMOSARA
Tytuł: Taśma do przenośników rurowych

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1. Patent nr 222909           udz. dn. 09.11.2015
    P.402087                               z dn. 17.12.2012
    Twórcy: Konrad TUDYKA, Andrzej BLUSZCZ
    Tytuł: Sposób redukcji tła w fotopowielaczu

2. Patent nr 222910          udz. dn. 23.11.2015
P-402088                            z dn. 17.12.2012
Twórcy: Konrad TYDYK, Andrzej BLUSZCZ, Beata KOZŁOWSKA, Jacek PAWLYTA, 
            Adam MICHCZYŃSKI 
Tytuł: Sposób pomiaru radioaktywności 14C z eliminacją składowej zliczeń pochodzącej
         z produktów sukcesywnego rozpadu 222Rn za pomocą spektrometrii 
         ciekłoscyntylacyjnej

Współuprawnieni:
                         Politechnika Śląska, Gliwice
                        Uniwersytet Śląski, Katowice

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2015