Wykaz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
i znaków towarowych udzielonych i zarejestrowanych na rzecz 
Politechniki Śląskiej w 2016 roku

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.    Patent nr 223554                udz. dn. 19.01.2016
P.403397                                z dn. 02.04.2013
Twórca: Grzegorz WIECZOREK
Tytuł:    Sposób i urządzen
ie do pomiaru odległości

2.    Patent nr 223536                udz. dn. 25.01.2016
P.398102                                z dn. 14.02.2012
Twórcy: Marian BŁACHUTA, Roman CZYBA, Rafał GRYGIEL, 
            Wojciech JANUSZ, Grzegorz SZAFRAŃSKI
Tytuł:    Sposób estymacji kątów Eulera i obciążeń żyroskopów

3.    Patent nr 224092                udz. dn. 22.04.2016
P.403370                                z dn. 29.03.2013
Twórcy: Mirosław MAGNUSKI, Dariusz WÓJCIK
Tytuł:     Układ antenowy z antenami sprzężonymi pojemnościowo 
             o poszerzonym zakresie dopasowania impedancyjnego

4.   Patent nr 224091                  udz. dn. 22.04.2016
P.403369                                 z dn. 29.03.2013
Twórcy: Mirosław MAGNUSKI, Dariusz WÓJCIK
Tytuł:    Układ dwóch anten Vivaldiego o poszerzonym zakresie 
             dopasowania impedancyjnego

5.   Wzór przemysłowy nr 22793 udz. dn. 30.05.2016
Wp.24434                                 z dn. 11.04.2016
Twórcy: Aleksander NAWRAT, Adam GAŁUSZKA, Witold ILEWICZ,  
             Karol JĘDRASIAK, Jan KWIATKOWSKI
Tytuł:     Obudowa lokalizatora

6.    Patent nr 224966                     udz. dn. 04.08.2016
P.408393                                     z dn. 02.06.2014
Twórcy:  Wojciech OLIWA, Grzegorz WIECZOREK
Tytuł:     Sposób i urządzenie do pomiaru czasu opóźnienia sygnału
              w dalmierzach

7.    Patent nr  224975                    udz. dn. 09.08.2016
P.398402                                     z dn. 12.03.2012
Twórcy:  Aleksander NAWRAT, Witold ILEWICZ, Roman KOTERAS, 
             Krzysztof DANIEC
Tytuł:     Sposób kalibracji trójosiowych czujników przyspieszenia prędkości 
             kątowej i pola magnetycznego

8.    Patent nr 224996                 udz. dn. 24.08.2016
P.393036                                 z dn. 24.11.2010
Twórca:  Roman STAROSOLSKI
Tytuł:     Sposób i system przetwarzania obrazu barwnego w urządzeniach 
             akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji obrazów  
             wykorzystujących kompresję obrazów cyfrowych

9.    Patent nr 225021                 udz. dn. 05.09.2016
P.394749                                  z dn. 04.05.2011
Twórca:  Adam ZIĘBIŃSKI
Tytuł:     Układ do generowania specjalizowanego multisterownika PLC 
             w języku opisu sprzętu dla układu reprogramowalnego

10.  Patent nr 225022                 udz. dn. 05.09.2016
P.394750                                 z dn. 04.05.2011
Twórca:  Adam ZIĘBIŃSKI, Rafał CUPEK
Tytuł:     
Układ do podziału zadań realizowanych przez sterownik PLC 
             pomiędzy jednostkę centralną PLC i specjalizowany koprocesor  
             sterownika PLC zrealizowany na bazie układu reprogramowalnego

11.  Patent nr 225270                 udz. dn. 05.10.2016
P.402810                                 z dn. 18.02.2013
Twórcy:  Józef WIORA, Andrzej KOZYRA
Tytuł:     
Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP 
              z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza 
              w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP)

12.  Patent nr 225717                udz. dn. 25.11.2016
P.407213                                 z dn. 17.02.2014
Twórcy:   Paweł TOMKIEWICZ, Aleksander MIERA, Jacek SZUBER, 
              Anna PIOTROWSKA
Tytuł:     
Układ geometryczno - elektryczny odwrotnej sondy Kelvina
               z wymuszeniem piezoelektrycznym z generatorem napięcia  
               przemiennego

Współuprawnieni:   Politechnika Śląska, Gliwice
                                  Paweł Tomkiewicz

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

1.    Wzór przemysłowy nr 22633      udz. dn. 16.03.2016
Wp.24232                                       z dn. 17.02.2016
Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:     Krzesło

2.    Wzór przemysłowy nr 22634       udz. dn. 16.03.2016
Wp.24233                                        z dn. 17.02.2016
Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:     Pudełko

3.    Wzór przemysłowy nr 22812        udz. dn. 08.06.2016
Wp.24546                                         z dn. 16.05.2016
Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:     Fotel

4.    Wzór przemysłowy nr 22813       udz. dn. 14.06.2016
Wp.24547                                         z dn. 16.05.2016
Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:     Fotel

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

1.    Patent nr 224072                  udz. dn. 25.04.2016
P.400059                                  z dn. 20.07.2012
Twórcy: Adam ZYBURA, Mariusz JAŚNIOK, Tomasz JAŚNIOK
Tytuł:     Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza
               w konstrukcjach żelbetowych

2.    Patent nr 224185                  udz. dn. 17.05.2016
P.398498                                  z dn. 19.03.2012
Twórca: Krzysztof GROMYSZ
Tytuł:    Sposób wykrywania rozwarstwienia w żelbetowych płytach
              warstwowych

3.    Patent nr 225599                 udz. dn. 17.11.2016
P.408473                                  z dn. 09.06.2014
Twórcy: Piotr OWERKO, Marcin HONKISZ
Tytuł:    
Sonda i sposób pomiaru geometrii osłon cięgien sprężających

Współuprawnieni:   Politechnika Śląska, Gliwice
                                  Piotr Owerko                                                             
                                  Marcin Honkisz

WYDZIAŁ CHEMICZNY

1.   Patent nr 223658                 udz. dn. 22.02.2016
P.388635                                 z dn. 27.07.2009
Twórcy: Grzegorz DZIDO, Andrzej JARZĘBSKI
Tytuł:    
Sposób i układ do ciągłego otrzymywania submikronowych 
             zawiesin cząstek srebra o właściwościach biobójczych

2.   Patent nr 224672                 udz. dn. 20.06.2016
P.409547                                 z dn. 22.09.2014
Twórcy: Anna CHROBOK, Karolina MATUSZEK, Magdalena SITKO
Tytuł:    Sposób otrzymywania laktonów w reakcji utleniania Bayera-Villigera

3.   Patent nr 225226                  udz. dn. 20.06.2016
P.407485                                  z dn. 11.03.2014
Twórcy: Wojciech SIMKA, Alicja KAZEK-KĘSIK, Maciej SOWA
Tytuł:    
Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tantalu, niobu i cyrkonu 
             metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego

4.   Patent nr 224368                   udz. dn. 20.06.2016
P.396926                                   z dn. 08.11.2011
Twórcy: Marek Kowalczuk, Piotr KURCOK, Michał MICHALAK,                     
            Jan ZAWADIAK, Adam Andrzej MAREK
Tytuł:    
Sposób wytwarzania makromonomerów poli (3-
            hydroksyalkanianowych)

Współuprawnieni:    Centrum PAN, Zabrze
                             Politechnika Śląska, Gliwice

5.   Patent nr 225227                 udz. dn. 23.09.2016
P.407486                                 z dn. 11.03.2014
Twórcy: Wojciech SIMKA, Alicja KAZEK-KĘSIK, Maciej SOWA
Tytuł:     
Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów  
             metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.    Patent nr 223393                udz. dn. 25.01.2016
P.386575                                z dn. 24.11.2008
Twórcy:  Marian KAMPIK, Grzegorz POPEK, Janusz TOKARSKI
Tytuł:     Sposób zwiększenia rozdzielczości przetwornika cyfrowo-
             analogowego, wykorzystującego zasadę modulacji szerokości 
             impulsów

2.    Patent nr 223606                udz. dn. 02.02.2016
P.400377                                 z dn. 14.08.2012
Twórcy:  Franciszek WITOS, Grzegorz SZERSZEŃ, Maciej SETKIEWICZ
Tytuł:     Uchwyt mocujący zwłaszcza dla czujników emisji akustycznej 
             do bocznych powierzchni kadzi transformatora

3.    Patent nr 223605                udz. dn. 02.02.2016
P.400376                                z dn. 14.08.2012
Twórcy:  Franciszek WITOS, Zbigniew OPILSKI
Tytuł:     Sposób lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych zwłaszcza 
             w transformatorze energetycznym olejowym w oparciu o mapy   
             deskryptorów emisji akustycznej w dziedzinie częstotliwości

4.    Patent nr 223874               udz. dn. 23.02.2016
P.413547                               z dn. 10.05.2013
Twórcy: Tadeusz PUSTELNY, Marcin PROCEK, Agnieszka STOLARCZYK
             Erwin MACIAK
Tytuł:     Układ pomiarowy dla struktur sensorowych na bazie rezonatora 
             kwarcowego QCM zwłaszcza do detekcji i pomiaru analitów  
             gazowych

5.    Patent nr 223852              udz. dn. 24.03.2016
P.401112                              z dn. 09.10.2012
Twórcy:  Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI
Tytuł:     Sposób sterowania 3-fazowego falownika napięcia przeznaczonego 
             do zasilania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi PMSM 
             w trybie hamowania odzyskowego

6.    Patent nr 224752              udz. dn. 25.07.2016
P.401003                              z dn. 01.10.2012
Twórcy:  Seweryn MAZURKIEWICZ, Marek SZYMCZAK, 
             Rafał STĘPIEŃ, Marcin MACIĄŻEK, Tomasz CHAJA
Tytuł:     Zderzak zwłaszcza do pochłaniania energii kinetycznej zderzenia 
             pojazdu ze ścianą lub dwóch pojazdów

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1.    Patent nr 224922              udz. dn. 19.08.2016
P.401093                               z dn. 08.10.2012
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA
Tytuł:     Sposób urabiania skał zwłaszcza kombajnem chodnikowym 
             ze zmienną prędkością obrotową głowic urabiających

2.    Patent nr 224960               udz. dn. 25.08.2016
P.407885                               z dn. 14.04.2014
Twórcy:  Jarosław BRODNY, Marcel ŻOŁNIERZ
Tytuł:     Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika sprzężenia 
             ciernego

3.    Patent nr 225478               udz. dn. 04.11.2016
P.409482                               z dn. 12.09.2014
Twórcy:  Marek JASZCZUK, Zygmunt SROKOSZ, Jan KANIA, 
             Jan KRUPA, Adam NARBUTT
Tytuł:     Sposób urabiania ściany węglowej

4.    Patent nr 225549               udz. dn. 15.11.2016
P.404890                                z dn. 29.07.2013
Twórca: Magdalena TUTAK
Tytuł:    
Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika oporu 
             aerodynamicznego powietrza przepływającego przez ośrodek 
             porowaty

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

1.    Patent nr 224073                udz. dn. 18.04.2016
P.400196                                z dn. 31.07.2012
Twórcy: Jerzy CZEKAJ, Jan GALICKI, Jacek JAKUBOWSKI, 
             Danuta KRUPKA
Tytuł:     Sposób przerobu cynkonośnych pyłów stalowniczych w kierunku 
             otrzymywania koncentratów cynku i koncentratów ołowiu

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                Zakłady Górniczo-Hutnicze "BOLESŁAW" S.A.

2.    Patent nr 225001                 udz. dn. 02.09.2016
P.410739                                 z dn. 22.12.2014
Twórcy:  Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Hanna MYALSKA
Tytuł:     
Sposób konsolidacji wstępnej proszków nanoziarnistych 
             z mikroziarnistymi, nanoziarnistych z submikroziarnistymi 
             oraz submikroziarnistych z mikroziarnistymi do otrzymywania 
             kompozytów typu in situ

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1.    Patent nr 224290              udz. dn. 21.04.2016
P.404128                               z dn. 29.05.2013
Twórcy: Marcin LISZKA, Marcel  GAWRON, Jakub TUKA
Tytuł:    
Sposób suszenia paliw stałych zwłaszcza w układzie elektrowni 
             wykorzystującej spalanie tlenowe

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                              Marcel Gawron

2.    Patent nr 224247                udz. dn. 12.05.2016
P.402809                                z dn. 18.02.2013
Twórcy: Andrzej KORCZAK, Tomasz SYNOWIEC
Tytuł:    Zabezpieczenie monoblokowej pompy wirowej przed skutkami 
            uszkodzenia uszczelnienia ślizgowego

3.    Patent nr 224256               udz. dn. 12.05.2016
P.403368                               z dn. 29.03.2013
Twórca: Andrzej WILK
Tytuł:    Pompa wirowa wielostopniowa z wirnikami jednostrumieniowymi

4.   Patent nr 224858                udz. dn. 11.07.2016
      P.407401                                z dn. 04.03.2014
      Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Wacław WOJNAR
      Tytuł:     Przegrzewacz grodziowy do wyrównywania temperatury pary   
                   zwłaszcza w kotłach parowych

5.   Patent nr 225079                udz. dn. 07.09.2016
      P.401111                                z dn. 09.10.2012
      Twórcy: Paweł BARGIEL, Wojciech KOSTOWSKI
      Tytuł:     
Sposób zwiększenia mocy turbiny gazowej zasilanej paliwem 
                   gazowym, zwłaszcza gazem ziemnym

6.   Patent nr 225121               udz. dn. 16.09.2016
      P.401252                                z dn. 16.10.2012
      Twórca: Wojciech HRYB
      Tytuł:     
Sposób intensyfikacji procesu kompostowania oraz instalacja  
                   dogrzewania pryzmy podczas procesu kompostowania

7.   Patent nr 225594               udz. dn. 18.11.2016
      P.406941                                z dn. 27.01.2014
      Twórcy:  Piotr OSTROWSKI, Ziemowit OSTROWSKI, Marek PRONOBIS,  
                   Leszek REMIORZ
      Tytuł:     
Przemysłowy przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, także 
                   dwufazowej, przepływającej rurociągiem

8.   Patent nr 225728               udz. dn. 24.11.2016
      P.412141                                 z dn. 27.04.2015
      Twórcy: Joachim KOZIOŁ, Wiesław GAZDA, Barbara MENDECKA, 
                   Robert GŁADYSZ
      Tytuł:     
Sprężarkowa maszyna ziębno - grzejna z bezdławieniowym 
                   systemem rozprężania czynnika obiegowego

9.   Patent nr 225927               udz. dn.07.12.2016
      P.406940                                z dn. 27.01.2014
      Twórcy: Walter MUCHA, Józef PASTUSZKA, Tomasz DĘBOWSKI, 
                    Vidmanatas ULEVICIUS, Valdemar SAVICKI, Genrik MORDAS, 
                    Ona GYLIENE
      Tytuł:     
Urządzenie do oczyszczania gazów spalinowych z silników  
                   samochodowych, oraz sposób oczyszczania gazów spalinowych 
                   z silników samochodowych

Współuprawnieni:   Politechnika Śląska, Gliwice
                                AWG Polonez Tomasz Dąbrowski, Konin
   
                                Centrum Nauk Fizycznych, Wilno, Litwa 
                                JSC „AWG Katalizator Group” Wilno, Litwa
 

10.   Patent nr 225929            udz. dn. 16.12.2016
        P.410105                              z dn. 12.11.2014
        Twórcy: Sylwester KALISZ, Piotr OSTROWSKI, Michał POLOK, 
                    Marek PRONOBIS, Robert WEJKOWSKI, Wacław WOJNAR
        Tytuł:    
Sposób i system ciągłego monitorowania temperatury wypełnień 
                    regeneracyjnego obrotowego podgrzewacza powietrza zwłaszcza kotła 
                    energetycznego

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

1.  Wzór przemysłowy nr 22429  udz. dn. 25.01.2016
     Wp.23960                                   z dn. 20.11.2015
     Twórcy:  Arkadiusz MĘŻYK, Olaf DUDEK, Tomasz MACHOCZEK 
     Tytuł:     Liniowy siłownik elektryczny

2  Patent nr 223655                    udz. dn. 16.02.2016
P.391510                                    z dn. 15.06.2010
Twórcy:  Ewa PIĘTKA, Dominik SPIŃCZYK, Stanisław FRANKIEL, 
             Michał MIKULSKI
Tytuł:     Stanowisko do diagnostyki, monitorowania i leczenia zmian 
             nowotworowych skóry kończyn

3. Patent nr 224104                     udz. dn. 25.04.2016
P.404891                                     z dn. 29.07.2013
Twórcy:  Małgorzata MUZALEWSKA, Wojciech SKARKA 
Tytuł:     Egzoszkielet z układem odzysku energii

4   Patent nr 224049                      udz. dn. 25.04.2016
P.396513                                      z dn. 03.10.2011
Twórcy: Wojciech MOCZULSKI, Janusz KARWOT|, 
             Ryszard WYCZÓŁKOWSKI, Dominik WACHLA, 
             Krzysztof CIUPKE, Piotr TOMASIK, Piotr PRZYSTAŁA 
Tytuł:    
Sposób przeprowadzenia detekcji i lokalizacji awarii w systemach 
             wodociągowych o strukturze zamkniętej przy zastosowaniu 
             urządzeń mierzących przepływ wody w sieci

5.   Patent nr 224692                      udz. dn. 15.06.2016
P.416521                                      z dn. 29.07.2013
Twórcy: Małgorzata MUZALEWSKA, Wojciech SKARKA 
Tytuł:     Egzoszkielet z układem odzysku energii (patent wydzielony)

6.   Patent nr 224380                       udz. dn. 16.06.2016
P.401578                                       z dn. 12.11.2012
Twórcy: Andrzej KLIMPEL
Tytuł:     Łącznik lin napinających i lin pierścieniowych konstrukcji dachów

7.   Patent nr 224476                       udz. dn. 22.06.2016
P.400892                                       z dn. 24.09.2012
Twórcy:  Tadeusz KOPROWSKI, Andrzej DYMAREK, 
              Tomasz DZITKOWSKI, Andrzej JEZIOROWSKI, 
              Andrzej KUBICA
Tytuł:      Mechanizm do pokonywania wózkiem inwalidzkim przeszkód, 
              zwłaszcza przy korzystaniu z komunikacji publicznej

8.   Patent nr 224769                       udz. dn. 19.07.2016
P.403155                                      z dn. 15.03.2013
Twórcy:  Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, Mariusz PAWLAK, 
             Wojciech KLEIN, Damian GĄSIOREK, Krzysztof BASIURA
Tytuł:     Tunelowa maszyna urabiająca o urabianiu linowym

9.   Patent nr 224770                      udz. dn. 19.07.2016
  P.403157                                      z dn. 15.03.2013
  Twórcy: Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA,   
              Wojciech KLEIN, Damian GĄSIOREK, Krzysztof BASIURA
  Tytuł:    Modułowy układ napędowy organu urabiającego tunelowej 
              maszyny urabiającej o urabianiu linowym

10. Patent nr 224930                        udz. dn. 10.08.2016
P.406111                                        z dn. 18.11.2013
Twórcy:  Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA, Sławomir KCIUK, 
             Michał KOŁODZIEJ
Tytuł:     
Stanowisko do badania wymuszeń impulsowych działających 
             na pasażerów, zwłaszcza pojazdów specjalnych

11. Patent nr 224953                         udz. dn. 25.08.2016
P.407554                                         z dn. 17.03.2014
Twórcy:  Piotr CZOP, Grzegorz WSZOŁEK, Mariusz HETMAŃCZYK, 
              Damian SŁAWIK
Tytuł:     
Urządzenie do badania statycznej i dynamicznej wytrzymałości 
              zmęczeniowej zaworów zbudowanych w oparciu o sprężyny 
              dyskowe

12. Patent nr 224961                        udz. dn. 25.08.2016
P.408055                                        z dn. 29.04.2014
Twórcy:  Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA, 
              Wawrzyniec PANFIL, Piotr PRZYSTAŁKA
Tytuł:      Robot do inspekcji łopat elektrowni wiatrowej

13. Patent nr 225112                         udz. dn. 06.09.2016
P.403156                                         z dn. 15.03.2013
Twórcy:   Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, Mariusz PAWLAK, 
              Wojciech KLEIN, Krzysztof BASIURA
Tytuł:      
Organ urabiający tunelowej maszyny urabiającej o urabianiu 
              liniowym

14. Wzór użytkowy nr 068961          udz. dn. 09.09.2016
W.123750                                       z dn. 28.01.2015
Twórcy:  Mariola JURECZKO, Paweł JURECZKO, Rafał SZYMKOWIAK
Tytuł:     
Urządzenie do kamer 3D

15. Patent EP 2 940  298                              udz. 09.2016
PL224961 (P.408055)                       z dn. 29.04.2014
Twórcy:   Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA, Wawrzyniec PANFIL,
                Piotr PRZYSTAŁKA
Tytuł:      
Robot do inspekcji łopat elektrowni wiatrowej

16. Patent nr 225486                        udz. dn. 09.11.2016
P.410404                                        z dn. 05.12.2014                                 
Twórcy:  Leszek A. DOBRZAŃSKI, Aleksandra DRYGAŁA, 
             Marek SZINDLER, Magdalena SZINDLER, Janusz WYRWAŁ, 
             Ewa JONDA
Tytuł:     Krzemowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania

17. Patent nr 225540                        udz. dn. 14.11.2016
P.410428                                         z dn. 08.12.2014
Twórcy:  Jan WESZKA, Tomasz TAŃSKI, Alfred BŁASZCZYK, 
              Magdalena SZINDLER, Marek SZINDLER, 
              Aleksandra DRYGAŁA, Paweł JARKA
Tytuł:      Wielowarstwowe barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego 
              wytwarzania

18. Patent nr 225826                       udz. dn. 05.12.2016
P.407482                                        z dn. 17.03.2014
Twórcy: Józef STABIK, Arkadiusz JABŁOŃSKI, Tomasz GAWEŁ, 
             Michał MAKSELON
Tytuł:     
Urządzenie oraz sposób badania odporności na ścieranie elementów 
             rurociągów z tworzyw polimerowych

19. Patent nr 226011                      udz. dn. 13.12.2016
P.409265                                       z dn. 25.08.2014
Twórcy: Sebastian PAWLAK, Grzegorz MUZIA
Tytuł:     
Sposób wykrywania degradacji materiałów polimerowych 
             zwłaszcza materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej

20. Patent nr 225930                    udz. dn. 15.12.2016
P.410452              zdn.  08.12.2014                                                                                                       
 Twórcy:   Leszek A. DOBRZAŃSKI, Andrzej HUDECKI
 Tytuł:       Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o własnościach 
                bioaktywnych i bakteriobójczych

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

1.    Patent nr 225928                udz. dn. 06.12.2016
P.407535                                  z dn. 14.03.2014
Twórca: Jarosław BRODNY
Tytuł:     
Układ pomiarowy do badania łukowych złączy ciernych 
              na zginanie

WYDZIAŁ TRANSPORTU

1.    Patent nr 225237                       udz. dn. 22.09.2016
P.403293                                       z dn. 25.03.2013
Twórcy: Marek SITARZ, Adam MAŃKA, Andrzej HEŁKA
Tytuł:    
Przyrząd do pomiaru siły nacisku wstawki klocka hamulcowego 
             zwłaszcza na koło kolejowe

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1. Patent nr 223753                          udz. dn. 18.02.2016
    P.405488                                          z dn. 30.09.2013
    Twórcy:   Marian NOWAK, Krystian MISTEWICZ
    Tytuł:       Sposób wyznaczania względnej wilgotności gazu

CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

1.    Patent nr 224471                      udz. dn. 22.06.2016
P.397354                                      z dn. 12.12.2011
Twórcy: Jerzy MARGIELEWICZ, Damian GĄSKA, Edward KIJAK, 
              Cezary KRAWCZYK, Tomasz LIPSKI,
Tytuł:     Siłomierz stomatologiczny do rejestracji sił okluzyjnych w różnych 
              fazach rozwarcia łuków zębowych ludzkiego narządu żucia

2.    Patent nr 224472                       udz. dn. 23.06.2016
P.397355                                       z dn. 12.12.2011
Twórcy:  Damian GĄSKA, Edward KIJAK, Cezary KRAWCZYK, 
              Tomasz LIPSKI, Jerzy MARGIELEWICZ
Tytuł:     Siłomierz stomatologiczny do rejestracji sił okluzyjnych ludzkiego 
              narządu żucia w położeniu spoczynkowym żuchwy

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2016