Wykaz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
i znaków towarowych udzielonych i zarejestrowanych
na rzecz Politechniki Śląskiej w 2017 roku 

 

        WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.     Patent nr  227333           udz. dn.19.06.2017
  P.412293                             z dn.11.05.2015
  Twórcy:    Mirosław MAGNUSKI, Dariusz WÓJCIK, Maciej SURMA
  Tytuł:        Układ przestrajanego napięciem generatora mikrofalowego o 
                    szerokim  zakresie przestrajania

 

2.     Patent nr  227649          udz. dn. 19.07.2017

  P.394125                             z dn. 07.03.2011
Twórca:     Roman STAROSOLSKI
Tytuł:         Sposób i system przetwarzania obrazu barwnego, zwłaszcza w 
                  urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji
                  obrazów przeprowadzających kompresję obrazów cyfrowych
 

 

3.     Patent nr 228028            udz. dn. 18.09.2017

  P.414751                             z dn. 10.11.2015
Twórca:     Adam KRISTOF
Tytuł:        Układ przeciwsobnego wzmacniacza mocy z wyjściem prądowym

 

4.      Patent nr 228352           udz. dn. 25.10.2017

  P.414543                              z dn. 26.10.2015
 Twórcy:    Grzegorz WIECZOREK, Wojciech OLIWA
 Tytuł:        Sposób i urządzenie do pomiaru czasu opóźnienia sygnału

 

5.     Patent nr 228350            udz. dn. 25.10.2017

        P.413041                              z dn. 06.07.2015
 Twórcy:    Marek PAWEŁCZYK, Zbigniew OGONOWSKI, Szymon OGONOWSKI,
                  Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA,
                  Damian KRAWCZYKOWSKI
 Tytuł:        Sposób mielenia na sucho w młynie elektromagnetycznym 

 Współuprawnieni:       Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
                                       Staszica w Krakowie

 

6.      Patent nr 229032            udz. dn. 08.12.2017

         P.407888                              z dn. 14.04.2014

         Twórcy:    Mirosław MAGNUSKI, Maciej SURMA, Dariusz WÓJCIK

         Tytuł:        Ogniwo filtru pasmowoprzepustowego o szerokim zakresie

                          przestrajania do obwodów wejściowych mikrofalowych odbiorników

                          radiowych, zwłaszcza odbiorników radia programowalnego

 

   

WYDZIAŁ CHEMICZNY

 

1.    Patent nr 226614           udz. dn. 07.03.2017
P.403007                             z dn. 05.03.2013
Twórcy:   Andrzej MIANOWSKI, Tomasz SIUDYGA, Adam MALEC
Tytuł:      
Trudnopalna ciecz hydrauliczna i sposób jej otrzymywania

2.    Patent nr 226644           udz. dn. 03.03.2017

       P.406333                             z dn. 02.12.2013

       Twórcy:   Izabela BARSZCZEWSKA-RYBAREK, Katarzyna JASZCZ

       Tytuł:       Materiał polimerowy typu wzajemnie przenikającej się sieci polimerowej,
               zwłaszcza do klejów lub cementów kostnych

3.    Patent nr 227335           udz. dn. 06.06.2017
P.413612                             z dn. 21.08.2015
Twórcy:   Anna CHROBOK, Karol ERFURT, Kamil CZERNIAK,
                Katarzyna MARCINKOWSKA,Tadeusz PRACZYK, Juliusz PERNAK
Tytuł:      
Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetylo β-D-  
                glukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N-alkilodimetyloamoniowym i anionem
                (2,4- dichlorofenoksy)octanowym i sposób ich otrzymywania

4.    Patent nr 227556           udz.dn.22.06.2017
P.394878                            z dn.16.05.2011

Twórcy:   Agata JAKÓBIK-KOLON, Marek SMOLIK, Hanna JAROSZEK
Tytuł:      
Sposób przygotowania roztworu siarczanu cyrkonu i hafnu o niskim
                stopniu polimeryzacji

5.    Patent nr 227655           udz. dn. 21.07.2017

       P.403713                             z dn. 29.04.2013

       Twórcy:   Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON, Zbigniew HUBICKI,
               Teofil KAROLEWICZ, Łukasz SIEPIETOWSKI

       Tytuł:       Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej

6.    Patent nr 227656           udz. dn. 21.07.2017

       P.403863                             z dn. 13.05.2013

       Twórcy:   Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON

       Tytuł:       Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu (IV) i hafnu (IV)
                z ich roztworów szczawianowych

7.    Patent nr 228351           udz. dn. 23.10.2017
P.414049                            z dn. 17.09.2015
Twórcy:   Piotr SYNOWIEC, Janusz WÓJCIK
Tytuł:      
Grawitacyjny zagęszczacz do zawiesin krystalicznych

8.    Patent nr  228464          udz. dn. 20.09.2017
P.412213                            z dn. 04.05.2015
Twórcy:    Maciej KAPKOWSKI, Tomasz SIUDYGA, Monika SŁOTA, 
                Jarosław POLAŃSKI, Jacek BOGOCZ
Tytuł:      
Sposób otrzymywania 1-hydroksyacetonu w reakcji dehydratacji 
                gliceryny

Współuprawnieni:         Uniwersytet Śląski, Katowice

 

9.    Patent nr 228765           udz. dn. 06.12.2017
P.408233                            z dn. 19.05.2014
Twórcy:    Joanna KLUCZKA, Maria ZOŁOTAJKIN, Jerzy CIBA
Tytuł:       
Kompozycja mieszaniny do odkwaszania gleb rolnych lub leśnych

 


 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.    Patent nr 226439           udz. dn. 14.02.2017

       P.408772                            z dn. 07.07.2014

       Twórcy:   Adam KOCHAN, Tomasz TRAWIŃSKI, Krzysztof KLUSZCZYŃSKI, 
               Zbigniew PILCH, Wojciech BURLIKOWSKI

       Tytuł:       Hybrydowy generator drgań skrętnych

Współuprawnieni:         Adam Kochan

2.    Patent nr 227022           udz. dn. 10.05.2017
P.413744                            z dn. 31.08.2015
Twórcy:   Sebastian BARTEL, Tomasz TRAWIŃSKI
Tytuł:      
Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie

3.    Patent nr 227589           udz. dn. 13.07.2017

       P.403954                             z dn. 20.05.2013

       Twórcy:   Krzysztof KRYKOWSKI, Zbigniew GAŁUSZKIEWICZ

       Tytuł:       Układ regulacji napięcia komutatora elektronicznego zwłaszcza do
                zasilania bezszczotkowego silnika prądu stałego

4.    Patent nr 227943           udz. dn. 09.09.2017

       P.413261                             z dn. 24.07.2015

       Twórcy:   Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI, 
                Henryk KOŁODZIEJ

       Tytuł:        Sposób estymacji spoczynkowego położenia wirnika silnika
                synchronicznego z magnesami trwałymi PMSM IPM

Współuprawnieni:        ENEL-PC Sp. z o.o., Gliwice

5.    Patent nr 228022           udz. dn. 11.09.2017
P.413882                            z dn. 09.09.2015
Twórcy:   Paweł GOŁĄB, Tomasz TRAWIŃSKI, Marcin SZCZYGIEŁ,           
                Wojciech  KOŁTON
Tytuł:      
Energoelektroniczny kondycjoner

        Współuprawnieni:         WTN Sp. z o.o., Częstochowa

6.    Patent nr 228961            udz. dn. 13.12.2017

       P.416989                              z dn. 26.04.2016

       Twórcy:    Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Adam PILŚNIAK

       Tytuł:        Hybrydowy przetwornik wartości skutecznej

 

 

 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1.    Patent nr 226420           udz. dn. 09.02.2017

P.398239                             z dn. 27.02.2012

Twórcy:   Zdzisław ADAMCZYK, Katarzyna STANIENDA, Jacek NOWAK

Tytuł:       Instalacja i sposób przeprowadzania sorpcji gazów, zwłaszcza SOx

2.    Patent nr 226637           udz. dn. 06.03.2017

       P.412914                             z dn. 29.06.2015

       Twórcy:   Magdalena TUTAK, Jarosław BRODNY

       Tytuł:       Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika oporu
               aerodynamicznego powietrza przepływającego przez przewody o
               niegładkich powierzchniach

3.    Patent nr 227788           udz. dn. 03.08.2017
P.407312                            z dn. 24.02.2014
Twórca:    Marcin LUTYŃSKI
Tytuł:       Sposób intensyfikacji zgazowania węgla w generatorze podziemnym

4.     Patent nr 228214           udz. dn. 18.09.2017
P.415964                             z dn. 29.01.2016
Twórcy:   Piotr CHELUSZKA, Marian DOLIPSKI, Grzegorz GŁUSZEK,
                Rudolf PŁONKA, Eryk REMIORZ, Piotr SOBOTA
Tytuł:       Sposób i przyrząd do pomiaru rozkładu obciążeń dynamicznych
                przenoszonych na podłoże przez samojezdne maszyny zwłaszcza 
                górnicze
Współuprawnieni:    FAMUR S.A., Katowice

5.     Patent nr 228215             udz. dn. 18.09.2017
 P.415965                              z dn. 29.01.2016
Twórcy:   Piotr CHELUSZKA, Marian DOLIPSKI, Rajmund MANN,
                Piotr SOBOTA, Mateusz GOŁĄBEK
Tytuł:       Przyrząd i sposób pomiaru obciążeń dynamicznych noży skrawających
                organów roboczych zwłaszcza kombajnów górniczych
 Współuprawnieni:    FAMUR Institute Sp. z o.o., Katowice                

 

 

      WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

 

1.    Patent nr 226651           udz. dn. 10.03.2017

       P.402913                             z dn. 26.02.2013

       Twórcy:   Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Jerzy MYALSKI, Andrzej KIEŁBUS,
               Marek HETMAŃCZYK, Robert JAROSZ

       Tytuł:       Sposób wytwarzania kompozytu z osnową ze stopów magnezu i  
               zdyspergowanymi komponentami węglowymi

2.    Patent nr 226933           udz. dn. 18.04.2017

       P.406442                             z dn. 09.12.2013

       Twórcy:   Tomasz FIGLUS, Mateusz KOZIOŁ

       Tytuł:       Sposób oceny przebiegu zniszczenia materiałów kompozytowych oraz  
               urządzenie pomiarowe do realizacji tego sposobu
Zgłoszenie wspólne z: RT2

3.     Patent nr 227175           udz. dn. 24.05.2017
P.414657                             z dn. 03.11.2015
Twórcy:   Jerzy MYALSKI, Franciszek GROSMAN, Marek TKOCZ,
                Bartosz HEKNER 
 Tytuł:      
Sposób przetwarzania półproduktów z kompozytów z osnową ze
                stopów metali lekkich zawierających zbrojenie heterofazowe

 4.     Patent nr 227568           udz. dn. 22.06.2017
 P.398311                             z dn. 05.03.2012
 Twórcy:   Andrzej POSMYK, Jerzy MYALSKI, Henryk WISTUBA
 Tytuł:       Sposób wytwarzania kompozytu aluminiowo-ceramicznego
                 zawierającego smary stałe
  Współuprawnieni:    Uniwersytet Śląski, Katowice

5.       Patent nr 227793           udz. dn. 23.08.2017
   P.399943                            z dn. 13.07.2012
  Twórcy:   Jakub WIECZOREK, Jerzy ŁABAJ, Leszek BLACHA, Jakub LIPART,
                  Beata OLEKSIAK, Grzegorz SIWIEC
  Tytuł:       Sposób wytworzenia kompozytu, stop srebra-ceramiczne cząstki
                  zbrojące

6.      Patent nr 228597            udz. dn.06.11.2017
 P.412805                             z dn. 22.06.2015

 Twórca:   Sławomir GOLAK

 Tytuł:       Sposób wytwarzania metalowych tarcz kompozytowych zbrojonych
                 strefowo cząstkami

7.      Patent nr  228908           udz. dn.14.12.2017
 P.415188                             z dn. 08.12.2015

 Twórcy:   Krystian JANISZEWSKI, Aleksander CICHY

 Tytuł:       Klucz do montażu zaślepek w drzwiach szybów dźwigów osobowych
 Współuprawnieni:    INTERLIFT Sp. z o.o., Kraków

 

       WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1.    Patent nr 227017           udz. dn. 08.05.2017
       P.412627                             z dn. 08.06.2015
       Twórcy:   Wojciech ADAMCZYK, Ryszard BIAŁECKI, Paweł KOZOŁUB, 
                       Tadeusz KRUCZEK
        Tytuł:       Stanowisko i sposób do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej
                        próbki materiału stałego o nieregularnym kształcie oraz materiału
                        warstwy pokrycia ochronnego
2.    Patent nr 227020           udz. dn. 10.05.2017
       P.413289                             z dn. 27.07.2015
       Twórcy:   Wojciech ADAMCZYK, Ryszard BIAŁECKI, Tadeusz KRUCZEK
       Tytuł:       Sposób wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej próbki
                       materiału stałego anizotropowego o dowolnym kształcie metodą
                       równoczesnego wielokierunkowego pobudzenia cieplnego

 

       WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY 

 

 1.   Patent nr 227115            udz. dn. 16.05.2017   
       
P.410427                              z dn. 08.12.2014

       Twórcy:   Leszek DOBRZAŃSKI, Andrzej HUDECKI

       Tytuł:       Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o własnościach 
               bioaktywnych i bakteriobójczych

2.    Patent nr 227469           udz. dn. 22.06.2017

       P.414721                             z dn. 09.11.2015

       Twórcy:    Damian JANICKI, Janusz ĆWIEK, Wojciech PAKIEŁA,               
                Weronika WALICZEK
Tytuł:      
Sposób stopowania laserowego podłoża z aluminium i stopów 
                aluminium nanorurkami węglowymi

3.    Patent nr 227630           udz. dn. 04.07.2017

       P.411903                             z dn. 07.04.2015

       Twórcy:   Krzysztof JANERKA, Jan JEZIERSKI, Jan SZAJNAR, Marcin STAWARZ
Tytuł:      
Sposób i układ do pomiaru oporności właściwej materiałów węglowych

4.    Patent nr 227620           udz. dn. 10.07.2017

       P.410476                             z dn. 10.12.2014

       Twórcy:   Marek KREMZER, Marek SROKA, Bogusław ZIĘBOWICZ

       Tytuł:       Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopu aluminium
               i sposób jego wytwarzania

5.    Patent nr 227720           udz. dn. 17.07.2017

       P.414518                             z dn. 26.10.2015
Twórcy:   Damian JANICKI, Jacek GÓRKA

       Tytuł:       Sposób wytwarzania warstw wierzchnich z węglikiem wolframu na   
                powierzchni stalowych pancerzy

6.    Patent nr 227993           udz. dn. 14.09.2017

       P.411691                             z dn. 23.03.2015

       Twórcy:   Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN,
               Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SAMOLEJ

Tytuł:      Układ napinania gąsienicy z opuszczaniem koła napinającego pojazdu  
               gąsienicowego

7.    Patent nr 227994           udz. dn. 15.09.2017

P.411692                            z dn. 23.03.2015

Twórcy:   Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN,
                Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SAMOLEJ

Tytuł:       Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu gąsienicowego
                przy realizacji            obrotu wahacza

8.    Patent nr 227995           udz. dn. 18.09.2017

P.411717                            z dn. 23.03.2015

Twórcy:   Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN,
                Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SAMOLEJ

Tytuł:       Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu gąsienicowego 

9.    Patent nr 228265           udz. dn. 10.10.2017

       P.410713                             z dn. 22.12.2014

       Twórcy:   Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Mariusz PAWLAK, Jan KANIA, 
               Krzysztof BASIURA

       Tytuł:       Układ i sposób redukcji drgań w maszynach roboczych drążących lub
               urabiających

10.  Patent nr 228537           udz. dn. 08.11.2017

       P.414748                             z dn. 10.11.2015

       Twórca:    Damian JANICKI

       Tytuł:        Sposób napawania warstw wierzchnich kompozytowych na osnowie
                metalicznej o wysokiej odporności erozyjnej

11.  Patent nr 228563           udz. dn. 09.11.2017

       P.415758                             z dn. 11.01.2016

       Twórcy:   Leszek A.DOBRZAŃSKI, Marzena PROKOPIUK vel PROKOPOWICZ,
               Krzysztof LUKASZKOWICZ, Aleksandra DRYGAŁA, Marek SZINDLER,
               Magdalena SZINDLER

       Tytuł:       Barwnikowe ogniwo słoneczne

12.  Patent nr 228637           udz. dn. 24.11.2017

       P.410106                             z dn. 12.11.2014

       Twórcy:   Piotr MALARA, Jarosław ŻMUDZKI
Tytuł:       Stomatologiczny implant stożkowy

13.  Patent nr 229097           udz. dn. 08.12.2017

       P.407887                             z dn. 14.04.2014

       Twórcy:   Weronika WOLANY, Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ,
                      Grzegorz BENKE, Zbigniew RDZAWSKI
Tytuł:       Nanokompozyt z nanorurek węglowych i termoodpornego metalu
               
szlachetnego oraz sposób jego wytwarzania

14.  Patent nr 228851           udz. dn. 22.12.2017

       P.412913                             z dn. 29.06.2015

       Twórcy:   Wojciech CHOLEWA, Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA,

                       Wawrzyniec PANFIL, Piotr PRZYSTAŁKA, Mirosław TARGOSZ

       Tytuł:       Urządzenie do poruszania się po pionowych obiektach budowlanych, 
               zwłaszcza chłodniach kominowych i zaporach wodnych

 

  WYDZIAŁ TRANSPORTU

 

1.     Patent nr 226933           udz. dn. 18.04.2017

P.406442                             z dn. 09.12.2013

Twórcy:   Tomasz FIGLUS, Mateusz KOZIOŁ

Tytuł:       Sposób oceny przebiegu zniszczenia materiałów kompozytowych oraz
                urządzenie pomiarowe do realizacji tego sposobu
Zgłoszenie wspólne z: RM3

2.     Patent nr 227944            udz. dn. 09.09.2017

        P.415146                              z dn. 07.12.2015

 Twórcy:    TADEUSZ OPASIAK, BOGUSŁAW ŁAZARZ, GRZEGORZ PERUŃ
 Tytuł:       
Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk dynamicznych
                  sprzęgieł podatnych skrętnie 

3.     Patent nr  228944            udz. dn 06.12.2017

        P.416223                             z dn. 22.02.2016

        Twórca:    Bogusław ŁAZARZ

        Tytuł:        Sygnalizator zacierania krążnika przenośnika taśmowego

 

 

 INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1.    Patent nr 227334            udz. dn. 19.06.2017

P.412381                              z dn. 18.05.2015

Twórcy:   Mirosława KĘPIŃSKA, Anna STARCZEWSKA, Piotr DUKA

Tytuł:       Sposób wyznaczania dyspersyjnej zależności współczynnika załamania
                nanokul budujących opale

2.    Patent nr 228717           udz. dn. 20.11.2017

       P.405487                             z dn. 30.09.2013

Twórcy:   Tomasz BŁACHOWICZ, Andrea EHRMANN

Tytuł:       Sposób wykonania i przemagnesowania ultracienkich komórek 
                ferromagnetycznych tworzących macierz dwubitowych, czterostanowych
                komórek pamięci magnetycznej

3.    Patent nr 228773           udz. dn. 08.12.2017

       P.409062                             z dn. 01.08.2014

       Twórcy:   Anna STARCZEWSKA, Marian NOWAK, Piotr SZPERLICH  

       Tytuł:       Sposób otrzymywania kryształów fotonicznych o strukturze opali

                       i odwrotnych opali

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2017