Wykaz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
i znaków towarowych udzielonych i zarejestrowanych na rzecz Politechniki Śląskiej w 2019 roku

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 1. Wzór przemysłowy nr                      udz. 08.03.2019r.
  Wp.27121                                        z dn. 22.11.2018r.
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 2. Wzór przemysłowy nr                      udz. 08.03.2019r.
  Wp.27122                                        z dn. 22.11.2018r.
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 3. Wzór przemysłowy nr                      udz. 08.03.2019r.
  Wp.27123                                        z dn. 22.11.2018r.
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 4. Wzór przemysłowy nr                      udz. 08.03.2019r.
  Wp.27126                                        z dn. 22.11.2018r.
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 5. Wzór przemysłowy nr                      udz. 04.04.2019r.
  Wp.27326                                        z dn. 07.02.2019r.
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 6. Wzór przemysłowy nr                      udz. 15.10.2019r.
  Wp.27330                                        z dn. 07.02.2019r.

  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Drzwi
 7. Wzór przemysłowy nr                      udz. 09.12.2019r.
  Wp.28156                                        z dn. 18.11.2019r.
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Ławka
 8. Wzór przemysłowy nr                      udz. 09.12.2019r.
  Wp.28157                                        z dn. 18.11.2019r.
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Szezląg

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

 1. Patent nr 232897                 z dn.02.04.2019r.
  P.422834                             z dn. 13.09.2017r.
  Twórca: Damian Grzechca, Adam Ziębiński, Rafał Cupek, 
                Paweł Rybka
  Tytuł:    Sposób i układ do identyfikacji elektronicznych
                podsystemów ADAS
 2. Patent nr 233157                 z dn.06.05.2019r.
  P.423219                             z dn. 20.10.2017r.
  Twórca: Marcin Gorawski, Anna Gorawska, Krzysztof Pasterak
                Michał Gorawski
  Tytuł:    Sposób ekstrakcji i transformacji strumieniowych
                danych pomiarowych wykorzystujący obliczenia
                równoległe
 3. Patent nr 233133                 z dn.17.05.2019r.
  P.423084                             z dn. 06.10.2017r.
  Twórca:Janusz Wygralak, Aleksander Nawrat, Damian Bereska
                Witold Ilewicz, Karol Jędrasiak, Krzysztof Daniec,
                Roman Koteras
  Tytuł:    Strzelnica dla broni bojowej
  Współuprawniony: Janusz Wygralak
 4. Patent nr                              z dn.16.12.2019r.
  P.423032                               z dn. 02.10.2017r.
  Twórca: Józef WIORA, Alicja WIORA
  Tytuł:    Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym
                do pomiarów elektroanalitycznych 
                podpowierzchniowych i głębinowych

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

 1. Wzór przemysłowy nr        z dn.03.12.2019r.
  Wp.28007                           z dn.27.09.2019r.
  Twórca: Bożena Orlik-Kożdoń
  Tytuł:    Panel termiczny do ociepleń wewnątrz z baterią
                paroizolacyjną

WYDZIAŁ CHEMICZNY

 1. Patent nr 232632                 z dn.14.03.2019r.
  P.421326                              z dn. 18.04.2017r.
  Twórca: Piotr Słomkiewicz, Beata Szczepanik, Piotr Sakiewicz, 
                Krzysztof Piotrowski, Józef Sołtys
  Tytuł:    Sposób syntezy adsorbentu haloizytowego i oczyszczania
                ścieków zwłaszcza odpadowych uzdrowiskowych siarczkowo-
                chlorkowych wód pokąpielowych
  Wspólne zgłoszenie z RMT
  Współuprawniony: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
                                  Sołtys Józef PTH INTERMARK
 2. Patent nr 232790                 z dn.22.03.2019r.
  P.419458                               z dn. 14.11.2016r.
  Twórca: Marta Musioł, Danuta Gillner, Karolina Matuszek,
                Anna Chrobok
  Tytuł:    Sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego
 3. Patent nr 232784                 z dn.25.03.2019r.
  P.417749                               z dn. 28.06.2016r.
  Twórca: Piotr Sakiewicz, Krzysztof Piotrowski, Jan Cebula
  Tytuł:    Złoże filtracyjno-sorpcyjne
  Wspólne zgłoszenie z RMT
  Współuprawniony: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 
                                  Bielsko-Biała
 4. Patent nr 232853                 z dn.02.04.2019r.
  P.403862                              z dn. 13.05.2013r.
  Twórca: Marek Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, Paweł Skóra
  Tytuł:    Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów
                cyrkonu (IV) i hafnu (IV) z ich roztworów
                szczawianowych metodą strąceniową
 5. Patent nr 233521                 z dn.06.06.2019r.
  P.419820                              z dn. 15.12.2016r.
  Twórca: Robert Kubica, Wojciech Bogacz
  Tytuł:    Sposób i urządzenie do odpylania spalin z instalacji
                spalania małej mocy, opalanych węglem i biomasą
  Współuprawniony: Grupa CZH S.A., Katowice
 6. Patent nr 233340                 z dn.18.06.2019r.
  P.417314                              z dn. 25.05.2016r.
  Twórca: Tomasz Siudyga, Andrzej Mianowski
  Tytuł:    Sposób selektywnej rafinacji produktów z termicznego
                rozkładu tworzyw sztucznych zawierający poliolefiny
 7. Patent nr 233312                 z dn.19.06.2019r.
  P.408190                              z dn. 12.05.2014r.
  Twórca: Artur Maciej, Wojciech Simka, Ginter Nawrat
  Tytuł:    Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej
                galwanicznych stopów Zn-Ni metodą utleniania
                anodowego
 8. Patent nr 233370                 z dn.14.06.2019r.
  P.422994                              z dn.28.09.2017r.
  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Markoton, Krzysztof
                 Dziuba, Lech Schimmelpfenning, Anna Szelwicka,
                 Dariusz Tadasiewicz, Magdalena Morawiec-Witczak
  Tytuł:    Sposób otrzymywania e-kaprolaktonu 
                Współuprawniony: Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
                                                Puławy S.A.
 9. Patent nr 233782                 z dn.06.08.2019r.
  P.419287                              z dn. 28.10.2016r.
  Twórca: Monika Śmiga-Matuszowicz, Anna Korytkowska-
                Wałach
  Tytuł:    Układ pozajelitowego dostarczania leków typu implantów formowanych in situ (ISFI)
 10. Patent nr 233939                 z dn.05.09.2019r.
  P.424329                              z dn. 22.01.2018r.
  Twórca: Beata Orlińska, Dawid Lisicki, Jan Zawadiak
  Tytuł:    Sposób utleniania cykloalkanów
 11. Patent nr 233979                 z dn.10.09.2019r.
  P.423446                              z dn. 14.11.2017r.
  Twórca: Anna Chrobok, Anna Szelwicka, Magdalena Markiton,
                Sławomir Boncel

  Tytuł: Sposób otrzymywania estrów kwasów dikarboksylowych
 12. Patent nr 234356                  z dn. 23.10.2019r.
  P.419881                               z dn. 19.12.2016r.
  Twórca: Artur Maciej, Artur Wadas, Maciej Sowa,
                Wojciech Simka
  Tytuł:    Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej powłok
                stopowych zawierających cynk metodą utleniania   
                anodowego
 13. Patent nr 234515                 z dn.21.11.2019r.
  P.423578                              z dn. 24.11.2017r.
  Twórca: Anna Chrobok, Karol Erfurt, Piotr Latos, 
                Natalia Serwata, Aleksander Grymel, Barbara Siwik, 
                Katarzyna Potajczuk-Czajka, Ryszard Grzybek
  Tytuł:    Sposób otrzymywania bursztynianów
  Współuprawniony:Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn 
                                 S.A, Kędzierzyn-Koźle
 14. Patent nr 234516                 z dn.21.11.2019r.
  P.423579                              z dn. 24.11.2017r.
  Twórca: Anna Chrobok, Karol Erfurt, Piotr Latos, 
                Karolina Matuszek, Aleksander Grymel, Barbara
                Siwik, Ryszard Grzybek, Katarzyna Potajczuk-Czajka,
  Tytuł:    Sposób otrzymywania tereftalanów
  Współuprawniony: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn 
                                 S.A, Kędzierzyn-Koźle
 15. Patent nr                               z dn.20.12.2019r.
  P.407883                               z dn. 14.04.2014r.
  Twórca: Agnieszka Stolarczyk, Roman Turczyn, Anna Januszkiewicz -
                Kaleniak, Kinga Kępska
  Tytuł:    Sposób wytwarzania materiału membranowego zdolnego
               do selektywnego rozdziału azotu od tlenu oraz zastosowanie
               regioregularnego poli(3-heksylotiofenu) do wytwarzania
               membran
               

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 1. Patent nr 233980                 z dn.04.09.2019r.
  P.424054                              z dn. 27.12.2017r.
  Twórca: Marcin Zygmanowski, Jarosław Michalak, Michał Jeleń
  Tytuł:    Sposób pomiaru wartości średniej prądu wejściowego 
                pojedynczego i wielofazowego przekształtnika 
    podwyższającego napięcie

WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

 1. Patent nr 232553                 z dn.06.03.2019r.
  P.419506                              z dn. 18.11.2016r.
  Twórca: Marek Jaszczuk, Piotr Cheluszka, Rajmund Mann
  Tytuł:    Głowica pomiarowa, zwłaszcza do pomiaru obciążenia przestrzennego noży urabiających na stanowiskach do badania procesu urabiania skał oraz sposób pomiaru obciążenia przestrzennego noży urabiających
 2. Patent nr 232634                 z dn.14.03.2019r.
  P.421265                              z dn. 10.04.2017r.
  Twórca: Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Anna Morcinek-Słota
  Tytuł:    Zawór pneumatyczno-hydrauliczny jednostronnego działania 
               do sterowania i regulacji i przepływu gazu, cieczy, ciał stałych
               lub ich mieszanin o ciśnieniu do 10 bar
 3. Patent nr 233082                 z dn.16.05.2019r.
  P.419135                               z dn. 17.10.2017r.
  Twórca: Franciszek Plewa, Marian Burek, Jerzy Iskra, Wiesław Szeja
  Tytuł:    Sposób otrzymywania niskoenergetycznych produktów
                mineralnych w procesie flotacji pianowej mułów węglowych
 4. Patent nr 233182                 z dn.24.05.2019r.
  P.410544                                z d. 15.12.2014r. 
  Twórca: Tomasz Suponik, Dariusz Pałka
  Tytuł:    Filtr do usuwania metali i siarczanów z wód
  Współuprawniony: ENKO S.A., Gliwice
 5. Patent nr 233214                 z dn.04.06.2019r.
  P.414725                              z dn. 09.11.2015r.
  Twórca: Magdalena Tutak, Jarosław Brodny
  Tytuł:    Instalacja do identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru
                edogenicznego w zrobach ściany zawałowej
  Wspólne zgłoszenie z ROZ
 6. Patent nr 233272                 z dn.11.06.2019r.
  P.423628                              z dn. 28.11.2017r.
  Twórca: Stanisław Szweda, Stanisław Mikuła, Jarosław Mikuła
  Tytuł:    Urządzenie do nagniatania powierzchni wewnętrznych
               cylindrów siłowników hydraulicznych, zwłaszcza w górniczej
               obudowie zmechanizowanej
 7. Patent nr 233446                  z dn.25.06.2019r.
  P.421495                               z dn. 04.05.2017r.
  Twórca: Krzysztof Filipowicz, Adam Heyduk, Zygmunt Korban,
                Michał Stawowiak
  Tytuł:    System monitoringu wejścia osób do wyrobiska kopalni
                podczas transportu linią otwartą
 8. Patent nr 233695                  z dn.18.07.2019r.
  P.414726                               z dn. 09.11.2015r.
  Twórca: Magdalena Tutak, Jarosław Brodny
  Tytuł:    Sposób identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru
               endogenicznego w zrobach ściany zawałowej
  Wspólne zgłoszenie z ROZ
 9. Patent nr 234057                  z dn.11.05.2019r.
  P.422324                               z dn. 24.07.2017r.
  Twórca: Krzysztof Filipowicz, Mariusz Kuczaj, Michał Stawowiak, 
                Marcel Żołnierz
  Tytuł:    Urządzenie myjąco - szorujące zwłaszcza do konserwacji
                elewacji budynków
 10. Patent nr 234124                 z dn.20.09.2019r.
  P.417421                              z dn. 03.06.2016r.
  Twórca: Marian Dolipski, Piotr Cheluszka, Eryk Remiorz, Piotr Sobota
  Tytuł:    Przyrząd i sposób pomiaru orientacji ogniw zwłaszcza na kole
                gniazdowym maszyn górniczych z pociągowym układem
                łańcuchowym
 11. Patent nr 234318                  z dn. 15.10.2019r.
  P.417553                               z dn. 13.06.2016r.
  Twórca: Henryk Badura, Jan Szlązak, Aneta Grodzicka,
                Dariusz Musioł, Marcin Popczyk
  Tytuł:    Sposób i instalacja do iniekcji środków antypirogenicznych
                zrobów zawałowych od ściany obudowy zmechanizowanej
 12. Patent nr 234422                 z dn. 05.11.2019r.
  P.421735                               z dn. 29.05.2017r.
  Twórca: Piotr Cheluszka, Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Sposób mocowania ostrza w trzonku kombajnu górniczego
                oraz urządzenie do przemysłowego zawalcowywania ostrzy
                noży kombajnowych
 13. Patent nr                               z dn.12.12.2019r.
  P.425015                               z dn. 26.03.2018r.
  Twórca: Piotr Cheluszka, Rajmund Mann, Jarosław Mikuła, 
                Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Wirnikowe urządzenie do nagniatania zwłaszcza obrotowych
                noży kombajnów górniczych

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

 1. Patent nr 232734                  z dn.20.03.2019r.
  P.422243                               z dn. 17.07.2017r.
  Twórca: Anita Olszówka-Myalska, Jerzy Myalski, Marcin Godzierz, 
                Bartosz Hekner
  Tytuł:    Sposób wytwarzania elementów magnezowych zawierających
                wkładki z pian węglowych
 2. Patent nr 232955                  z dn.25.04.2019r.
  P.421629                               z dn. 18.05.2017r.
  Twórca: Mateusz Kozioł, Marcin Jesionek, Piotr Szperlich,
                Bartłomiej Toroń
  Tytuł:    Sposób wytwarzania piezoelektrycznego czujnika
               tensometrycznego i czujnik
  Wspólne zgłoszenie z RIF
 3. Patent nr 233433                  z dn.24.06.2019r.
  P.416644                               z dn. 25.03.2016r.
  Twórca: Anita Olszówka-Myalska, Andrzej Korbiel,
                Włodzimierz Bochniak, Dariusz Kuc, Jerzy Myalski
  Tytuł:    Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z włóknami
                węglowymi z submikro lub nanoziarnistą osnową  
 4.  Patent nr 233434                  z dn.24.06.2019r.
  P.416645                                z dn. 25.03.2016r.
  Twórca: Anita Olszówka-Myalska, Andrzej Korbiel,
                Włodzimierz Bochniak, Dariusz Kuc, Jerzy Myalski
  Tytuł:    Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z cząstkami
                węgla szklistego z mikro lub nanoziarnistą osnową 
 5. Patent nr 233811                  z dn.13.08.2019r.
  P.423811                               z dn. 11.12.2017r.
  Twórca: Sławomir Golak, Roman Przyłucki, Piotr Ciepliński
  Tytuł:    Urządzenie do wieloskalowego topienia lewitacyjnego
 6. Patent nr 234409                   z dn.04.11.2019r.
  P.417437                                z dn. 04.06.2016r.
  Twórca: Jerzy Myalski, Anita Olszówka-Myalska, Bartosz Hekner
  Tytuł:    Sposób otrzymywania otwartokomórkowych pianek
                węglowych

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

 1. Patent nr 232714                  z dn.18.03.2019r.
  P.416498                               z dn. 15.03.2016r.
  Twórca: Sławomir Golak, Jacek Smołka, Roman Przyłucki, Piotr Buliński,
                Michał Palacz, Grzegorz Siwiec, Ryszard Białecki, Leszek Blacha
  Tytuł:    Zimny tygiel, zwłaszcza do topienia metali reaktywnych
 2. Patent nr 232815                  z dn.21.03.2019r.
  P.398400                               z dn. 12.03.2012r.
  Twórca: Grzegorz Cema, Joanna Surmacz-Górska
  Tytuł:    Sposób oczyszczania ścieków komunalnych i biologiczna
               oczyszczalnia  ścieków zwłaszcza do usuwania związków azotu
 3. Patent nr 232921                  z dn.17.04.2019r.
  P.422734                               z dn. 04.09.2017r.
  Twórca: Tadeusz Kruczek
  Tytuł:    Sposób bezdotykowego pomiaru temperatury będącej poza   
                zakresem pomiarowym przyrządu, zwłaszcza kamery
                termowizyjnej
 4. Patent nr 234379                  z dn.24.10.2019r.
  P.424625                               z dn. 20.02.2018r.
  Twórca: Łukasz Bartela, Leszek Remiorz, Janusz Kotowicz,
                Wojciech Uchman
  Tytuł:    Kondygnacyjny zasobnik ciepła
 5. Patent nr 234360                  z dn.25.10.2019r.
  P.425205                               z dn. 12.04.2018r.
  Twórca: Andrzej Korczak, Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła,
                Grzegorz Peczkis
  Tytuł:    Agregat do dynamicznego nagniatania elementów maszyn
  Wspólnie zgłoszenie z RMT
 6. Patent nr                               z dn.06.12.2019r.
  P.406536                               z dn. 16.12.2013r.
  Twórca:Leszek Remiorz, Grzegorz Wiciak, Katarzyna Janusz-Szymańska
  Tytuł:    Sposób elektromagnetycznego oddziaływania na składniki
                mieszaniny gazów w procesach separacji membranowej

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

 1. Patent nr 232265                  z dn.16.01.2019r.
  P.407552                               z dn. 16.03.2014r.
  Twórca: Piotr Czop, Grzegorz Wszołek, Mariusz Hetmańczyk,
                Tomasz Włodarczyk, Dawid Jakubowski
  Tytuł:    Aktywny tłumik hydrauliczny zwłaszcza do strojenia
                komponentów i badania wpływu zjawiska aeracji cieczy 
                roboczej
 2. Patent nr 232632                 z dn.14.03.2019r.
  P.421326                              z dn. 18.04.2017r.
  Twórca: Piotr Słomkiewicz, Beata Szczepanik, Piotr Sakiewicz, 
                Krzysztof Piotrowski, Józef Sołtys
  Tytuł:    Sposób syntezy adsorbentu haloizytowego i oczyszczania
                ścieków zwłaszcza odpadowych uzdrowiskowych siarczkowo-
                chlorkowych wód pokąpielowych
  Wspólne zgłoszenie z RCH
  Współuprawniony: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
                                  Sołtys Józef PTH INTERMARK
 3. Patent nr 232728                  z dn.26.03.2019r.
  P.420842                               z dn. 14.03.2017r.
  Twórca: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Grzegorz Gembalczyk
  Tytuł:    Urządzenie rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością
                ruchową kończyn dolnych, zwłaszcza do reedukacji chodu
                oraz  sposób sterowania urządzeniem
 4. Patent nr 232784                  z dn.25.03.2019r.
  P.417749                               z dn. 28.06.2016r.
  Twórca: Piotr Sakiewicz, Krzysztof Piotrowski, Jan Cebula
  Tytuł:    Złoże filtracyjno-sorpcyjne
  Wspólne zgłoszenie z RCH
  Współuprawniony: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 
                                  Bielsko-Biała
 5. Patent nr 233451                 z dn.25.06.2019r.
  P.422165                              z dn. 10.07.2017r.
  Twórca: Tomasz Tański, Wiktor Matysiak
  Tytuł:    Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie
                polimerowej z  fazą wzmacniającą w postaci kompozytowych 
                nanodrutów ceramicznych i sposób jego wytwarzania
 6. Patent nr 234142                  z dn.18.09.2019r.
  P.424391                               z dn. 26.01.2018r.
  Twórca: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Grzegorz Gembalczyk
  Tytuł:    Żeliwny rdzeń proszkowy, zwłaszcza do wytwarzania warstw
               odpornych na korozję i zużycie cierne
 7. Patent nr 234135                  z dn.20.09.2019r.
  P.418486                                z dn. 25.08.2016r.
  Twórca: Agnieszka Dulska, Jan Szajnar, Tomasz Wróbel
  Tytuł:    Wkładka szkieletowa i sposób jej wytwarzania
 8. Patent nr 234169                  z dn.20.09.2019r.
  P.421879                               z dn. 12.06.2017r.
  Twórca: Andriy Katunin
  Tytuł:    Sposób badan nieniszczących materiałów polimerowych,
               zwłaszcza materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej
 9. Patent nr 234170                  z dn.23.09.2019r.
  P.422263                               z dn. 18.07.2017r.
  Twórca: Sebastian Pawlak, Wojciech Adamczyk
  Tytuł:    Sposób i urządzenie do wyznaczania przewodności cieplnej
               zwłaszcza materiałów izolacyjnych
 10. Wzór przemysłowy nr          z dn.16.09.2019r.
  Wp.27787                             z dn. 26.07.2019r.
  Twórca: Marzena Sudoł, Edyta Krzystała
  Tytuł:    Pojazd elektryczny dla dzieci
 11. Patent nr                               z dn.25.10.2019r.
  P.425205                               z dn. 12.04.2018r.
  Twórca: Andrzej Korczak, Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła, 
                Grzegorz Peczkis
  Tytuł:    Agregat do dynamicznego nagniatania elementów maszyn
  Wspólne zgłoszenie z RIE
 12. Patent nr                               z dn.16.12.2019r.
  P.417552                               z dn. 13.06.2016r.
  Twórca: Leszek Dobrzański, Anna Dobrzańska-Danikiewicz,
                Piotr Malara, Lech Dobrzański, Anna Achtelik-Franczak, 
                Marek Kremzer
  Tytuł:    Sposób wytwarzania materiałów kompozytowych
               o mikroporowatej szkieletowej strukturze wzmocnienia
 13. Patent nr                               z dn.18.12.2019r.
  P.414087                               z dn. 21.09.2015r.
  Twórca: Ryszard Nowosielski, Katarzyna Cesarz-Andraczke,
                Piotr Sakiewicz, Rafał Babilas, Ginter Nawrat
  Tytuł:    Bioresorbowalny stop na osnowie magnezu z dodatkiem
                metalu szlachetnego na implanty medyczne

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 1. Patent nr 233214                 z dn.04.06.2019r.
  P.414725                              z dn. 09.11.2015r.
  Twórca: Magdalena Tutak, Jarosław Brodny
  Tytuł:    Instalacja do identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru
                edogenicznego w zrobach ściany zawałowej
  Wspólne zgłoszenie z ROZ
 2. Patent nr 233695                  z dn.18.07.2019r.
  P.414726                               z dn. 09.11.2015r.
  Twórca: Magdalena Tutak, Jarosław Brodny
  Tytuł:    Sposób identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru
               endogenicznego w zrobach ściany zawałowej
  Wspólne zgłoszenie z ROZ
 3. Patent nr 234319                  z dn.17.10.2019r.
  P.418869                               z dn. 27.09.2016r.
  Twórca: Jarosław Brodny, Kinga Stacuła
  Tytuł:    Sposób wyznaczania współczynników dostępności górniczego
                kombajnu ścianowego i układ pomiarowy do realizacji tego
                sposobu

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

 1. Patent nr 233116                 z dn.20.05.2019r.
  P.415978                              z dn. 01.02.2016r.
  Twórca: Maria Cieśla
  Tytuł:    Chwytak samosterujący do ładunków stałych
 2. Patent nr 233363                z dn.18.06.2019r.
  P.420774                             z dn. 08.03.2017r.
  Twórca: Damian Gąska, Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak,
                Tomasz Lipski, Jerzy Margielewicz
  Tytuł:    Przyrząd stomatologiczny do pomiaru sił generowanych przez
                mięśnie odwodzące narządu żucia w trakcie rozwierania 
                łuków zębowych
  Współuprawniony: Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
                               Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

INSTYTUT FIZYKI - CENTRUM NAUKOWO DYDAKTYCZNE POLITECHIKI ŚLĄSKIEJ

 1. Patent nr 232955                  z dn.25.04.2019r.
  P.421629                               z dn. 18.05.2017r.
  Twórca: Mateusz Kozioł, Marcin Jesionek, Piotr Szperlich,
                Bartłomiej Toroń
  Tytuł:    Sposób wytwarzania piezoelektrycznego czujnika
               tensometrycznego i czujnik
  Wspólne zgłoszenie z RM


  

 


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2019